KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Markku Riihiaho
Markku Riihiahon kolumni: Viisaus hakusessa – "Viisauden toivossa odotin ensin teini-ikää, täysikäisyyttä, sitten keski-ikää ja viimein eläkeikää. Varsinaista viisasten kiveä ei löytynyt"
Kolumni

Markku Rii­hi­ahon ko­lum­ni: Viisaus ha­ku­ses­sa – "Vii­sau­den toi­vos­sa odotin ensin tei­ni-ikää, täy­si­käi­syyt­tä, sitten kes­ki-ikää ja viimein elä­kei­kää. Var­si­nais­ta vii­sas­ten kiveä ei löy­ty­nyt"

11.10.2021 08:00
Markku Riihiaho: "Eivät uskonnot ja vakaumukset ole kadonneet. Vanhojen lisäksi on tullut uusia muotoja, joihin uskovat eivät miellä vakaumustaan uskonnoksi"
Kolumni

Markku Rii­hia­ho: "Eivät us­kon­not ja va­kau­muk­set ole ka­don­neet. Van­ho­jen lisäksi on tullut uusia muo­to­ja, joihin uskovat eivät miellä va­kau­mus­taan us­kon­nok­si"

20.08.2021 04:00
Kansalaisen koronavuosi: "Suomessa ei saada vuodessa rajoille pakkotestausta muiden tapaan, muuten on kirein raja"
Kolumni

Kan­sa­lai­sen ko­ro­na­vuo­si: "Suo­mes­sa ei saada vuo­des­sa ra­joil­le pak­ko­tes­taus­ta muiden tapaan, muuten on kirein raja"

13.05.2021 04:00