Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Markku Riihiaho
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Haimme tar­vik­keet Tai­val­kos­kel­ta ja lop­pu­tu­los oli mait­ta­va" – ­Määt­tä-Pen­tin kämpän broi­le­ri­mu­hen­nos

24.07.2022 17:00
Markku Riihiahon kolumni: Viisaus hakusessa – "Viisauden toivossa odotin ensin teini-ikää, täysikäisyyttä, sitten keski-ikää ja viimein eläkeikää. Varsinaista viisasten kiveä ei löytynyt"
Kolumni

Markku Rii­hi­ahon ko­lum­ni: Viisaus ha­ku­ses­sa – "Vii­sau­den toi­vos­sa odotin ensin tei­ni-ikää, täy­si­käi­syyt­tä, sitten kes­ki-ikää ja viimein elä­kei­kää. Var­si­nais­ta vii­sas­ten kiveä ei löy­ty­nyt"

11.10.2021 08:00
Markku Riihiaho: "Eivät uskonnot ja vakaumukset ole kadonneet. Vanhojen lisäksi on tullut uusia muotoja, joihin uskovat eivät miellä vakaumustaan uskonnoksi"
Kolumni

Markku Rii­hia­ho: "Eivät us­kon­not ja va­kau­muk­set ole ka­don­neet. Van­ho­jen lisäksi on tullut uusia muo­to­ja, joihin uskovat eivät miellä va­kau­mus­taan us­kon­nok­si"

20.08.2021 04:00
Kansalaisen koronavuosi: "Suomessa ei saada vuodessa rajoille pakkotestausta muiden tapaan, muuten on kirein raja"
Kolumni

Kan­sa­lai­sen ko­ro­na­vuo­si: "Suo­mes­sa ei saada vuo­des­sa ra­joil­le pak­ko­tes­taus­ta muiden tapaan, muuten on kirein raja"

13.05.2021 04:00