Markkinointi
Hanna on Pudasjärven Kehitys oy:n uusi digimarkkinoinnin kehittäjä – tehtäviin kuuluu Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun rakentaminen

Hanna on Pu­das­jär­ven Kehitys oy:n uusi di­gi­mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­jä – teh­tä­viin kuuluu Syöt­teen mat­kai­lu­alueen di­gi­taa­li­sen asia­kas­po­lun ra­ken­ta­mi­nen

06.03.2021 15:00
Tilaajille
Näin Syötteen matkailumarkkinointi siirtyy entistä enemmän verkkoon – matkailualueen verkkosivua ollaan uudistamassa

Näin Syöt­teen mat­kai­lu­mark­ki­noin­ti siirtyy entistä enemmän verk­koon – mat­kai­lu­alueen verk­ko­si­vua ollaan uu­dis­ta­mas­sa

21.01.2021 15:28
Tilaajille
Mikä tekee teidän kylästänne muita paremman? – Pudasjärven Kylä lähtee -kampanjaan ehtii vielä mukaan ja tämän takia siihen kannattaa osallistua

Mikä tekee teidän ky­läs­tän­ne muita pa­rem­man? – Pu­das­jär­ven Kylä lähtee -kam­pan­jaan ehtii vielä mukaan ja tämän takia siihen kan­nat­taa osal­lis­tua

04.09.2020 10:00
Tilaajille
Millainen paikka Pudasjärvi on? – Mielikuvia ravistellaan kaupungin markkinointikampanjalla

Mil­lai­nen paikka Pu­das­jär­vi on? – Mie­li­ku­via ra­vis­tel­laan kau­pun­gin mark­ki­noin­ti­kam­pan­jal­la

27.08.2020 19:00
Tilaajille