Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kil­pai­lee kun­ta­mark­ki­noin­nin Suomen mes­ta­ruu­des­ta – Järjen äärellä -kam­pan­ja on kun­nian­osoi­tus pai­kal­li­sia kohtaan

Järjen äärellä -kampanjasta saatiin ensimmäisiä maistiaisia jo syksyllä 2019 kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa. Kuvassa ote Kari Tykkyläisestä kertovasta videosta.
Järjen äärellä -kampanjasta saatiin ensimmäisiä maistiaisia jo syksyllä 2019 kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa. Kuvassa ote Kari Tykkyläisestä kertovasta videosta.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärven kaupunki osallistuu Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun Järjen äärellä -kampanjalla, kaupungilta tiedotetaan.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu kokoaa vuosittain Suomen kuntien ja seutujen markkinoinnin tekijät oppimaan hyvistä käytännöistä kilpailuun osallistuvien töiden avulla. Järjestäjinä toimivat Kuntaliitto, SEKES ry ja SUOMA ry.