VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Tilaajille

Hanna on Pu­das­jär­ven Kehitys oy:n uusi di­gi­mark­ki­noin­nin ke­hit­tä­jä – teh­tä­viin kuuluu Syöt­teen mat­kai­lu­alueen di­gi­taa­li­sen asia­kas­po­lun ra­ken­ta­mi­nen

Pudasjärven Kehitys Oy:n uutena digiasiantuntijana on aloittanut kajaanilainen kauppatieteiden maisteri ja YAMK-restonomi Hanna Piilola, jonka tehtävät liittyvät Syötteen matkailualueen digitaalisen asiakaspolun kehittämishankkeeseen.

Pudasjärven Kehitys oy:n tiedotteessa kerrotaan, että Piilolalla on takanaan 15 vuoden monipuolinen kokemus matkailualan erilaisista kehitys- ja yhteistyöprojekteista.