Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven Kehitys Oy
Pudasjärven Kehitys Oy:n uusi matkailun yrityskehittäjä on Markus Pyttynen

Pu­das­jär­ven Kehitys Oy:n uusi mat­kai­lun yri­tys­ke­hit­tä­jä on Markus Pyt­ty­nen

20.03.2023 16:18
Tilaajille
Pudasjärven matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi vaihtaa työpaikkaa – uuden työntekijän haku jo alkanut

Pu­das­jär­ven mat­kai­lun yri­tys­ke­hit­tä­jä Jukka Kou­ta­nie­mi vaihtaa työ­paik­kaa – uuden työn­te­ki­jän haku jo alkanut

09.01.2023 16:19
Tilaajille
Anu Seiteri aloitti Syöte-kehityshankkeessa – tavoitteena on vastuulliset matkailusisällöt

Anu Seiteri aloitti Syö­te-ke­hi­tys­hank­kees­sa – ta­voit­tee­na on vas­tuul­li­set mat­kai­lu­si­säl­löt

07.12.2022 14:29
Tilaajille
Joulutervehdyksellä kannustetaan Pudasjärven yrittäjiä someen – katso miten videokuvaus Auvolta ja Anuliinalta onnistuu

Jou­lu­ter­veh­dyk­sel­lä kan­nus­te­taan Pu­das­jär­ven yrit­tä­jiä someen – katso miten vi­deo­ku­vaus Auvolta ja Anu­lii­nal­ta on­nis­tuu

24.11.2022 11:37
Tilaajille
Yrityksiä houkutellaan investoimaan Pudasjärvelle, tukea tarjolla parhaimmillaan jopa 70 prosenttia

Yri­tyk­siä hou­ku­tel­laan in­ves­toi­maan Pu­das­jär­vel­le, tukea tar­jol­la par­haim­mil­laan jopa 70 pro­sent­tia

19.10.2022 05:00
Tilaajille
Suunnitteletko investointeja tai oletko kiinnostunut kuulemaan lisää yritysten rahoitusmahdollisuuksista? – Vastauksia tarjotaan rahoitustyöpajassa Iso-Syötteellä

Suun­nit­te­let­ko in­ves­toin­te­ja tai oletko kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan lisää yri­tys­ten ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta? – Vas­tauk­sia tar­jo­taan ra­hoi­tus­työ­pa­jas­sa Iso-Syöt­teel­lä

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärvellä sata avointa työpaikkaa – valtatien mainostaululla ja yhteishankkeella haetaan tekijöitä

Pu­das­jär­vel­lä sata avointa työ­paik­kaa – val­ta­tien mai­nos­tau­lul­la ja yh­teis­hank­keel­la haetaan te­ki­jöi­tä

06.09.2022 10:43 1
Tilaajille
Lumo tuo eväitä Livon matkailuun – yleisötilaisuudessa pohdittiin muun muassa kalastusmatkailun mahdollisuuksia.

Lumo tuo eväitä Livon mat­kai­luu­n – y­lei­sö­ti­lai­suu­des­sa poh­dit­tiin muun muassa ka­las­tus­mat­kai­lun mah­dol­li­suuk­sia.

19.07.2022 13:37
Tilaajille
Kalanjalostajia ja kalastajia houkutellaan Pudasjärvelle – nyt vasta muutama matkailupalvelu ja yksi kalanjalostaja

Ka­lan­ja­los­ta­jia ja ka­las­ta­jia hou­ku­tel­laan Pu­das­jär­vel­le – nyt vasta muutama mat­kai­lu­pal­ve­lu ja yksi ka­lan­ja­los­ta­ja

13.06.2022 16:00
Tilaajille
Matkailu tuo miljoonia Pudasjärvelle – Syötteen talvikausi oli erittäin onnistunut ja yöpymisten määrä kasvoi huimasti

Mat­kai­lu tuo mil­joo­nia Pu­das­jär­vel­le – Syöt­teen tal­vi­kau­si oli erit­täin on­nis­tu­nut ja yö­py­mis­ten määrä kasvoi hui­mas­ti

07.06.2022 16:09
Tilaajille
Ennätyksellisen laajalla Pudasjärven kyläkierroksella kohdattiin ja kuunneltiin 15 iltana – nämä asiat puhuttivat kokoontumisissa

En­nä­tyk­sel­li­sen laa­jal­la Pu­das­jär­ven ky­lä­kier­rok­sel­la koh­dat­tiin ja kuun­nel­tiin 15 iltana – nämä asiat pu­hut­ti­vat ko­koon­tu­mi­sis­sa

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven yrityspalvelusetelit haussa – tarjolla tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Pu­das­jär­ven yri­tys­pal­ve­lu­se­te­lit haussa – tar­jol­la tukea pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le

28.05.2022 11:14
Tilaajille
Pudasjärvi sai uuden ennätystuloksen Suomen Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyssä

Pu­das­jär­vi sai uuden en­nä­tys­tu­lok­sen Suomen Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lys­sä

24.05.2022 17:00
Tilaajille
Viime vuonna Pudasjärvelle perustettiin 26 uutta yritystä – nämä alat ovat nousussa

Viime vuonna Pu­das­jär­vel­le pe­rus­tet­tiin 26 uutta yri­tys­tä – nämä alat ovat nou­sus­sa

18.05.2022 12:05
Tilaajille
Elinvoimaa arjen taitojen tarjoamisesta: Jonnet ei muista, ja se voi avata ansaintamahdollisuuden

Elin­voi­maa arjen tai­to­jen tar­joa­mi­ses­ta: Jonnet ei muista, ja se voi avata an­sain­ta­mah­dol­li­suu­den

28.04.2022 16:20
Tilaajille
Yrittäjien digitietämys Kohotalla paremmaksi – "Yrittäjän on mietittävä lähteekö itse opettelemaan vai ostaako palvelun, mutta jos ei tiedä edes mitä on ostamassa"

Yrit­tä­jien di­gi­tie­tä­mys Ko­ho­tal­la pa­rem­mak­si – "Y­rit­tä­jän on mie­tit­tä­vä läh­tee­kö itse opet­te­le­maan vai ostaako pal­ve­lun, mutta jos ei tiedä edes mitä on os­ta­mas­sa"

07.04.2022 16:00
Tilaajille
Pudasjärvellä halutaan panostaa matkailun aluemarkkinointiin

Pu­das­jär­vel­lä ha­lu­taan pa­nos­taa mat­kai­lun alue­mark­ki­noin­tiin

08.03.2022 16:04
Tilaajille
Kohota-hanke alkoi yrityskyselyllä: "Tavoitteena sähköisen liiketoiminnan kehittämisen kautta auttaa yrityksiä tekemään enemmän kauppaa ja löytämään aikaa säästäviä ja tuottavuutta lisääviä ratkaisuja"

Ko­ho­ta-han­ke alkoi yri­tys­ky­se­lyl­lä: "Ta­voit­tee­na säh­köi­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen kautta auttaa yri­tyk­siä te­ke­mään enemmän kauppaa ja löy­tä­mään aikaa sääs­tä­viä ja tuot­ta­vuut­ta li­sää­viä rat­kai­su­ja"

29.10.2021 09:33
Matkailijavirrat Pudasjärvellä jo suuremmat kuin ennen koronaa – Tuomivaara: "Koko Pudasjärvi on enemmän kotimaisten matkailijoiden kiinnostuksen kohteena"

Mat­kai­li­ja­vir­rat Pu­das­jär­vel­lä jo suu­rem­mat kuin ennen koronaa – Tuo­mi­vaa­ra: "Koko Pu­das­jär­vi on enemmän ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na"

12.07.2021 13:33
Tilaajille
Pudasjärven kehitys Oy:n uusi toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara palaa kotikonnuilleen "Pudasjärvellä on mahdollista elämäntyyli, jossa pääsee kalastamaan, marjastamaan tai metsälle aina kun haluaa"

Pu­das­jär­ven kehitys Oy:n uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Tuo­mi­vaa­ra palaa ko­ti­kon­nuil­leen "Pu­das­jär­vel­lä on mah­dol­lis­ta elä­män­tyy­li, jossa pääsee ka­las­ta­maan, mar­jas­ta­maan tai met­säl­le aina kun haluaa"

28.06.2021 09:00
Tilaajille