Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yhteishaku
Oulun yliopiston hakijamäärä laski viime vuoteen verrattuna 2 500:lla – suosituimpia aloja kevään yhteishaussa lääketiede, kauppatieteet ja psykologia

Oulun yli­opis­ton ha­ki­ja­mää­rä laski viime vuoteen ver­rat­tu­na 2 500:lla – ­suo­si­tuim­pia aloja kevään yh­teis­haus­sa lää­ke­tie­de, kaup­pa­tie­teet ja psy­ko­lo­gia

01.04.2022 22:23
Tilaajille
Hakijauupelo harmittaa Taivalkosken lukiolla – " Yhtenä vaihtoehtona on väläytetty autokouluun liittyviä etuisuuksia"

Ha­ki­jauu­pe­lo har­mit­taa Tai­val­kos­ken lu­kiol­la – " Yh­te­nä vaih­to­eh­to­na on vä­läy­tet­ty au­to­kou­luun liit­ty­viä etui­suuk­sia"

29.03.2022 14:21
Tilaajille
Ammatilliseen koulutukseen haettiin hyvin yhteishaussa – Taivalkosken lukioon hakeneiden määrä rojahti

Am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haet­tiin hyvin yh­teis­haus­sa – Tai­val­kos­ken lukioon ha­ke­nei­den määrä rojahti

29.03.2022 07:42
Tilaajille
OSAO:lla liki parituhatta aloituspaikkaa yhteishaussa – Pudasjärvellä voi kouluttautua esimerkiksi sahaprosessinhoitajaksi

OSAO:l­la liki pa­ri­tu­hat­ta aloi­tus­paik­kaa yh­teis­haus­sa – Pu­das­jär­vel­lä voi kou­lut­tau­tua esi­mer­kik­si sa­ha­pro­ses­sin­hoi­ta­jak­si

14.02.2022 13:06
Ammattikoulun siirtyminen kaupungintalolle ratkaistaan kevään aikana – yhteishaku koulutuksiin alkaa helmikuussa

Am­mat­ti­kou­lun siir­ty­mi­nen kau­pun­gin­ta­lol­le rat­kais­taan kevään aikana – yh­teis­ha­ku kou­lu­tuk­siin alkaa hel­mi­kuus­sa

27.01.2022 16:30
Tilaajille
OSAOon haki yhteishaussa yli 2000 ensisijaista hakijaa – media-ala oli suosituin hakukohde

OSAOon haki yh­teis­haus­sa yli 2000 en­si­si­jais­ta hakijaa – me­dia-ala oli suo­si­tuin ha­ku­koh­de

08.04.2021 16:05
Korkeakoulujen yhteishaku päättyi: Oulun yliopistoon haki yli 20 000, Oamkiin hakijoita oli lähes 10 600 – uusi psykologian tutkinto-ohjelma nousi suosituimpien hakukohteiden joukkoon

Kor­kea­kou­lu­jen yh­teis­ha­ku päät­tyi: Oulun yli­opis­toon haki yli 20 000, Oamkiin ha­ki­joi­ta oli lähes 10 600 – uusi psy­ko­lo­gian tut­kin­to-oh­jel­ma nousi suo­si­tuim­pien ha­ku­koh­tei­den jouk­koon

01.04.2021 10:18
OSAOn koronavuosi yllätti positiivisesti – Pudasjärven yksikön tulos plussalla ja opiskelutyytyväisyys huipussaan, Ella ja Tarja ovat viihtyneet opintojen parissa

OSAOn ko­ro­na­vuo­si yllätti po­si­tii­vi­ses­ti – Pu­das­jär­ven yksikön tulos plus­sal­la ja opis­ke­lu­tyy­ty­väi­syys hui­pus­saan, Ella ja Tarja ovat viih­ty­neet opin­to­jen parissa

25.03.2021 05:00
Tilaajille
Oamk tarjoaa uuden taloushallinnon YAMK-koulutuksen – yhteensä aloituspaikkoja yli 1700

Oamk tarjoaa uuden ta­lous­hal­lin­non YAMK-kou­lu­tuk­sen – yh­teen­sä aloi­tus­paik­ko­ja yli 1700

12.03.2021 13:14
Yhteishaussa on omanlaisensa jännitys – Hirsikampuksen yhdeksäsluokkalaiset Meja ja Maria ovat jo päättäneet valinnoistaan

Yh­teis­haus­sa on oman­lai­sen­sa jän­ni­tys – Hir­si­kam­puk­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set Meja ja Maria ovat jo päät­tä­neet va­lin­nois­taan

05.03.2021 17:55
Tilaajille
Pudasjärveläinen Niilo: “Lukio on muuta kaupunkia edellä” – Mitä mieltä opiskelusta ovat Pudasjärvelle ilmailulukion myötä muuttaneet Ebbe ja Vili?

Pu­das­jär­ve­läi­nen Niilo: “Lukio on muuta kau­pun­kia edellä” – Mitä mieltä opis­ke­lus­ta ovat Pu­das­jär­vel­le il­mai­lu­lu­kion myötä muut­ta­neet Ebbe ja Vili?

05.03.2021 14:42
Tilaajille
Pudasjärven lukion ilmailulinja herättää laajaa kiinnostusta valtakunnallisesti – nämä ovat lukion vahvuuksia

Pu­das­jär­ven lukion il­mai­lu­lin­ja he­rät­tää laajaa kiin­nos­tus­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti – nämä ovat lukion vah­vuuk­sia

05.03.2021 05:00
Tilaajille
Uskaltaako perheen perustaa jo opiskeluvuosina – Pauliina Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"

Us­kal­taa­ko perheen pe­rus­taa jo opis­ke­lu­vuo­si­na – Pau­lii­na Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"

02.03.2021 06:00
Tilaajille
OSAO sai hyvät arvosanat opiskelijapalautteesta – toisen asteen yhteishaku on alkanut

OSAO sai hyvät ar­vo­sa­nat opis­ke­li­ja­pa­laut­tees­ta – toisen asteen yh­teis­ha­ku on alkanut

23.02.2021 19:01
Tilaajille
Toisen asteen haku käynnistyy pian, kaikki perusopetuksen jälkeiset koulutukset haettavissa samaan aikaan – oman jännityksensä kevään hakuprosessiin tuo korona

Toisen asteen haku käyn­nis­tyy pian, kaikki pe­rus­ope­tuk­sen jäl­kei­set kou­lu­tuk­set haet­ta­vis­sa samaan aikaan – oman jän­ni­tyk­sen­sä kevään ha­ku­pro­ses­siin tuo korona

17.02.2021 07:33
Tilaajille
Lähihoitajaopiskelijoilla työkeikkaa koko opiskelujen ajan – Pudasjärvellä koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia

Lä­hi­hoi­ta­ja­opis­ke­li­joil­la työ­keik­kaa koko opis­ke­lu­jen ajan – Pu­das­jär­vel­lä kou­lu­te­taan so­siaa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sia

25.02.2017 12:00
Rehtori purkaa pieneen lukioon liittyviä myyttejä – Hirsikampuksella tarjolla Suomen laajuisesti ainutlaatuisia kursseja

Rehtori purkaa pieneen lukioon liit­ty­viä myyt­te­jä – Hir­si­kam­puk­sel­la tar­jol­la Suomen laa­jui­ses­ti ai­nut­laa­tui­sia kurs­se­ja

25.02.2017 10:00
Yhteishaku menossa – näin ysiluokkalaiset ajattelevat opiskeluvaihtoehdoista

Yh­teis­ha­ku menossa – näin ysi­luok­ka­lai­set ajat­te­le­vat opis­ke­lu­vaih­to­eh­dois­ta

24.02.2017 14:30
Hiekkaranta ja hevoset torilla – ammattiopiston väki jalkautui Kurenalle

Hiek­ka­ran­ta ja hevoset torilla – am­mat­ti­opis­ton väki jal­kau­tui Ku­re­nal­le

15.02.2017 14:00