Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Raideliikenne
Pudasjärvi tyytymätön valtakunnallisen väyläverkon kehitykseen – vaatii ohituskaistoja Oulun ja Pudasjärven välille, esittää ratayhteyttä Oulusta Kuusamoon

Pu­das­jär­vi tyy­ty­mä­tön val­ta­kun­nal­li­sen väy­lä­ver­kon ke­hi­tyk­seen – vaatii ohi­tus­kais­to­ja Oulun ja Pu­das­jär­ven vä­lil­le, esittää ra­ta­yh­teyt­tä Oulusta Kuu­sa­moon

18.09.2021 06:02
Tilaajille
Näin Pudasjärvellä ajatellaan rautatie-ehdotuksesta – jatkuisiko matka suoraan Kuusamoon asti?

Näin Pu­das­jär­vel­lä aja­tel­laan rau­ta­tie-eh­do­tuk­ses­ta – jat­kui­si­ko matka suoraan Kuu­sa­moon asti?

19.10.2017 07:00
Rautatietä pitkin Oulusta Pudasjärvelle ja aina Kuusamoon asti? – Pudasjärven ehdotus maakuntaohjelmaan

Rau­ta­tie­tä pitkin Oulusta Pu­das­jär­vel­le ja aina Kuu­sa­moon asti? – Pu­das­jär­ven ehdotus maa­kun­ta­oh­jel­maan

13.10.2017 14:00