Vuokra-asunnot: Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

Yritykset: Syö­te­ky­län kauppa lo­pet­taa – Kalle Ti­hi­nen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrit­tä­jäl­le"

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tietyöt
Taipaleenharjun kevyen liikenteen väylään kunnostus ja lisää mittaa – tiehankkeeseen 500 000 euroa eduskunnan joululahjarahaa

Tai­pa­leen­har­jun kevyen lii­ken­teen väylään kun­nos­tus ja lisää mittaa – tie­hank­kee­seen 500 000 euroa edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­haa

19.01.2024 13:20
Tilaajille
Sorateiden liikennemäärissä suuria vaihteluita – eniten liikennettä Ruottisenharjuntiellä, Liekokyläntiellä vain 20 ajoneuvoa vuorokaudessa

So­ra­tei­den lii­ken­ne­mää­ris­sä suuria vaih­te­lui­ta – eniten lii­ken­net­tä Ruot­ti­sen­har­jun­tiel­lä, Lie­ko­ky­län­tiel­lä vain 20 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa

08.01.2024 15:48
Tilaajille
Nikuntiellä toteutettiin yksityistien perusparannushanke –  työt käynnistyivät juhannusviikolla ja valmistuivat syyskuun alussa

Ni­kun­tiel­lä to­teu­tet­tiin yk­si­tyis­tien pe­rus­pa­ran­nus­han­ke – työt käyn­nis­tyi­vät ju­han­nus­vii­kol­la ja val­mis­tui­vat syys­kuun alussa

25.09.2023 15:05
Tilaajille
Pappilantie on poikki Pudasjärven keskustassa – valmistelevat kaivantotyöt jatkuvat perjantaiaamuun

Pap­pi­lan­tie on poikki Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa – val­mis­te­le­vat kai­van­to­työt jat­ku­vat per­jan­tai­aa­muun

13.09.2023 14:02
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus aloittaa rahoitushaun yritysten toiminnalle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus aloit­taa ra­hoi­tus­haun yri­tys­ten toi­min­nal­le tär­kei­den lii­ken­ne­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

05.09.2023 09:00
Tilaajille
Pudasjärvellä on käynnissä tie- ja siltatyömaita – Sarakyläntien pätkäkunnostus kestää parisen viikkoa

Pu­das­jär­vel­lä on käyn­nis­sä tie- ja sil­ta­työ­mai­ta – Sa­ra­ky­län­tien pät­kä­kun­nos­tus kestää parisen viikkoa

29.08.2023 15:00
Tilaajille
Litokairassa ryhdytään uusimaan siltoja – tie poikki elokuun lopulle saakka

Li­to­kai­ras­sa ryh­dy­tään uu­si­maan siltoja – tie poikki elokuun lopulle saakka

19.07.2023 16:20
Tilaajille
Maakaapelointia ja asfaltointia Syötekylässä tänä kesänä – laskeutusallas valmis

Maa­kaa­pe­loin­tia ja as­fal­toin­tia Syö­te­ky­läs­sä tänä kesänä – las­keu­tu­sal­las valmis

06.06.2023 05:00
Tilaajille
Ranuantien risteyksen kääntymiskaistan työt alkoivat – Pärjänjoella kesällä siltatyö

Ra­nuan­tien ris­teyk­sen kään­ty­mis­kais­tan työt al­koi­vat – Pär­jän­joel­la kesällä sil­ta­työ

11.05.2023 15:00
Tilaajille
Malisensuontie poikki siltatöiden vuoksi toukokuussa

Ma­li­sen­suon­tie poikki sil­ta­töi­den vuoksi tou­ko­kuus­sa

04.05.2023 10:33
Asfalttityöt hidastavat matkaa Ouluun – uutta pintaa kahdessa kohteessa

As­falt­ti­työt hi­das­ta­vat matkaa Ouluun – uutta pintaa kah­des­sa koh­tees­sa

05.09.2022 21:47
Tilaajille
Pitkä kunnossapitosopimus päättymässä – Koillismaan tiet ovat tulleet tutuiksi projektipäällikkö Eero Salmijärvelle 15 vuoden aikana

Pitkä kun­nos­sa­pi­to­so­pi­mus päät­ty­mäs­sä – Koil­lis­maan tiet ovat tulleet tu­tuik­si pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eero Sal­mi­jär­vel­le 15 vuoden aikana

01.08.2022 05:00
Tilaajille
Puolet joululahjarahoista käytössä – Sarakyläntietä kunnostettiin parin kilometrin matkalta. Ensi kesänä tarkoitus jatkaa.

Puolet jou­lu­lah­ja­ra­hois­ta käy­tös­sä – Sa­ra­ky­län­tie­tä kun­nos­tet­tiin parin ki­lo­met­rin mat­kal­ta. Ensi kesänä tar­koi­tus jatkaa.

31.07.2022 08:00
Tilaajille
Taivalkoskella päällystetään tänä kesänä – Isokumpuun viisi kilometriä pintaa

Tai­val­kos­kel­la pääl­lys­te­tään tänä kesänä – Iso­kum­puun viisi ki­lo­met­riä pintaa

01.06.2022 08:42
Metsäteiden rummut laitetaan remonttiin – vesistörummut ovat usein este kalojen vapaalle liikkumiselle

Met­sä­tei­den rummut lai­te­taan re­mont­tiin – ve­sis­tö­rum­mut ovat usein este kalojen va­paal­le liik­ku­mi­sel­le

16.09.2021 09:09
Tilaajille
Tie katkaistaan Sarajärvellä elokuun lopussa – Osalla sarakyläläisistä on tulossa kiertotien käyttö pahimmillaan kolmeksi päiväksi

Tie kat­kais­taan Sa­ra­jär­vel­lä elokuun lopussa – Osalla sa­ra­ky­lä­läi­sis­tä on tulossa kier­to­tien käyttö pa­him­mil­laan kol­mek­si päi­väk­si

29.08.2021 11:01 1
Tilaajille
Tietyöt etenevät vauhdilla: Kiertoliittymä viittä vaille valmis, seuraavaksi rakennetaan yksisuuntainen

Tietyöt ete­ne­vät vauh­dil­la: Kier­to­liit­ty­mä viittä vaille valmis, seu­raa­vak­si ra­ken­ne­taan yk­si­suun­tai­nen

27.08.2021 15:04
Kurenalla tietyöt ovat edistyneet viikon aikana rivakasti – työt valmistuvat lähipäivien aikana.

Ku­re­nal­la tietyöt ovat edis­ty­neet viikon aikana ri­va­kas­ti – työt val­mis­tu­vat lä­hi­päi­vien aikana.

18.08.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamontien uusi kiertoliittymä otetaan käyttöön tiistaina 10. elokuuta – Varsitien liittymän valmistuminen vie pari viikkoa pitempään

Kuu­sa­mon­tien uusi kier­to­liit­ty­mä otetaan käyt­töön tiis­tai­na 10. elo­kuu­ta – Var­si­tien liit­ty­män val­mis­tu­mi­nen vie pari viikkoa pi­tem­pään

09.08.2021 07:00
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat Pudasjärvellä – liikenneympyrä on tarkoitus ottaa elokuussa käyttöön

Tietyöt jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä – lii­ken­ne­ym­py­rä on tar­koi­tus ottaa elo­kuus­sa käyt­töön

27.05.2021 09:00
Tilaajille