Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tietyöt
Maakaapelointia ja asfaltointia Syötekylässä tänä kesänä – laskeutusallas valmis

Maa­kaa­pe­loin­tia ja as­fal­toin­tia Syö­te­ky­läs­sä tänä kesänä – las­keu­tu­sal­las valmis

06.06.2023 05:00
Tilaajille
Ranuantien risteyksen kääntymiskaistan työt alkoivat – Pärjänjoella kesällä siltatyö

Ra­nuan­tien ris­teyk­sen kään­ty­mis­kais­tan työt al­koi­vat – Pär­jän­joel­la kesällä sil­ta­työ

11.05.2023 15:00
Tilaajille
Malisensuontie poikki siltatöiden vuoksi toukokuussa

Ma­li­sen­suon­tie poikki sil­ta­töi­den vuoksi tou­ko­kuus­sa

04.05.2023 10:33
Asfalttityöt hidastavat matkaa Ouluun – uutta pintaa kahdessa kohteessa

As­falt­ti­työt hi­das­ta­vat matkaa Ouluun – uutta pintaa kah­des­sa koh­tees­sa

05.09.2022 21:47
Tilaajille
Pitkä kunnossapitosopimus päättymässä – Koillismaan tiet ovat tulleet tutuiksi projektipäällikkö Eero Salmijärvelle 15 vuoden aikana

Pitkä kun­nos­sa­pi­to­so­pi­mus päät­ty­mäs­sä – Koil­lis­maan tiet ovat tulleet tu­tuik­si pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eero Sal­mi­jär­vel­le 15 vuoden aikana

01.08.2022 05:00
Tilaajille
Puolet joululahjarahoista käytössä – Sarakyläntietä kunnostettiin parin kilometrin matkalta. Ensi kesänä tarkoitus jatkaa.

Puolet jou­lu­lah­ja­ra­hois­ta käy­tös­sä – Sa­ra­ky­län­tie­tä kun­nos­tet­tiin parin ki­lo­met­rin mat­kal­ta. Ensi kesänä tar­koi­tus jatkaa.

31.07.2022 08:00
Tilaajille
Taivalkoskella päällystetään tänä kesänä – Isokumpuun viisi kilometriä pintaa

Tai­val­kos­kel­la pääl­lys­te­tään tänä kesänä – Iso­kum­puun viisi ki­lo­met­riä pintaa

01.06.2022 08:42
Metsäteiden rummut laitetaan remonttiin – vesistörummut ovat usein este kalojen vapaalle liikkumiselle

Met­sä­tei­den rummut lai­te­taan re­mont­tiin – ve­sis­tö­rum­mut ovat usein este kalojen va­paal­le liik­ku­mi­sel­le

16.09.2021 09:09
Tilaajille
Tie katkaistaan Sarajärvellä elokuun lopussa – Osalla sarakyläläisistä on tulossa kiertotien käyttö pahimmillaan kolmeksi päiväksi

Tie kat­kais­taan Sa­ra­jär­vel­lä elokuun lopussa – Osalla sa­ra­ky­lä­läi­sis­tä on tulossa kier­to­tien käyttö pa­him­mil­laan kol­mek­si päi­väk­si

29.08.2021 11:01 1
Tilaajille
Tietyöt etenevät vauhdilla: Kiertoliittymä viittä vaille valmis, seuraavaksi rakennetaan yksisuuntainen

Tietyöt ete­ne­vät vauh­dil­la: Kier­to­liit­ty­mä viittä vaille valmis, seu­raa­vak­si ra­ken­ne­taan yk­si­suun­tai­nen

27.08.2021 15:04
Kurenalla tietyöt ovat edistyneet viikon aikana rivakasti – työt valmistuvat lähipäivien aikana.

Ku­re­nal­la tietyöt ovat edis­ty­neet viikon aikana ri­va­kas­ti – työt val­mis­tu­vat lä­hi­päi­vien aikana.

18.08.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamontien uusi kiertoliittymä otetaan käyttöön tiistaina 10. elokuuta – Varsitien liittymän valmistuminen vie pari viikkoa pitempään

Kuu­sa­mon­tien uusi kier­to­liit­ty­mä otetaan käyt­töön tiis­tai­na 10. elo­kuu­ta – Var­si­tien liit­ty­män val­mis­tu­mi­nen vie pari viikkoa pi­tem­pään

09.08.2021 07:00
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat Pudasjärvellä – liikenneympyrä on tarkoitus ottaa elokuussa käyttöön

Tietyöt jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä – lii­ken­ne­ym­py­rä on tar­koi­tus ottaa elo­kuus­sa käyt­töön

27.05.2021 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla tehdään päällystystöitä touko–lokakuussa – tällä viikolla työt alkavat Nelostiellä Iin pohjoispuolella, yltävät myös Taivalkoskelle

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä tou­ko–­lo­ka­kuus­sa – tällä vii­kol­la työt alkavat Ne­los­tiel­lä Iin poh­jois­puo­lel­la, yltävät myös Tai­val­kos­kel­le

17.05.2021 19:56
Tietyöt jatkuvat Pudasjärvellä vilkkaasti tulevana kesänä – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus uusii siltoja Siuruantiellä ja Hetekyläntiellä

Tietyöt jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä vilk­kaas­ti tu­le­va­na kesänä – Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus uusii siltoja Siu­ruan­tiel­lä ja He­te­ky­län­tiel­lä

12.05.2021 13:00
Tilaajille
Valtatien kiertoliittymän rakennustyöt jatkuvat toukokuussa – näyttävin uudistus Pudasjärven tiehankkeista

Val­ta­tien kier­to­liit­ty­män ra­ken­nus­työt jat­ku­vat tou­ko­kuus­sa – näyt­tä­vin uu­dis­tus Pu­das­jär­ven tie­hank­keis­ta

29.04.2021 11:00
Tilaajille
Kurenalla ja Pintamolla päällystystöitä – NCC: "Lisäksi uutta pintaa tehdään Ervastin ja Tulitauon välille"

Ku­re­nal­la ja Pin­ta­mol­la pääl­lys­tys­töi­tä – NCC: "Li­säk­si uutta pintaa tehdään Er­vas­tin ja Tu­li­tauon vä­lil­le"

21.04.2021 11:00
Tilaajille
Varsitie korjataan,  muutetaan kaduksi ja otetaan kaupungin hoitovastuulle

Var­si­tie kor­ja­taan, muu­te­taan kaduksi ja otetaan kau­pun­gin hoi­to­vas­tuul­le

10.03.2021 14:09
Tilaajille
Pudasjärven keskustan tietyöt talvitauolle – urakka jatkuu toukokuun alusta

Pu­das­jär­ven kes­kus­tan tietyöt tal­vi­tauol­le – urakka jatkuu tou­ko­kuun alusta

18.12.2020 10:49
Soratie ei ole koskaan valmis – sorateitä on kunnostettu monenlaisin menetelmin eri puolilla Pudasjärveä

Soratie ei ole koskaan valmis – so­ra­tei­tä on kun­nos­tet­tu mo­nen­lai­sin me­ne­tel­min eri puo­lil­la Pu­das­jär­veä

22.10.2020 06:00
Tilaajille