Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maantiet
Kaikkien velvollisuus hidastaa – auto tien reunassa aiheuttaa kysymyksiä kuten miksi, onko siellä joku, pitääkö auttaa
Kolumni

Kaik­kien vel­vol­li­suus hi­das­taa – auto tien reu­nas­sa ai­heut­taa ky­sy­myk­siä kuten miksi, onko siellä joku, pitääkö auttaa

28.07.2023 04:46
Tilaajille
Asvalttikoneet höyryävät pian Oulun moottoritiellä ja Kuusamontiellä – katso tästä kaikki kesän päällystyskohteet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

As­valt­ti­ko­neet höy­ryä­vät pian Oulun moot­to­ri­tiel­lä ja Kuu­sa­mon­tiel­lä – katso tästä kaikki kesän pääl­lys­tys­koh­teet Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

18.05.2023 06:00
Tilaajille
Länsirannantien lisäksi myös Jaalangantie veden vallassa – vesi nousee hieman tavanomaista korkeammalle

Län­si­ran­nan­tien lisäksi myös Jaa­lan­gan­tie veden val­las­sa – vesi nousee hieman ta­van­omais­ta kor­keam­mal­le

17.05.2023 16:14
Tilaajille
Ranuantien risteyksen kääntymiskaistan työt alkoivat – Pärjänjoella kesällä siltatyö

Ra­nuan­tien ris­teyk­sen kään­ty­mis­kais­tan työt al­koi­vat – Pär­jän­joel­la kesällä sil­ta­työ

11.05.2023 15:00
Tilaajille
Heikot tiet, liian vähäiset rahat – autoilijoiden lisäksi kuljetusalan yritykset pohtivat onko syytä lähteä maanteille autoaan rikkomaan.
Kolumni

Heikot tiet, liian vä­häi­set rahat – au­toi­li­joi­den lisäksi kul­je­tus­alan yri­tyk­set poh­ti­vat onko syytä lähteä maan­teil­le autoaan rik­ko­maan.

10.05.2023 05:00
Tilaajille
Maanteiden talvihoitokausi käynnistyy – yksityistie- ja katuliittymien aurauksiin tulossa muutoksia

Maan­tei­den tal­vi­hoi­to­kau­si käyn­nis­tyy – yk­si­tyis­tie- ja ka­tu­liit­ty­mien au­rauk­siin tulossa muu­tok­sia

27.10.2022 22:00
Tilaajille
Kaupunki aktivoi tiekuntia toimintaan – vain järjestäytynyt tiekunta kelvollinen tulevaan yhteisurakkaan

Kau­pun­ki aktivoi tie­kun­tia toi­min­taan – vain jär­jes­täy­ty­nyt tie­kun­ta kel­vol­li­nen tu­le­vaan yh­teis­urak­kaan

20.06.2022 04:30
Tilaajille
Taivalkoskella päällystetään tänä kesänä – Isokumpuun viisi kilometriä pintaa

Tai­val­kos­kel­la pääl­lys­te­tään tänä kesänä – Iso­kum­puun viisi ki­lo­met­riä pintaa

01.06.2022 08:42
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päällystetään tänä vuonna 200 kilometriä tietä – korjausvelan hallinta vaatisi kolminkertaisesti enemmän

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa pääl­lys­te­tään tänä vuonna 200 ki­lo­met­riä tietä – kor­jaus­ve­lan hal­lin­ta vaatisi kol­min­ker­tai­ses­ti enemmän

26.04.2022 00:04
Kelirikkokausi on alkanut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sorateillä – Tien pinnan sulaessa soratien pintaosa pehmenee. Pahin pintakelirikkovaihe kestää yleensä noin kaksi viikkoa

Ke­li­rik­ko­kau­si on alkanut Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun so­ra­teil­lä – Tien pinnan su­laes­sa so­ra­tien pin­ta­osa peh­me­nee. Pahin pin­ta­ke­li­rik­ko­vai­he kestää yleensä noin kaksi viikkoa

20.04.2022 10:48
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan tiet säästynevät vakavimmilta kevätvaurioilta – teiden korjausvelka kasvaa silti tänä vuonna entisestään

Poh­jois-Poh­jan­maan tiet sääs­ty­ne­vät va­ka­vim­mil­ta ke­vät­vau­rioil­ta – teiden kor­jaus­vel­ka kasvaa silti tänä vuonna en­ti­ses­tään

17.03.2022 04:00
Tilaajille
Tiestö pidettävä hyvässä kunnossa – Kuntapäättäjät muistakaa: Pudasjärven ja kylien elinvoima kulkee maanteitä pitkin
Pääkirjoitus

Tiestö pi­det­tä­vä hyvässä kun­nos­sa – Kun­ta­päät­tä­jät muis­ta­kaa: Pu­das­jär­ven ja kylien elin­voi­ma kulkee maan­tei­tä pitkin

26.05.2021 17:14
Varsitie Pudasjärven kaupungin kaduksi – Ely-keskus päällystää

Var­si­tie Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kaduksi – Ely-kes­kus pääl­lys­tää

04.11.2020 06:00
Tilaajille