Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Asiointiliikenne
Pohteen järjestämien kyläkyytien käytänteet ovat muuttuneet Pudasjärvellä – kuljetuspalvelupäätösten mukaiset kyydit ovat jatkossa henkilökohtaisia

Pohteen jär­jes­tä­mien ky­lä­kyy­tien käy­tän­teet ovat muut­tu­neet Pu­das­jär­vel­lä – kul­je­tus­pal­ve­lu­pää­tös­ten mu­kai­set kyydit ovat jat­kos­sa hen­ki­lö­koh­tai­sia

21.09.2023 12:36
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämään asiointiliikenteeseen tulossa merkittäviä muutoksia ensi vuonna

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­mään asioin­ti­lii­ken­tee­seen tulossa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia ensi vuonna

12.09.2023 15:35
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämän asiointiliikenteen sopimukset irtisanotaan – Uusi malli suunnittelussa ja säästöjä haussa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­män asioin­ti­lii­ken­teen so­pi­muk­set ir­ti­sa­no­taan – Uusi malli suun­nit­te­lus­sa ja sääs­tö­jä haussa

13.08.2023 11:47 3
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämän asiointiliikenteen tarpeesta on meneillään kysely

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­män asioin­ti­lii­ken­teen tar­pees­ta on me­neil­lään kysely

27.06.2023 14:18
Tilaajille
Kysely ikääntyneiden asiointiliikkumisesta Pudasjärvellä – Hankkeen tavoitteena on edistää itsenäistä arkiliikkumista

Kysely ikään­ty­nei­den asioin­ti­liik­ku­mi­ses­ta Pu­das­jär­vel­lä – Hank­keen ta­voit­tee­na on edistää it­se­näis­tä ar­ki­liik­ku­mis­ta

13.04.2023 15:14
Tilaajille