Sää
Kuukausi
Manuaaliset säähavainnot ovat varmimpia – Sarakylän sadeasemalle saatiin uusi havainnontekijä

Ma­nuaa­li­set sää­ha­vain­not ovat var­mim­pia – Sa­ra­ky­län sa­de­ase­mal­le saatiin uusi ha­vain­non­te­ki­jä

30.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Alkuviikko on sateinen ja lauha – maanantaina voimassa varoituksia: liukastumisriski on huomattava ja onnettomuusriski on kohonnut

Al­ku­viik­ko on sa­tei­nen ja lauha – maa­nan­tai­na voi­mas­sa va­roi­tuk­sia: liu­kas­tu­mis­ris­ki on huo­mat­ta­va ja on­net­to­muus­ris­ki on ko­hon­nut

26.10.2020 08:12 0
Tilaajille
Maa valkoisena Pudasjärvelläkin – lunta on satanut varsinkin pitäjän pohjoisosissa ja lisää on ehkä luvassa loppuviikosta

Maa val­koi­se­na Pu­das­jär­vel­lä­kin – lunta on satanut var­sin­kin pitäjän poh­jois­osis­sa ja lisää on ehkä luvassa lop­pu­vii­kos­ta

19.10.2020 14:24 0
Tilaajille
Sateet väistyvät maanantain kuluessa – aamuun asti kuitenkin odotettavissa sateita eri olomuodoissa, maa voi olla valkoinen

Sateet väis­ty­vät maa­nan­tain ku­lues­sa – aamuun asti kui­ten­kin odo­tet­ta­vis­sa sateita eri olo­muo­dois­sa, maa voi olla val­koi­nen

18.10.2020 18:52 0
Tilaajille
Viikonloppuna maan pohjoisosissa saattaa pyryttää runsaasti lunta – Foreca: "Grönlannin lumitykki" voi tuoda Koillismaalle jopa puolen metrin kinokset

Vii­kon­lop­pu­na maan poh­jois­osis­sa saattaa py­ryt­tää run­saas­ti lunta – Foreca: "G­rön­lan­nin lu­mi­tyk­ki" voi tuoda Koil­lis­maal­le jopa puolen metrin ki­nok­set

13.10.2020 16:58 0
Pudasjärven syyskuu oli lämmin ja sateinen – pakkasaamuja ollut vain muutama

Pu­das­jär­ven syyskuu oli lämmin ja sa­tei­nen – pak­kas­aa­mu­ja ollut vain muutama

05.10.2020 06:41 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pitkän syksyn merkit ilmassa – tällaista säätä Syötteen luomumeteorologi Niilo ennustaa

Pitkän syksyn merkit ilmassa – täl­lais­ta säätä Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo en­nus­taa

23.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Kova syysmyrsky rantautuu Suomeen keskiviikkona, Pohjois-Pohjanmaa välttynee kovimmilta tuulilta – Perämeren pohjoisosiin varoitus matalasta merivedestä

Kova syys­myrs­ky ran­tau­tuu Suomeen kes­ki­viik­ko­na, Poh­jois-Poh­jan­maa vält­ty­nee ko­vim­mil­ta tuu­lil­ta – Pe­rä­me­ren poh­jois­osiin va­roi­tus ma­ta­las­ta me­ri­ve­des­tä

15.09.2020 15:18 0
Vähän hallaa ja hellettä elokuun säässä Pudasjärvellä – kuuroittaiset sateet selittävät suuret erot sademäärissä

Vähän hallaa ja hel­let­tä elokuun säässä Pu­das­jär­vel­lä – kuu­roit­tai­set sateet se­lit­tä­vät suuret erot sa­de­mää­ris­sä

02.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Syyskuu alkaa aurinkoisesti – ennusteiden mukaan edessä melko lämmin ja poutainen viikko

Syyskuu alkaa au­rin­koi­ses­ti – en­nus­tei­den mukaan edessä melko lämmin ja pou­tai­nen viikko

31.08.2020 10:01 0
Pakkanen paukkuu – Pudasjärven pakkasennätys tältä talvelta -32,9 astetta

Pak­ka­nen paukkuu – Pu­das­jär­ven pak­kas­en­nä­tys tältä tal­vel­ta -32,9 astetta

22.01.2019 15:00 0
Luminen talvi ja helteinen kesä viime vuoden erikoisuudet – metri lunta ja 20 hellepäivää vuoden 2018 ennätykset

Luminen talvi ja hel­tei­nen kesä viime vuoden eri­koi­suu­det – metri lunta ja 20 hel­le­päi­vää vuoden 2018 en­nä­tyk­set

04.01.2019 12:00 0
Talvi alkoi viime sunnuntaina – Pudasjärven syksy oli pitkä ja pilvinen

Talvi alkoi viime sun­nun­tai­na – Pu­das­jär­ven syksy oli pitkä ja pil­vi­nen

22.11.2018 12:00 0
Talven tuntua – Pudasjärvellä monin paikoin valkoinen maa, katso kuvat!

Talven tuntua – Pu­das­jär­vel­lä monin paikoin val­koi­nen maa, katso kuvat!

20.10.2017 09:15 0
Tällainen on Syötteen luomumeteorologi Niilon ennuste: Ensi talvi on Siperiasta

Täl­lai­nen on Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilon en­nus­te: Ensi talvi on Si­pe­rias­ta

19.10.2017 07:00 0
Tuuli ei puhaltanut vahinkoja – kovimmissa puuskissa tuulen nopeus oli 16 metriä sekunnissa

Tuuli ei pu­hal­ta­nut va­hin­ko­ja – ko­vim­mis­sa puus­kis­sa tuulen nopeus oli 16 metriä se­kun­nis­sa

17.10.2017 10:00 0
Pudasjärvelle varoitus vaarallisen voimakkaasta tuulesta – puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa

Pu­das­jär­vel­le va­roi­tus vaa­ral­li­sen voi­mak­kaas­ta tuu­les­ta – puus­kis­sa jopa 20 metriä se­kun­nis­sa

16.10.2017 10:30 0
Syksy alkoi jo elokuussa – lyhyen kesän aikana Pudasjärvellä ei ollut yhtään hellepäivää

Syksy alkoi jo elo­kuus­sa – lyhyen kesän aikana Pu­das­jär­vel­lä ei ollut yhtään hel­le­päi­vää

27.09.2017 06:30 0
Jaurakkajärven loppukesä oli ennätyksellisen märkä – samoihin sademääriin ylletään kerran vuosikymmenessä

Jau­rak­ka­jär­ven lop­pu­ke­sä oli en­nä­tyk­sel­li­sen märkä – sa­moi­hin sa­de­mää­riin yl­le­tään kerran vuo­si­kym­me­nes­sä

11.09.2017 13:00 0
Helleraja kävi lähellä – eikö Pudasjärvi saa yhtään hellepäivää tänä kesänä?

Hel­le­ra­ja kävi lä­hel­lä – eikö Pu­das­jär­vi saa yhtään hel­le­päi­vää tänä kesänä?

06.08.2017 16:30 0