Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Sää
Kuukausi

Luvassa pil­vi­nen viikko – al­ku­vii­kos­ta voi olla yö­pak­ka­sia

19.09.2021 20:22

Näitkö vii­kon­lop­pu­na val­ta­van va­lo­pal­lon ja ih­met­te­lit, mikä se on? – Kii­ru­nas­ta Kuu­sa­moon mat­kan­neen tut­ki­mus­pal­lon läh­tö­val­mis­te­lu­ja seurasi itse ku­nin­ga­tar Sil­via­kin

13.09.2021 13:03
Tilaajille

Viikko alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la sa­tei­se­na ja läm­pö­ti­lat läh­te­vät laskuun – yö­pak­ka­set ja halla mah­dol­li­sia lop­pu­vii­kos­ta

12.09.2021 20:01
Tilaajille

Poh­joi­ses­sa UV-sä­tei­ly­ker­ty­mä oli viime kesän tasolla

10.09.2021 19:00

Ruska on pian par­haim­mil­laan Lapissa – vii­le­ne­vät säät en­tei­le­vät voi­ma­kas­ta vä­ri­lois­toa

08.09.2021 14:11
Tilaajille

Elokuu oli sa­tei­nen Pu­das­jär­vel­lä­kin – kuu­kau­si oli myös hieman ta­van­omais­ta vii­leäm­pi

07.09.2021 07:42
Tilaajille
Yöpakkaset saapuvat sunnuntain vastaisena yönä myös etelään, kertoo meteorologi

Yö­pak­ka­set saa­pu­vat sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä myös ete­lään, kertoo me­teo­ro­lo­gi

05.09.2021 11:06

Kesä oli Lapissa har­vi­nai­sen lämmin – koko maassa oli ke­sä-elo­kuus­sa 50 hel­le­päi­vää

02.09.2021 11:46
Tilaajille

Viikko alkaa läm­pi­mä­nä, mutta sää vii­le­nee päivä päi­väl­tä – lop­pu­vii­kon sa­tei­den jälkeen ilma kyl­me­nee en­ti­ses­tään

30.08.2021 05:00

Syys­pak­ka­nen puraisi yöllä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Yli­vies­kas­sa ja Kuu­sa­mos­sa elo­ho­pea painui mii­nuk­sel­le

24.08.2021 15:45
Vanhemmat

Viikko alkaa vii­leä­nä, mutta vii­kon­lop­pu­na voi olla läm­pi­mäm­pää

23.08.2021 08:14
Tilaajille

Sade ja pil­vi­syyyys jatkuu ensi vii­kol­la - aurinko vain pil­kah­te­lee välillä

21.08.2021 20:33

Ke­sä­sään ää­ri-il­miöt nä­kyi­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ten teh­tä­vä­mää­ris­sä – "Ju­han­nus­vii­kon myrskyt tekivät ti­las­toi­hin suuren piikin"

20.08.2021 09:23
Tilaajille

Alkava viikko kuluu Poh­jois-Poh­jan­maal­la varsin sa­tei­ses­sa säässä – vettä tulee jossain päin maa­kun­taa joka päivä

16.08.2021 09:06
Tilaajille

Su­muis­ta al­ku­viik­koa – Lop­pu­vii­kok­si lu­pail­laan sa­det­ta, aurinko näkyy vain ajoit­tain

16.08.2021 08:55

Hei­nä­kuus­sa Pu­das­jär­vel­lä saatiin hallaa ja hel­let­tä – yhtenä päivänä jopa vuo­ro­kau­den kes­ki­läm­pö­ti­la ylitti hel­le­ra­jan

05.08.2021 10:00 1
Tilaajille

Al­ku­viik­ko siintää hel­tei­se­nä Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – lop­pu­vii­kos­ta odo­tet­ta­vis­sa sateita ja vii­le­ne­vää säätää

26.07.2021 09:42
Tilaajille

Ensi vii­kol­la Koil­lis­maa on taas hel­tei­nen – Hel­le­päi­viä on ollut rei­lus­ti enem­män, kuin useam­pi­na vuo­si­na: Tai­val­kos­kel­la kes­ki­ar­vo on viisi hel­le­päi­vää, tänä vuonna niitä on jo 20

23.07.2021 11:00 1
Tilaajille

Pitkien hel­tei­den jälkeen pil­vis­tä ja vil­poi­saa – sää ottaa al­ka­val­la vii­kol­la kään­teen vii­leäm­pään suun­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

19.07.2021 04:00
Tilaajille

Rajuja uk­kos­puus­kia en­nus­te­taan sun­nun­tail­le – Uk­kos­rin­ta­ma saattaa sataa ran­kas­ti, puus­ka­tuu­let jopa myrs­ky­lu­ke­mis­sa

17.07.2021 23:40
Tilaajille