Sää
Kuukausi
Juhannuksena ei palele Pudasjärvelläkään – helle vyöryy Pohjois-Pohjanmaalle perjantaina

Ju­han­nuk­se­na ei palele Pu­das­jär­vel­lä­kään – helle vyöryy Poh­jois-Poh­jan­maal­le per­jan­tai­na

23.06.2022 05:00
Tilaajille
Ajoittaista lämpöä, sadekuuroja ja loppuviikosta viilenevää: Matalapaineet tuovat epävakaista säätä alkavalle viikolle Oulun seudulla

Ajoit­tais­ta lämpöä, sa­de­kuu­ro­ja ja lop­pu­vii­kos­ta vii­le­ne­vää: Ma­ta­la­pai­neet tuovat epä­va­kais­ta säätä al­ka­val­le vii­kol­le Oulun seu­dul­la

13.06.2022 09:04
Tilaajille
"Tieteellisesti osoitettu, että liikenneturvallisuus paranee" – Sadat kelikamerat ja tiesääasemat auttavat kuskien lisäksi meteorologeja työssään, mutta niillä tehdään myös taidetta

"Tie­teel­li­ses­ti osoi­tet­tu, että lii­ken­ne­tur­val­li­suus pa­ra­nee" – Sadat ke­li­ka­me­rat ja tie­sää­ase­mat aut­ta­vat kuskien lisäksi me­teo­ro­lo­ge­ja työs­sään, mutta niillä tehdään myös tai­det­ta

09.06.2022 08:58
Tilaajille
Kesäinen lämpö hellii lähipäivinä Pudasjärvellä – UV-säteilyltä kannattaa suojautua

Ke­säi­nen lämpö hellii lä­hi­päi­vi­nä Pu­das­jär­vel­lä – UV-sä­tei­lyl­tä kan­nat­taa suo­jau­tua

08.06.2022 20:00
Tilaajille
Alkaneen viikon sää on Oulun seudulla kesäinen – luvassa aurinkoa, lämpöä ja kuurosateita

Al­ka­neen viikon sää on Oulun seu­dul­la ke­säi­nen – luvassa au­rin­koa, lämpöä ja kuu­ro­sa­tei­ta

06.06.2022 05:00
Tilaajille
Taas viileä toukokuu Pudasjärvellä – lähellekään hellerajaa ei ylletty

Taas viileä tou­ko­kuu Pu­das­jär­vel­lä – lä­hel­le­kään hel­le­ra­jaa ei ylletty

05.06.2022 13:06
Tilaajille
Sadekuuroja, jatkuvaa sadetta ja aurinkoisina hetkinä kesäisiä lämpötiloja – valmistujaisviikon sää on Pohjois-Pohjanmaalla epävakainen

Sa­de­kuu­ro­ja, jat­ku­vaa sadetta ja au­rin­koi­si­na hetkinä ke­säi­siä läm­pö­ti­lo­ja – val­mis­tu­jais­vii­kon sää on Poh­jois-Poh­jan­maal­la epä­va­kai­nen

30.05.2022 08:01
Tilaajille
Vanhemmat
Vihreä valtaa alaa Pudasjärvellä – näin somasti hiirenkorvat aukeavat

Vihreä valtaa alaa Pu­das­jär­vel­lä – näin somasti hii­ren­kor­vat au­kea­vat

24.05.2022 15:03
Tilaajille
Vuoden ensimmäiset salamat välähtelivät Pudasjärvellä – lunta vielä maassa monin paikoin

Vuoden en­sim­mäi­set salamat vä­läh­te­li­vät Pu­das­jär­vel­lä – lunta vielä maassa monin paikoin

12.05.2022 16:02
Tilaajille
Huhtikuun loppu jumitti kevättä – koleasta loppukuusta huolimatta lumi hupeni selvästi

Huh­ti­kuun loppu jumitti kevättä – ko­leas­ta lop­pu­kuus­ta huo­li­mat­ta lumi hupeni sel­väs­ti

02.05.2022 16:00
Tilaajille
Kevät jatkuu koleana ja tuulisena – tiistaina tulee lunta ja pohjoistuuli on kovaa

Kevät jatkuu koleana ja tuu­li­se­na – ­tiis­tai­na tulee lunta ja poh­jois­tuu­li on kovaa

02.05.2022 10:29
Sää kylmenee huhtikuun viimeisellä viikolla – vappua vietetään muutaman asteen lämmössä

Sää kyl­me­nee huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la – vappua vie­te­tään muu­ta­man asteen läm­mös­sä

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Keväinen sää jatkuu tällä viikolla – vapunkin sää näyttää ennusteen mukaan kohtalaisen lupaavalta

Ke­väi­nen sää jatkuu tällä vii­kol­la – va­pun­kin sää näyttää en­nus­teen mukaan koh­ta­lai­sen lu­paa­val­ta

18.04.2022 20:34
Tilaajille
Muuttolinnuilla ei ole hätää hankien keskellä – Västäräkki pärjää potnapekkoja syömällä

Muut­to­lin­nuil­la ei ole hätää hankien kes­kel­lä – Väs­tä­räk­ki pärjää pot­na­pek­ko­ja syö­mäl­lä

16.04.2022 04:00
Tilaajille
Viikko alkaa lämpimänä, mutta torstaina sää kääntyy taas tavanomaista viileämmäksi – Meteorologi: "Kevät hidastelee kovasti"

Viikko alkaa läm­pi­mä­nä, mutta tors­tai­na sää kääntyy taas ta­van­omais­ta vii­leäm­mäk­si – Me­teo­ro­lo­gi: "Kevät hi­das­te­lee ko­vas­ti"

11.04.2022 20:17
Tilaajille
Äkillinen muutos säässä voi nyt synnyttää nopeasti korkean tulvan – oman kodin tulvariskin voi tarkistaa kartasta

Äkil­li­nen muutos säässä voi nyt syn­nyt­tää no­peas­ti korkean tulvan – oman kodin tul­va­ris­kin voi tar­kis­taa kar­tas­ta

07.04.2022 04:01
Koillismaalle lisää lunta jopa 10-15 senttiä – ”Ensi yöstä alkaen yhtenäisempää sadetta kestää keskiviikkoon asti”

Koil­lis­maal­le lisää lunta jopa 10-15 senttiä – ”Ensi yöstä alkaen yh­te­näi­sem­pää sadetta kestää kes­ki­viik­koon asti”

04.04.2022 12:00
Tilaajille
Talvi otti erävoiton Pudasjärvellä maaliskuun lopussa: kymmentä lämpöastetta hipovasta keväisyydestä syöksyttiin viikossa sydäntalvisiin pakkasiin

Talvi otti erä­voi­ton Pu­das­jär­vel­lä maa­lis­kuun lo­pus­sa: kym­men­tä läm­pö­as­tet­ta hi­po­vas­ta ke­väi­syy­des­tä syök­syt­tiin vii­kos­sa sy­dän­tal­vi­siin pak­ka­siin

03.04.2022 04:02
Tilaajille
Pakkaslukema on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vaikuttavat siihen, miten kylmältä ilma tuntuu – oululaistutkija kertoo, miten kylmää oppii sietämään

Pak­kas­lu­ke­ma on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vai­kut­ta­vat siihen, miten kyl­mäl­tä ilma tuntuu – ou­lu­lais­tut­ki­ja kertoo, miten kylmää oppii sie­tä­mään

02.04.2022 14:15
Tilaajille
Kevät ottaa askeleen taakse päin ja sää jämähtää pakkaselle koko viikoksi Pohjois-Pohjanmaalla

Kevät ottaa as­ke­leen taakse päin ja sää jä­mäh­tää pak­ka­sel­le koko vii­kok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

27.03.2022 21:18
Tilaajille