VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Yksityistiet
Pudasjärvi pyrkii aktivoimaan tiekuntia urakkakelpoisiksi – "Kokonaisvaltaisen kaupungin yhtenä elinehtona on toimivat tieverkostot kaupungin eri kyliin"

Pu­das­jär­vi pyrkii ak­ti­voi­maan tie­kun­tia urak­ka­kel­poi­sik­si – "­Ko­ko­nais­val­tai­sen kau­pun­gin yhtenä elin­eh­to­na on toi­mi­vat tie­ver­kos­tot kau­pun­gin eri kyliin"

28.10.2021 04:10
Tilaajille
Jukuantien kehuttu kunnostushanke valmistui – Edellisen kunnostuksen tekivät Hiukkavaaran pioneerit lapiopelillä puoli vuosisataa sitten

Ju­kuan­tien kehuttu kun­nos­tus­han­ke val­mis­tui – E­del­li­sen kun­nos­tuk­sen tekivät Hiuk­ka­vaa­ran pio­nee­rit la­pio­pe­lil­lä puoli vuo­si­sa­taa sitten

27.09.2021 14:43
Tilaajille
Merja Kyllönen Sarakylässä: "Yksityisteille tulossa lisärahoitusta valtiolta"

Merja Kyl­lö­nen Sa­ra­ky­läs­sä: "Yk­si­tyis­teil­le tulossa li­sä­ra­hoi­tus­ta val­tiol­ta"

28.08.2021 10:49
Tilaajille
Kuntavaaleissa äänestetään myös yksityisteistä – tiekuntien kannattaa nyt tarttua toimeen, jos niiden ylläpitämällä yksityistiellä on tarvetta valtion perusparannusavustukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään myös yk­si­tyis­teis­tä – tie­kun­tien kan­nat­taa nyt tarttua toi­meen, jos niiden yl­lä­pi­tä­mäl­lä yk­si­tyis­tiel­lä on tar­vet­ta valtion pe­rus­pa­ran­nus­avus­tuk­seen

28.03.2021 15:28
Pudasjärven kaupungin yksityistieavustukset yli puoliksi jäissä – ei ole osattu hakea

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin yk­si­tyis­tie­avus­tuk­set yli puo­lik­si jäissä – ei ole osattu hakea

09.02.2021 16:27 1
Tilaajille
Valtionavustukset yksityisteille nousivat – avustukset haettavissa ympäri vuoden

Val­tion­avus­tuk­set yk­si­tyis­teil­le nou­si­vat – avus­tuk­set haet­ta­vis­sa ympäri vuoden

02.03.2017 07:00