Autoilu
Joka neljäs kuljettaja jättää vilkuttamatta liikenneympyrästä poistuessaan –"Seuraukset kertautuvat muille tielläliikkujillle"

Joka neljäs kul­jet­ta­ja jättää vil­kut­ta­mat­ta lii­ken­ne­ym­py­räs­tä pois­tues­saan –"­Seu­rauk­set ker­tau­tu­vat muille tiel­lä­liik­ku­jill­le"

26.11.2020 16:00
Tilaajille
Uhkaako talvi taas yllättää autoilijan? Ennakoi talvirenkaiden vaihto

Uhkaako talvi taas yl­lät­tää au­toi­li­jan? Ennakoi tal­vi­ren­kai­den vaihto

13.10.2020 06:02
Tilaajille
Valkoinen korvaa keltaisen teillä – keltaiset viivat jäävät historiaan kahden kesän aikana

Val­koi­nen korvaa kel­tai­sen teillä – kel­tai­set viivat jäävät his­to­riaan kahden kesän aikana

15.09.2020 06:01
Tilaajille
Matkan varrella on sattunut monenlaista – miljoonien kilometrien taksimies Pentti Aarni jätti ajot nuoremmille

Matkan var­rel­la on sat­tu­nut mo­nen­lais­ta – mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies Pentti Aarni jätti ajot nuo­rem­mil­le

01.02.2019 09:00
Kaasua tankkiin! – Olisiko biokaasuntuotanto mahdollista Pudasjärvellä?

Kaasua tank­kiin! – Olisiko bio­kaa­sun­tuo­tan­to mah­dol­lis­ta Pu­das­jär­vel­lä?

18.01.2019 10:00
Kolumni

Bio­kaa­su­au­toi­lu sopii kes­ki­ver­to­ää­nes­tä­jäl­le – Pu­das­jär­vi voisi ottaa etu­no­jaa myös bio­kaa­su­lii­ken­teen suhteen

09.01.2019 06:00

Panuman ris­teyk­sen lähellä kahden hen­ki­lö­au­ton kolari per­jan­tai­na – au­tois­sa yh­teen­sä seit­se­män hen­ki­löä, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

15.12.2018 09:00
Kolumni

Säh­kö­au­tot tu­le­vat, mutta koska? – Yhdellä la­tauk­sel­la ajelisi Pu­das­jär­vel­tä Ouluun ja ta­kai­sin

01.11.2017 06:00
Hyövääkö autoa pestä? – Syksy on hyvä aika huolehtia menopeli siistiksi

Hyö­vää­kö autoa pestä? – Syksy on hyvä aika huo­leh­tia me­no­pe­li siis­tik­si

17.10.2017 09:00
Tilastot kertovat, mikä on Pudasjärven yleisin menopeli – henkilöautot vähenevät

Ti­las­tot ker­to­vat, mikä on Pu­das­jär­ven yleisin me­no­pe­li – hen­ki­lö­au­tot vä­he­ne­vät

14.04.2017 10:00
Näin varkaat toimivat renkaanvaihtoaikaan – muista kuvata renkaat ja vanteet

Näin varkaat toi­mi­vat ren­kaan­vaih­to­ai­kaan – muista kuvata renkaat ja vanteet

14.03.2017 10:35
Joulumieltä liikenteeseen – joulun menoliikenteen vilkkain päivä on aatonaatto

Jou­lu­miel­tä lii­ken­tee­seen – joulun me­no­lii­ken­teen vilk­kain päivä on aa­ton­aat­to

22.12.2016 16:00
Talvinopeusrajoitukset käyttöön tällä viikolla – vauhti hiljenee myös Ranuantiellä

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set käyt­töön tällä vii­kol­la – vauhti hil­je­nee myös Ra­nuan­tiel­lä

27.10.2016 06:30
Pääkirjoitus

Va­ro­kaa! – lii­ken­tees­sä on monta vaaran paik­kaa, mutta osaan voi itse vai­kut­taa

19.10.2016 05:00
Kivi iski auton tuulilasiin – kannattaako se vaihtaa vai korjauttaa?

Kivi iski auton tuu­li­la­siin – kan­nat­taa­ko se vaihtaa vai kor­jaut­taa?

17.10.2016 07:00
Kalevin Ford Taunus kääntää katseet – takana 50 vuotta ja 300 000 kilometriä

Kalevin Ford Taunus kääntää katseet – takana 50 vuotta ja 300 000 ki­lo­met­riä

06.10.2016 12:30
Teiden syyshöyläykset menossa – "lisäksi ämpärillinen mursketta metrille"

Teiden syys­höy­läyk­set menossa – "li­säk­si äm­pä­ril­li­nen murs­ket­ta met­ril­le"

30.08.2016 07:00