Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lähiruoka
Sienestyskausikin on juuri nyt aluillaan – muun muassa Syötteellä on loistavia sienipaikkoja, joista sieniä löytää lokakuun loppuun saakka

Sie­nes­tys­kau­si­kin on juuri nyt aluil­laan – muun muassa Syöt­teel­lä on lois­ta­via sie­ni­paik­ko­ja, joista sieniä löytää lo­ka­kuun loppuun saakka

21.07.2023 14:30
Tilaajille
Matkailijoille makuelämyksiä lähiruuasta – Pudasjärven Kehitys etsii paikallisia yrityksiä mukaan yhteistyöhön

Mat­kai­li­joil­le ma­ku­elä­myk­siä lä­hi­ruuas­ta – Pu­das­jär­ven Kehitys etsii pai­kal­li­sia yri­tyk­siä mukaan yh­teis­työ­hön

19.05.2023 15:00
Tilaajille
Reko muutti muotoaan – suuren kaupungin tyyli ei toiminut Pudasjärvellä

Reko muutti muo­toaan – suuren kau­pun­gin tyyli ei toi­mi­nut Pu­das­jär­vel­lä

13.11.2022 07:00 1
Tilaajille
Juustokievari muuttuu Landemarketiksi, mutta sitä ennen Lasse käy esittelemässä äitinsä Pudasjärvellä tekemää mustikkasinappia ja puolukkaketsuppia Islannissa

Juus­to­kie­va­ri muuttuu Lan­de­mar­ke­tik­si, mutta sitä ennen Lasse käy esit­te­le­mäs­sä äitinsä Pu­das­jär­vel­lä tekemää mus­tik­ka­si­nap­pia ja puo­luk­ka­ket­sup­pia Is­lan­nis­sa

12.10.2022 10:00
Tilaajille
Pudasjärveläisiä ruokatuotteita esillä suuressa Arctic Circle -tapahtumassa Islannissa – mukana neljä paikallista yritystä

Pu­das­jär­ve­läi­siä ruo­ka­tuot­tei­ta esillä suu­res­sa Arctic Circle -ta­pah­tu­mas­sa Is­lan­nis­sa – mukana neljä pai­kal­lis­ta yri­tys­tä

12.10.2022 10:00
Tilaajille
Pohjoissuomalainen puhdas lähiruoka sai oman tuotemerkin – Pohjois-Suomeen jatkossa halutaan ruokamatkailua

Poh­jois­suo­ma­lai­nen puhdas lä­hi­ruo­ka sai oman tuo­te­mer­kin – Poh­jois-Suo­meen jat­kos­sa ha­lu­taan ruo­ka­mat­kai­lua

09.03.2022 07:00
Tilaajille
Yhteistyö tuottajien kanssa esille: Perjantaina on lähiruokapäivä monen kunnan ruokapalvelupisteissä

Yh­teis­työ tuot­ta­jien kanssa esille: Per­jan­tai­na on lä­hi­ruo­ka­päi­vä monen kunnan ruo­ka­pal­ve­lu­pis­teis­sä

03.09.2021 08:47
Tilaajille
Nyt on aika mennä sienimetsään – "Kyllä täältä löytyy melkein kaikkia sieniä mitä etelästäkin"

Nyt on aika mennä sie­ni­met­sään – "Kyllä täältä löytyy melkein kaikkia sieniä mitä ete­läs­tä­kin"

01.09.2021 08:00
Tilaajille
Tilateurastus lähempänä toteutumista – Eduskunta hyväksyi esityksen pienteurastamoiden säännösten helpottamisesta, lakiesitys vuoden 2022 loppuun mennessä

Ti­la­teu­ras­tus lä­hem­pä­nä to­teu­tu­mis­ta – Edus­kun­ta hy­väk­syi esi­tyk­sen pien­teu­ras­ta­moi­den sään­nös­ten hel­pot­ta­mi­ses­ta, la­ki­esi­tys vuoden 2022 loppuun men­nes­sä

31.03.2021 17:14
Tilaajille
Kuluttajat kahmivat kassiinsa kotimaista ja ajattelevat ostavansa samalla niin työpaikkoja kuin ilmastotekoja – näin kertoo suomalaisten paikallislehtien kuluttajakysely

Ku­lut­ta­jat kah­mi­vat kas­siin­sa ko­ti­mais­ta ja ajat­te­le­vat os­ta­van­sa samalla niin työ­paik­ko­ja kuin il­mas­to­te­ko­ja – näin kertoo suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­leh­tien ku­lut­ta­ja­ky­se­ly

09.10.2020 09:40
Tilaajille
Mitä kuuluu Pudasjärven lähiruokarintamalle? – näin kysymyksiin vastaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Mitä kuuluu Pu­das­jär­ven lä­hi­ruo­ka­rin­ta­mal­le? – näin ky­sy­myk­siin vastaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

18.02.2019 11:00
Ruokapalvelun marjapakastimet täyteen vauhdilla – paikallista puolukkaa ostettiin noin 2000 kiloa

Ruo­ka­pal­ve­lun mar­ja­pa­kas­ti­met täyteen vauh­dil­la – pai­kal­lis­ta puo­luk­kaa os­tet­tiin noin 2000 kiloa

21.09.2017 11:00
Lähiruokaa lautaselle – Paikallista sinulle -tapahtuma Pudasjärven K-Supermarketissa

Lä­hi­ruo­kaa lau­ta­sel­le – Pai­kal­lis­ta sinulle -ta­pah­tu­ma Pu­das­jär­ven K-Su­per­mar­ke­tis­sa

01.08.2017 16:00
Tuotekehittämö kiihdyttää elintarvikkeiden tuotantoa Rimmillä – yrittämisen alkuriski loivemmaksi

Tuo­te­ke­hit­tä­mö kiih­dyt­tää elin­tar­vik­kei­den tuo­tan­toa Rim­mil­lä – yrit­tä­mi­sen al­ku­ris­ki loi­vem­mak­si

20.02.2017 10:00
Lähiruokaryhmä aloittelee Pudasjärvellä – eettiset periaatteet kunniassa

Lä­hi­ruo­ka­ryh­mä aloit­te­lee Pu­das­jär­vel­lä – eet­ti­set pe­ri­aat­teet kun­nias­sa

08.12.2016 07:00
Paikallista evästä pöytään – Pudasjärvi haluaa lisätä lähiruuan käyttöä keskuskeittiössä

Pai­kal­lis­ta evästä pöytään – Pu­das­jär­vi haluaa lisätä lä­hi­ruuan käyttöä kes­kus­keit­tiös­sä

29.09.2016 15:30
Kuka on Vuoden Kylinääri? – torilla kokkaillaan ja herkutellaan taas syyskuussa

Kuka on Vuoden Ky­li­nää­ri? – torilla kok­kail­laan ja her­ku­tel­laan taas syys­kuus­sa

20.08.2016 09:00
Paikallinen maistuu paremmalle – Pudasjärvellä ostettaisiin lähituotteita enemmänkin

Pai­kal­li­nen maistuu pa­rem­mal­le – Pu­das­jär­vel­lä os­tet­tai­siin lä­hi­tuot­tei­ta enem­män­kin

17.08.2016 12:30