Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ruoka
Lähes miljoona suomalaista on täydentänyt kotivaraansa tänä keväänä – moni hankkinut kotiin myös taskulampun tai otsalampun

Lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta on täy­den­tä­nyt ko­ti­va­raan­sa tänä keväänä – moni hank­ki­nut kotiin myös tas­ku­lam­pun tai ot­sa­lam­pun

06.05.2022 11:00
Suomalainen syö kolme leipäviipaletta päivässä

Suo­ma­lai­nen syö kolme lei­pä­vii­pa­let­ta päi­väs­sä

17.04.2022 11:01
Tilaajille
Pääsiäisenä pöytä notkuu – näin teet maistuvan karitsapadan ja sille raikkaan jälkiruuan

Pää­siäi­se­nä pöytä notkuu – näin teet mais­tu­van ka­rit­sa­pa­dan ja sille raik­kaan jäl­ki­ruuan

14.04.2022 16:00
Tilaajille
Nappaa tästä helpot ohjeet, miten saat värit pääsiäismuniin kotikeittiöstä löytyvillä tarpeilla

Nappaa tästä helpot ohjeet, miten saat värit pää­siäis­mu­niin ko­ti­keit­tiös­tä löy­ty­vil­lä tar­peil­la

14.04.2022 10:00
Tilaajille
Ruokavirasto: Turvallisten Kinder-munien valmistusmaa on selvitettävissä – katso pakkausmerkinnöistä nämä kohdat

Ruo­ka­vi­ras­to: Tur­val­lis­ten Kin­der-mu­nien val­mis­tus­maa on sel­vi­tet­tä­vis­sä – katso pak­kaus­mer­kin­nöis­tä nämä kohdat

13.04.2022 22:04
Kinder-tuotteiden takaisinveto laajenee

Kin­der-tuot­tei­den ta­kai­sin­ve­to laa­je­nee

09.04.2022 20:41
"Ei ole varaa lannoitteisiin eikä traktorin polttoaineisiin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin viljelijöille pitäisi olla päinvastainen:  "Kaikki mahdolliset pellot käyttöön, että saadaan hyvä sato"

"Ei ole varaa lan­noit­tei­siin eikä trak­to­rin polt­toai­nei­siin" – ETL:n Mikko Käkelän mukaan viestin vil­je­li­jöil­le pitäisi olla päin­vas­tai­nen: "Kaikki mah­dol­li­set pellot käyt­töön, että saadaan hyvä sato"

09.04.2022 10:15
Tilaajille
Kinder-tuotteita vedetään takaisin myös Suomessa salmonellaepäilyn vuoksi

Kin­der-tuot­tei­ta ve­de­tään ta­kai­sin myös Suo­mes­sa sal­mo­nel­la­epäi­lyn vuoksi

07.04.2022 13:15
Maaliskuu tuo mukanaan ihanan valon, joka saa niin kasvit kuin tarhuritkin kukoistamaan sisätiloissa – vinkit uuden kasvukauden aloitukseen

Maa­lis­kuu tuo mu­ka­naan ihanan valon, joka saa niin kasvit kuin tar­hu­rit­kin ku­kois­ta­maan si­sä­ti­lois­sa – vinkit uuden kas­vu­kau­den aloi­tuk­seen

20.03.2022 09:00
Tilaajille
Kotivara on hyvä olla valmiina – Sähkökatkot ja korona ovat saaneet lappilaiset täydentämään varastojaan

Ko­ti­va­ra on hyvä olla val­mii­na – Säh­kö­kat­kot ja korona ovat saaneet lap­pi­lai­set täy­den­tä­mään va­ras­to­jaan

09.03.2022 11:52
Tilaajille
Pohjoissuomalainen puhdas lähiruoka sai oman tuotemerkin – Pohjois-Suomeen jatkossa halutaan ruokamatkailua

Poh­jois­suo­ma­lai­nen puhdas lä­hi­ruo­ka sai oman tuo­te­mer­kin – Poh­jois-Suo­meen jat­kos­sa ha­lu­taan ruo­ka­mat­kai­lua

09.03.2022 07:00
Tilaajille
Ruoan hinta nousi tammikuussa ennätyksellisen paljon, inflaatio kipusi 4,4 prosenttiin – Ukrainan sodan uskotaan vaikuttavan hintoihin

Ruoan hinta nousi tam­mi­kuus­sa en­nä­tyk­sel­li­sen paljon, inf­laa­tio kipusi 4,4 pro­sent­tiin – Uk­rai­nan sodan us­ko­taan vai­kut­ta­van hin­toi­hin

01.03.2022 20:05
Ilmaisia pizzoja haettiin ja jaettiin isolla porukalla Pudasjärvellä – reilusti puolentuhatta hakijaa houkutellut tapahtuma sujui jouhevasti runsaan talkooväen voimin

Il­mai­sia pizzoja haet­tiin ja jaet­tiin isolla po­ru­kal­la Pu­das­jär­vel­lä – rei­lus­ti puo­len­tu­hat­ta hakijaa hou­ku­tel­lut ta­pah­tu­ma sujui jou­he­vas­ti runsaan tal­koo­väen voimin

01.03.2022 11:02 1
Tilaajille
Uusia ruokapalveluita syntyi Syötteelle – "Syöte kasvaa ja kehittyy niin nopeasti ja paljon, ettei ravintolatarjonta ole pysynyt mukana"

Uusia ruo­ka­pal­ve­lui­ta syntyi Syöt­teel­le – "Syöte kasvaa ja ke­hit­tyy niin no­peas­ti ja paljon, ettei ra­vin­to­la­tar­jon­ta ole pysynyt mukana"

27.02.2022 10:15
Tilaajille
Pudasjärvellä jaetaan ensi maanantaina 10 000 ilmaista kalapizzaa

Pu­das­jär­vel­lä jaetaan ensi maa­nan­tai­na 10 000 il­mais­ta ka­la­piz­zaa

23.02.2022 19:10
Miljoonalaajennukseen valmistautuvalla Pudasjärven pizzatehtaalla ahkeroidaan kevät evästä pakkaseen – Tehtaanmyymälä avautumassa uudelleen, kun korona sallii

Mil­joo­na­laa­jen­nuk­seen val­mis­tau­tu­val­la Pu­das­jär­ven piz­za­teh­taal­la ah­ke­roi­daan kevät evästä pak­ka­seen – ­Teh­taan­myy­mä­lä avau­tu­mas­sa uu­del­leen, kun korona sallii

17.02.2022 04:04
Tilaajille
Maatalousyrittäjät ahdingossa Pohjois-Suomessa – ruuan hinta tuntuu yhä enemmän myös kuluttajan kukkarossa

Maa­ta­lous­yrit­tä­jät ah­din­gos­sa Poh­jois-Suo­mes­sa – ruuan hinta tuntuu yhä enemmän myös ku­lut­ta­jan kuk­ka­ros­sa

15.02.2022 19:15
Tilaajille
Yllätä ystävä aterialla – pizzaletut taittavat suolaisen nälkää ja pannarimurot maistuvat jälkiruokana

Yllätä ystävä ate­rial­la – ­piz­za­le­tut tait­ta­vat suo­lai­sen nälkää ja pan­na­ri­mu­rot mais­tu­vat jäl­ki­ruo­ka­na

13.02.2022 14:30
Tilaajille
Pottu pitää nälkää loitolla

Pottu pitää nälkää loi­tol­la

12.02.2022 10:00
Tilaajille
Idut kasvavat omassa kaapissa – Käytä puhtaita siemeniä ja käsittele idätysvälineitä puhtain käsin

Idut kas­va­vat omassa kaa­pis­sa – Käytä puh­tai­ta sie­me­niä ja kä­sit­te­le idä­tys­vä­li­nei­tä puhtain käsin

03.02.2022 08:49
Tilaajille