Ruoka

Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta kä­sit­te­li Hir­si­kam­puk­sen ruo­kai­lu­ja – "Saadun tiedon mukaan ongelma on tie­dos­tet­tu ja toi­men­pi­tei­tä on aloi­tet­tu"

03.05.2021 18:00
Tilaajille

Lu­mi­joen uusi yrit­tä­jä Basri Gashi on kokenut kokki, joka myi Pu­das­jär­vel­lä si­jain­neen pit­se­rian­sa pääs­täk­seen lä­hem­mäs kotia – "Aion jatkaa tätä elä­ke­ikään asti, koska pidän työs­tä­ni niin paljon"

16.04.2021 10:00
Tilaajille

Ii­läi­ses­sä pit­se­rias­sa pohjia pyö­rit­tää alan huip­pui­hin lu­keu­tu­va Katja Körkkö, joka haluaa maail­man par­haak­si tai­ki­nan heit­tä­jäk­si – Nyt mestari kertoo myös, kuu­luu­vat­ko ananas ja ma­jo­nee­si pitsaan

26.09.2020 06:30
Tilaajille

Mitä kuuluu Pu­das­jär­ven lä­hi­ruo­ka­rin­ta­mal­le? – näin ky­sy­myk­siin vastaa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

18.02.2019 11:00

Ruo­ka­pal­ve­lun mar­ja­pa­kas­ti­met täyteen vauh­dil­la – pai­kal­lis­ta puo­luk­kaa os­tet­tiin noin 2000 kiloa

21.09.2017 11:00

Kek­ri­pe­rin­net­tä el­vy­tet­tiin Kuren kou­lul­la pöydät notkuen – Ku­ren­ky­län maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra 30 vuotta

21.09.2017 09:00
Tilaajille

Hir­vas­kos­ken joukkue saa pitää Ky­li­nää­ri-tit­te­lin – Kylä kok­kaa­maan -ta­pah­tu­ma pe­ru­taan tältä syk­syl­tä

26.08.2017 11:00

Kes­kus­keit­tiöl­lä pai­no­te­taan pai­kal­li­suut­ta – Kou­lu­ruo­ka­dip­lo­min pe­ri­aat­teet näkyvät kou­lu­ruo­kai­lun arjessa

03.05.2017 14:00

Kes­kus­keit­tiöl­lä pai­no­te­taan pai­kal­li­suut­ta – Kou­lu­ruo­ka­dip­lo­min pe­ri­aat­teet näkyvät kou­lu­ruo­kai­lun arjessa

03.05.2017 14:00

EU-ruo­ka­kas­sit jaet­tiin en­nä­tys­vauh­tia Suo­ja­lin­nal­la – yli 4 000 kiloa ruokaa meni parissa tun­nis­sa

26.04.2017 06:00

EU-ruo­ka­kas­sit jaet­tiin en­nä­tys­vauh­tia Suo­ja­lin­nal­la – yli 4 000 kiloa ruokaa meni parissa tun­nis­sa

26.04.2017 06:00

EU:n ruo­ka­kas­sit pian jakoon – Pu­das­jär­vel­le saatiin kui­va­muo­naa jaet­ta­vak­si 4 225 kiloa

15.04.2017 10:00

Suo­ma­lai­sen ruuan opissa – maa­han­muut­ta­jat kok­ka­si­vat edul­lis­ta suo­ma­lais­ta ko­ti­ruo­kaa

18.03.2017 12:00

Oletko tör­män­nyt näihin eri­koi­siin tuo­te­ni­mik­kei­siin ruo­ka­kau­pas­sa? – lihaa kor­vaa­vien kas­vis­tuot­tei­den tar­jon­ta ja kysyntä kas­vus­sa

04.03.2017 13:00

Lä­hi­ruo­ka­ryh­mä aloit­te­lee Pu­das­jär­vel­lä – eet­ti­set pe­ri­aat­teet kun­nias­sa

08.12.2016 07:00

Pai­kal­lis­ta evästä pöytään – Pu­das­jär­vi haluaa lisätä lä­hi­ruuan käyttöä kes­kus­keit­tiös­sä

29.09.2016 15:30

Sieniä enemmän kuin sa­teel­la – syksy on ollut sie­nes­tä­jän unelmaa

17.09.2016 10:00

Kuka on Vuoden Ky­li­nää­ri? – torilla kok­kail­laan ja her­ku­tel­laan taas syys­kuus­sa

20.08.2016 09:00

Pai­kal­li­nen maistuu pa­rem­mal­le – Pu­das­jär­vel­lä os­tet­tai­siin lä­hi­tuot­tei­ta enem­män­kin

17.08.2016 12:30