Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä vä­hen­tyi poh­joi­sen sai­raa­lois­sa

Suomessa on sairaalahoidossa 858 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Määrä on 23 potilasta enemmän kuin viikko sitten.

Suomessa on sairaalahoidossa 858 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Määrä on lähes sama kuin maanantaina, mutta 23 potilasta enemmän kuin viikko sitten.

Tehohoidossa on koko maassa 38 potilasta, mikä on neljä vähemmän kuin maanantaina. Viikko sitten tehohoidossa oli seitsemän potilasta vähemmän.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on keskiviikkona hoidettavana 14 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on kaksi vähemmän kuin maanantaina.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 106. Määrä on vähentynyt 22:lla maanantaista. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt kahdella, heitä on kolme.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa on erikoissairaanhoidossa 50 koronapotilasta. 53 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa, mikä on 20 vähemmän kuin maanantaina.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.