Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ko­ro­na­vi­rus­ta ha­vait­tiin jälleen enemmän Oulun seudun jä­te­ve­sis­sä – pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa ko­ro­na­po­ti­lai­ta riittää yhä poh­joi­ses­sa

Koronaviruksen geeniperimää todettiin Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolla jälleen selvästi enemmän viimeisimmän mittauskerran aikana kerätyissä jätevesinäytteissä, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Koronaviruksen geeniperimää todettiin Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolla jälleen selvästi enemmän viimeisimmän mittauskerran aikana kerätyissä jätevesinäytteissä, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Koronaviruksen esiintymisestä puhdistamattomassa jätevedessä raportoidaan viikoittain. Mittaustulokset eivät kerro viruksen elinkyvystä tai tartuttavuudesta, vaan siitä, esiintyykö koronavirusta viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa vai ei.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on perjantaina hoidettavana neljä koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Potilasmäärä on kaksi vähemmän kuin viikko sitten.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita oli torstaina lukujen mukaan yhteensä 113. Määrä ei ole muuttunut edellisviikosta.

Tehohoidossa ei ole lainkaan koronapotilaita pohjoisen sairaaloissa.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa erikoissairaanhoidossa oli 32  koronapotilasta, eli kuusi  vähemmän kuin viikko sitten. Perusterveydenhuollossa koronapotilaita oli 81, heitä on kuusi enemmän edellisviikkoon verrattuna.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

THL kertoi torstaina, että Suomessa oli sairaalahoidossa 623 koronapotilasta. Määrä oli 145 potilasta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Tehohoidossa oli koko maassa  21 koronapotilasta, määrä ei ollut muuttunut.

Viikon aikana koronaan liittyviä kuolemia raportoitiin koko maassa 134.