VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Koronasuositukset
Mara suosittelee jäsenyrityksilleen koronapassin käytön laajentamista koko maahan

Mara suo­sit­te­lee jä­sen­yri­tyk­sil­leen ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta koko maahan

17.12.2021 08:31
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tuo uusia toimenpiteitä: Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön laaja etätyösuositus, maskisuositus laajenee kouluihin

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tuo uusia toi­men­pi­tei­tä: Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön laaja etä­työ­suo­si­tus, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kou­lui­hin

30.11.2021 17:03
Alueellinen koronanyrkki: Pohjois-Pohjanmaan koronasuositukset pysyvät ennallaan – sairaalahoitoa vaatineet potilaat olleet pääosin rokottamattomia

Alueel­li­nen ko­ro­na­nyrk­ki: Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan – sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­neet po­ti­laat olleet pääosin ro­kot­ta­mat­to­mia

24.08.2021 22:25
Pudasjärvellä maskisuositus laajenee koskemaan kaupungin hallinnoimia tiloja – Johtoryhmä antoi kaupunkikohtaiset koronarajoitukset

Pu­das­jär­vel­lä mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kos­ke­maan kau­pun­gin hal­lin­noi­mia tiloja – Joh­to­ryh­mä antoi kau­pun­ki­koh­tai­set ko­ro­na­ra­joi­tuk­set

12.08.2021 11:54 1
Tilaajille
Etätyö- ja etäkokoussuositus puretaan Pohjois-Pohjanmaalla – maskisuositus pysyy voimassa muun muassa julkisessa liikenteessä

Etätyö- ja etä­ko­kous­suo­si­tus pu­re­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – mas­ki­suo­si­tus pysyy voi­mas­sa muun muassa jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä

29.06.2021 16:54
Koronasuositukset kevenevät Pohjois-Pohjanmaalla: julkisissa sisätiloissa ei enää maskipakkoa, yksityistilaisuuksien järjestämiseen ei enää ohjeita

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set ke­ve­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la: jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ei enää mas­ki­pak­koa, yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ei enää ohjeita

15.06.2021 21:32
THL suosittelee pysymään kotipaikkakunnalla pääsiäisenä – "Koronatilanne on erityisesti eteläisessä Suomessa ennätyslukemissa", johtaja Mika Salminen varoittaa

THL suo­sit­te­lee py­sy­mään ko­ti­paik­ka­kun­nal­la pää­siäi­se­nä – "Ko­ro­na­ti­lan­ne on eri­tyi­ses­ti ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­lu­ke­mis­sa", johtaja Mika Sal­mi­nen va­roit­taa

25.03.2021 15:00
THL pidensi turvavälisuositusta yli kahteen metriin – julkisissa sisätiloissa tulisi käyttää maskia, vaikka turvavälin pito onnistuisikin

THL pidensi tur­va­vä­li­suo­si­tus­ta yli kahteen metriin – jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa tulisi käyttää maskia, vaikka tur­va­vä­lin pito on­nis­tui­si­kin

21.01.2021 08:56
Koronarajoitukset jatkuvat Pudasjärvellä 1. helmikuuta saakka – koronavirusepidemian leviämisvaiheen toimenpiteitä tiukennetaan

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä 1. hel­mi­kuu­ta saakka – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian le­viä­mis­vai­heen toi­men­pi­tei­tä tiu­ken­ne­taan

14.01.2021 17:50
Koronasuositusten jatkamista Pohjois-Pohjanmaalla tarkastellaan ensi tiistaina

Ko­ro­na­suo­si­tus­ten jat­ka­mis­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­kas­tel­laan ensi tiis­tai­na

08.01.2021 08:59
Pudasjärven kaupunki linjasi: lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua Tuomas Sammelvuo -salilla tietyin rajoituksin tammikuussa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki lin­ja­si: lasten ja nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta voi jatkua Tuomas Sam­mel­vuo -sa­lil­la tietyin ra­joi­tuk­sin tam­mi­kuus­sa

17.12.2020 15:48 1
Koronarajoitukset jatkuvat Pudasjärvellä 18. tammikuuta saakka – Puikkarissa ei polskita ja lukio on etäopetuksessa, katso lista toimenpiteistä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä 18. tam­mi­kuu­ta saakka – Puik­ka­ris­sa ei pols­ki­ta ja lukio on etäo­pe­tuk­ses­sa, katso lista toi­men­pi­teis­tä

16.12.2020 10:38
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia ja -rajoituksia jatketaan 18. tammikuuta saakka: "Vielä tarvitaan jaksamista, että tilanne säilyy hyvänä"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia ja -ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 18. tam­mi­kuu­ta saakka: "Vielä tar­vi­taan jak­sa­mis­ta, että tilanne säilyy hyvänä"

15.12.2020 17:48
Tässä ovat leviämisvaiheen uudet ohjeistukset ja suositukset Pudasjärvellä – koronarajoituksia 20. joulukuuta saakka

Tässä ovat le­viä­mis­vai­heen uudet oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set Pu­das­jär­vel­lä – ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 20. jou­lu­kuu­ta saakka

01.12.2020 13:22
Tätä uusi maskisuositus tarkoittaa: Nyt maskit myös toiseen asteen opetukseen, korkeakouluihin ja sisätöihin

Tätä uusi mas­ki­suo­si­tus tar­koit­taa: Nyt maskit myös toiseen asteen ope­tuk­seen, kor­kea­kou­lui­hin ja si­sä­töi­hin

25.11.2020 19:44
Tilaajille
Maskisuositus Pudasjärven seurakunnan tilaisuuksissa – osallistujamäärissä ylärajat tilojen mukaan

Mas­ki­suo­si­tus Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa – osal­lis­tu­ja­mää­ris­sä ylä­ra­jat tilojen mukaan

16.11.2020 09:00
Tilaajille