Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä 1. hel­mi­kuu­ta saakka – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian le­viä­mis­vai­heen toi­men­pi­tei­tä tiu­ken­ne­taan

Pudasjärven ilmaantuvuusluku ylittää leviämisvaiheen määritelmän. Maskisuositus voimaan myös Hirsikampuksen ja Lakarin kuudesluokkalaisilla. Kaupungin tiloissa ei kokoonnuta harrastamaan.

-
Kuva: Maiju Teeriaho

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut Pudasjärven kaupungin koronavirusepidemian leviämisvaiheen toimenpiteitä. Rajoituksia tiukennetaan ja jatketaan 1.2.2021 asti

– Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi 13.1.2021, että kaikilla alueilla on noudatettava yhtenäisiä leviämisvaiheen rajoituksia estääksemme uuden muuntuneen virusmuodon leviämistä Suomessa, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Aluehallintovirasto on jatkanut aikaisemmin tehtyä päätöstä yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on arvioi alueen tilannekuvaa tiistaina.

Tilannekuvan pohjalta nykyisin voimassa olevia suosituksia jatketaan kahdella viikolla eteenpäin ajanjaksolle 19.1.–1.2.2021.

Leviämisvaiheen kriteereistä ilmaantuvuus ja todettujen positiivisten tartuntojen prosenttiosuus täyttyvät alueella edelleen.

– Tämän vuoksi koordinaatioryhmä linjasi, että alueelle aikaisemmin annettuja suosituksia maskien käytöstä, yksityistilaisuuksien järjestämisestä, ikääntyneiden ja riskiryhmien suojelemisesta sekä opetuksen järjestämisestä, etätyöstä ja etäkokouksista jatketaan 1. helmikuuta saakka, tiedotteessa listataaan.

Maskien käyttöä suositellaan nyt valtakunnallisen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoitetaan.

Kaupungin tiedotteen mukaan koronavirustilanne on Pudasjärvellä rauhallinen, vaikka positiivisia tartuntoja on tullut lisää viime viikkojen aikana.

THL:n tartuntatilaston mukaan Pudasjärvellä oli torstaihin 14.1. mennessä todettu yhdeksän koronavirustapausta.

Marraskuun lopusta tammikuun alkuun, reilun kuuden viikon aikana, positiivisten tautitapausten määrä on kasvanut 55,5 %. Ilmaantuvuusluku Pudasjärvellä on tällä hetkellä 38. Luku on vahvistetut uudet positiiviset koronavirustartunnat kahden viikon ajanjaksolta 100 000 ihmistä kohti.

– Tämä tarkoittaa sitä, että Pudasjärvelläkin ylittyy leviämisvaiheen kriteeri ilmaantuvuudesta, joka on 25–50 tapaussumma 100 000 asukasta kohden vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona, tiedotteessa todetaan.

Kaupungilta muistutetaan, että jokainen voi omalta osaltaan noudattaa suosituksia ja siten vaikuttaa tilanteeseen.

– Jokainen kaupunkimme asukas voi osaltaan torjua viruksen leviämistä noudattamalla huolellisesti hygieniaohjeita ja voimassa olevia suosituksia. Hyvä käsi- ja yskimishygienia, turvaetäisyyksien noudattaminen sekä maskin käyttö ovat tehokkaita keinoja viruksen leviämisen estämiseksi.

Sairaana tulee jäädä kotiin ja välttää lähikontakteja. Koronatestiin tulee hakeutua, jos on oireita.

Kaupunkikohtaiset leviämisvaiheen rajoitukset astuivat voimaan Pudasjärvellä 2.12.2020 ja niitä jatketaan terveydenhuoltoviranomaisten suosituksesta 1.2.2021 saakka.

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä jatkaa voimassa olevia kaupunkikohtaisia rajoituksia edellä mainittuihin ohjeistuksiin ja suosituksiin perustuen seuraavasti:

Tila tai palvelu suljetaan

Virkistysuimala Puikkarin allasosasto ja saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukeutumistilat ovat suljettuna vapaa-ajan toiminnalta ja harrastetoiminnalta 1.2.2021 saakka.

Virkistysuimala Puikkarin kuntosali ja Tuomas Sammelvuo -sali sekä muut ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät kaupungin tilat ovat suljettuna aikuisten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnalta ja harrastetoiminnalta 15.1.–1.2.2021 saakka.

Myös kilpailujen, otteluiden sekä sarjatoiminnan järjestäminen kaupungin tiloissa kaikenikäisille keskeytetään 1.2.2021 saakka.

Kaupungin järjestämä ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.2.2021 saakka. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.

Luistelukentillä on voimassa kokoontumisrajoitukset 1.2.2021 saakka. Kaupungin ylläpitämillä luistelukentillä saa olla luistelemassa korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan. Tämä koskee sekä varattuja vuoroja että vapaata luisteluaikaa.

Kansalaisopistolla ei järjestetä lähiopetusta 1.2.2021 saakka, mutta mahdollisuuksien mukaan kurssit järjestetään etäopetuksena. Asiakkaita tiedotetaan asiasta erikseen tarkemmin.

Pohjantähden kulttuuritilat eli taidenäyttelytila ja elokuvateatteri ovat suljettuna 1.2.2021 saakka.

Tila suljetaan, mutta palvelut ovat käytössä rajoituksin tai etäyhteyksin

Kaupungintalo on suljettu 1.2.2021 saakka. Kaupungintalolla voi asioida (esim. edunvalvonta, asiakaspalvelupiste ja Oulunkaaren sosiaalipalvelut) ainoastaan ajanvarauksella tai sähköpostilla.

Lukion etäopetusta jatketaan 1.2.2021 saakka. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä käytännöistä tarkemmin Wilman kautta. Toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoiden harjoittelujaksot kaupungin toimipisteissä keskeytetään.

Nuorisotila suljetaan 1.2.2021 saakka. Nuorisotyössä otetaan käyttöön monipuoliset etätoiminnot, kuten Discord.

Karhupaja rajoitettu palvelu, asiakasmäärä rajoitettu 10 henkilöä kerralla ja otetaan käyttöön monipuoliset etätoiminnot 1.2.2021 saakka.

Hirsikunnas, työllisyyspalvelut ja monikulttuuriset palvelut, rajoitettu palvelu. Käytössä on monipuoliset etätoiminnot 1.2.2021 saakka.

Palvelu on rajoitettua

Kirjastossa rajoitettu palvelu 1.2.2021 saakka

Pudasjärven pääkirjasto on avoinna normaalein palveluaukioloajoin. Omatoimikirjasto ei ole käytössä. Palautuksia voi jättää myös pääkirjaston palautusluukkuun. Toivomme asiakkailta ripeitä kirjastokäyntejä (enintään 15 minuuttia) ja tarvittaessa asiakasmäärää rajoitetaan.

Kirjastoauto Iso Karhu liikennöi reitillä rajoitetuin asiakasmäärin.

Maskin käyttösuositus laajenee

Maskin käyttösuositus jatkuu koskien Hirsikampuksen yläkoululaisia ja laajenee koskemaan Lakarin ja Hirsikampuksen alakoulujen 6-luokkalaisia 18.1. alkaen. Kaupunki tarjoaa oppilaille koulupäivien aikana tarvittavat kasvomaskit.

Maskin käyttösuositus koskee kaikkia yläkoululaisia ja 6-luokkalaisia Lakarilla ja Hirsikampuksella myös koulukuljetuksissa ja koulukyydityksissä, tarjotaan kasvomaskit koululta tai kuljettajalta. Asiasta tiedotetaan huoltajia Wilman kautta.

Maskisuositus ei koske yhdysluokilla opiskelevia 6-luokkalaisia (Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus). Vain Hirsikampuksen ja Lakarin 6.-luokkalaiset ovat maskisuosituksen parissa.

Opetus

Tilanteen niin vaatiessa kaupungilla on valmius siirtää perusopetus osittain etäopetukseen nopealla aikataululla.

Kaupungin tilat

Kaupungin tilat eivät ole varattavissa tai käytettävissä ulkopuolisten organisaatioiden eikä yhdistysten tai järjestöjen käyttöön toistaiseksi.

Asioidessa kaupungin hallinnassa olevissa tiloissa, asiakkailta edellytetään kasvomaskin käyttöä sekä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Pudasjärven kaupungin eri palveluyksiköt viestivät uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille, sidosryhmille ja muille toimijoille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittelee lisäksi väestölle:

Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä (14.1.2021).

Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla liikuttaessa.

Ensisijaisen tärkeää on noudattaa 1–2 metrin turvavälejä ja aina kun mahdollista, pestä käsiä, käyttää käsidesiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja välttää kasvojen koskettelua.