Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronarokotus
Koronatartuntojen määrä kasvaa Pohteen alueella, osastoilla noin 120 potilasta – influenssa- ja koronarokotukset käynnissä Pudasjärvellä

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Pohteen alueel­la, osas­toil­la noin 120 po­ti­las­ta – inf­luens­sa- ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä Pu­das­jär­vel­lä

15.11.2023 09:54
Tilaajille
Tutkimus: yli 70 prosentilla suomalaisista on sairastetun koronan tuottamia viruksen vasta-aineita

Tut­ki­mus: yli 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­te­tun koronan tuot­ta­mia vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

16.06.2023 12:00
Tilaajille
THL: Yli puolella suomalaisista on sekä rokotuksen että sairastetun taudin tuottamia koronaviruksen vasta-aineita

THL: Yli puo­lel­la suo­ma­lai­sis­ta on sekä ro­ko­tuk­sen että sai­ras­te­tun taudin tuot­ta­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

27.02.2023 10:00
Tilaajille
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 15:22
Rokotetta jouduttiin jonottamaan Pudasjärvellä – ajanvarausrokotukset jatkuvat ensi viikolla

Ro­ko­tet­ta jou­dut­tiin jo­not­ta­maan Pu­das­jär­vel­lä – ajan­va­raus­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat ensi vii­kol­la

07.01.2022 11:46
Nuorten rokotukset alkoivat Pudasjärvellä – rokotuksiin varattava aika etukäteen

Nuorten ro­ko­tuk­set al­koi­vat Pu­das­jär­vel­lä – ro­ko­tuk­siin va­rat­ta­va aika etu­kä­teen

18.08.2021 15:15
Yli 12-vuotiaiden koronarokotukset ovat alkaneet – katso, miten toimitaan Oulunkaaren alueella

Yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat al­ka­neet – katso, miten toi­mi­taan Ou­lun­kaa­ren alueel­la

09.08.2021 16:09
Pudasjärvellä jo 65 prosenttia saanut ensimmäisen koronarokotteen – Vahvistusrokotteen ajan voi muuttaa vain perustellusta syystä: "Vetoamme kuntalaisiin, että he tulisivat vahvistusrokotteelle heille annettuna aikana"

Pu­das­jär­vel­lä jo 65 pro­sent­tia saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen – Vah­vis­tus­ro­kot­teen ajan voi muuttaa vain pe­rus­tel­lus­ta syystä: "Ve­toam­me kun­ta­lai­siin, että he tu­li­si­vat vah­vis­tus­ro­kot­teel­le heille an­net­tu­na aikana"

14.07.2021 13:00
Tilaajille
Kaikki 16-vuotiaat saavat koronarokotteen Oulunkaaressa – myös 12-vuotiaat riskiryhmäläiset nyt vuorossa

Kaikki 16-vuo­tiaat saavat ko­ro­na­ro­kot­teen Ou­lun­kaa­res­sa – myös 12-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set nyt vuo­ros­sa

24.06.2021 09:33
Pudasjärvellä Oulunkaaren paras rokotekattavuus – ikääntyneille jaetaan vahvistusrokotteita

Pu­das­jär­vel­lä Ou­lun­kaa­ren paras ro­ko­te­kat­ta­vuus – i­kään­ty­neil­le jaetaan vah­vis­tus­ro­kot­tei­ta

18.06.2021 10:37
Pudasjärvellä rokotusvuorossa jo kaikki yli 16-vuotiaat – ylilääkäri huolissaan: "nuorten rokotekattavuus näyttää jäävän alhaiseksi"

Pu­das­jär­vel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa jo kaikki yli 16-vuo­tiaat – yli­lää­kä­ri huo­lis­saan: "nuor­ten ro­ko­te­kat­ta­vuus näyttää jäävän al­hai­sek­si"

11.06.2021 11:16
Lukijankirjoitus: Rokotukset mahdollistavat normaaliin arkeen palaamisen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jan­kir­joi­tus: Ro­ko­tuk­set mah­dol­lis­ta­vat nor­maa­liin arkeen pa­laa­mi­sen

04.06.2021 09:11
Rokotusvuoroon jo yli 25-vuotiaat Pudasjärvellä – keski-ikäiset ja nuoret eivät innostu rokottamisesta kuten iäkkäämmät

Ro­ko­tus­vuo­roon jo yli 25-vuo­tiaat Pu­das­jär­vel­lä – kes­ki-ikäi­set ja nuoret eivät innostu ro­kot­ta­mi­ses­ta kuten iäk­kääm­mät

02.06.2021 13:26
Pudasjärvellä rokotusvuoroon nyt yli 40-vuotiaat – viimeisiä rokotellaan heinäkuussa

Pu­das­jär­vel­lä ro­ko­tus­vuo­roon nyt yli 40-vuo­tiaat – vii­mei­siä ro­ko­tel­laan hei­nä­kuus­sa

19.05.2021 12:13
Rokotelinjaus muuttuu toukokuussa – Oulunkaaren johtava lääkäri: "Toivomme, että kaikille meidänkin Astra Zeneca -rokotteille löytyy ottajat"

Ro­ko­te­lin­jaus muuttuu tou­ko­kuus­sa – Ou­lun­kaa­ren johtava lää­kä­ri: "Toi­vom­me, että kai­kil­le mei­dän­kin Astra Zeneca -ro­kot­teil­le löytyy ot­ta­jat"

28.04.2021 15:55
Tilaajille
Kela korvaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia lauantaista lähtien

Kela korvaa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via mat­ka­kus­tan­nuk­sia lauan­tais­ta lähtien

28.03.2021 15:39
Tilaajille
Koronarokotuksen ajanvarausmahdollisuutta laajennettu: Pudasjärven yli 75-vuotiaat voivat varata ajan rokotusnumerosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus­mah­dol­li­suut­ta laa­jen­net­tu: Pu­das­jär­ven yli 75-vuo­tiaat voivat varata ajan ro­ko­tus­nu­me­ros­ta

26.03.2021 10:48
Tilaajille
Pudasjärven koronarokotuksissa hymy on herkässä maskin takana – 86-vuotias Ruut: "Kyllä tätä on ootettu!"

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa hymy on her­käs­sä maskin takana – 86-vuo­tias Ruut: "Kyllä tätä on oo­tet­tu!"

02.03.2021 17:00
Tilaajille
Koronapiikkejä on Pudasjärvellä pistetty vasta pienelle väestönosalle – Maltatko odottaa rokotusten etenemistä kaikessa rauhassa?
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­piik­ke­jä on Pu­das­jär­vel­lä pis­tet­ty vasta pie­nel­le väes­tön­osal­le – Mal­tat­ko odottaa ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä kai­kes­sa rau­has­sa?

24.02.2021 05:00
Tilaajille
Yli 80-vuotiaat pudasjärveläiset saavat puhelimitse kutsuja koronarokotuksiin – rokotuksia jo tällä viikolla

Yli 80-vuo­tiaat pu­das­jär­ve­läi­set saavat pu­he­li­mit­se kutsuja ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – ro­ko­tuk­sia jo tällä vii­kol­la

11.02.2021 09:33
Tilaajille