Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Kehitysvammaisten asuntola
Viikko
Katso videot: Pudasjärvellä osoitettiin mieltä kehitysvammaisten asumisolojen puolesta – "Kehitysvammaisen voitava asua siellä, missä muutkin ihmiset"

Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

20.10.2021 16:05
Tilaajille
Olga Oinas-Panuma puhuu Pudasjärven torilla kehitysvammaisten ryhmäkotia koskevassa mielenilmauksessa

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma puhuu Pu­das­jär­ven torilla ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­tia kos­ke­vas­sa mie­len­il­mauk­ses­sa

20.10.2021 15:59
Tilaajille
Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Timonen-Nissi

Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sirpa Ti­mo­nen-Nis­si

20.10.2021 15:18
Tilaajille
Mielelenosoitus kehitysvammaisten asuntolan puolesta Pudasjärvellä

Mie­le­le­no­soi­tus ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan puo­les­ta Pu­das­jär­vel­lä

20.10.2021 14:59
Kehitysvammaisten asuntolan rakentamisen puolesta järjestettiin  mielenosoitus Pudasjärvellä

Ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan ra­ken­ta­mi­sen puo­les­ta jär­jes­tet­tiin mie­len­osoi­tus Pu­das­jär­vel­lä

20.10.2021 14:44
Kehitysvammaisille remontoidaan väliaikainen ryhmäkoti Pudasjärvellä –Valituskierteen viivyttämän uudisrakennuksen korvaajaksi siitä ei ole, mutta tilapäisratkaisukin on askel parempaan, arvioi Rimmin palvelukodin vastaava ohjaaja Marja Lohvansuu

Ke­hi­tys­vam­mai­sil­le re­mon­toi­daan vä­li­ai­kai­nen ryh­mä­ko­ti Pu­das­jär­vel­lä –Va­li­tus­kier­teen vii­vyt­tä­män uu­dis­ra­ken­nuk­sen kor­vaa­jak­si siitä ei ole, mutta ti­la­päis­rat­kai­su­kin on askel pa­rem­paan, arvioi Rimmin pal­ve­lu­ko­din vas­taa­va ohjaaja Marja Loh­van­suu

20.10.2021 04:03
Tilaajille
Mielenilmaus Pudasjärven torilla keskiviikkona – taustalla valituskierteeseen jumiutunut kehitysvammaisten asuntolahanke

Mie­len­il­maus Pu­das­jär­ven torilla kes­ki­viik­ko­na – taus­tal­la va­li­tus­kier­tee­seen ju­miu­tu­nut ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la­han­ke

18.10.2021 13:19
Tilaajille
Vanhemmat
Valituskierre jatkuu: kehitysvammaisten asuntolan rakentaminen lykkääntyy jälleen Pudasjärvellä – "Ei tästä ole kenellekään hyötyä"

Va­li­tus­kier­re jatkuu: ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen lyk­kään­tyy jälleen Pu­das­jär­vel­lä – "Ei tästä ole ke­nel­le­kään hyötyä"

14.10.2021 09:44
Tilaajille
Asuntolan rakentaminen pyritään käynnistämään nopeasti – asukkaat Rimmiltä väistöön ehkä terveyskeskukseen

Asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen py­ri­tään käyn­nis­tä­mään no­peas­ti – asuk­kaat Rim­mil­tä väis­töön ehkä ter­veys­kes­kuk­seen

09.09.2021 16:55
Tilaajille
Hallinto-oikeus ratkaisi: kehitysvammaisten asuntolavalitus hylättiin

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si: ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la­va­li­tus hy­lät­tiin

09.09.2021 11:21
Tilaajille