Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Kehitysvammaisten ryhmäkoti
Tulevat asukkaat huutavat Hurraata! – Palvelukodin rakennustöiden alkaminen ilahduttaa. Katso video

Tulevat asuk­kaat huu­ta­vat Hur­raa­ta! – Pal­ve­lu­ko­din ra­ken­nus­töi­den al­ka­mi­nen ilah­dut­taa. Katso video

27.09.2022 07:37
Tilaajille
Kaupunki takaa Vuokrataloyhtiön lainaa – ryhmäkodin rakentamiskulut kasvoivat valitusaikana

Kau­pun­ki takaa Vuok­ra­ta­lo­yh­tiön lainaa – ryh­mä­ko­din ra­ken­ta­mis­ku­lut kas­voi­vat va­li­tus­ai­ka­na

20.09.2022 19:00
Asuntolaa rakennetaan ripeällä vauhdilla – Viivästyminen kasvatti kuluja puoli miljoona euroa. Katso havainnekuvat uudesta rakennuksesta

Asun­to­laa ra­ken­ne­taan ri­peäl­lä vauh­dil­la – Vii­väs­ty­mi­nen kas­vat­ti kuluja puoli mil­joo­na euroa. Katso ha­vain­ne­ku­vat uudesta ra­ken­nuk­ses­ta

31.08.2022 08:52
Tilaajille
Saadaanko uudet kodinrakentajat liikkeelle Pudasjärvellä? – Ainakin torilla viimein tapahtuu
Pääkirjoitus

Saa­daan­ko uudet ko­din­ra­ken­ta­jat liik­keel­le Pu­das­jär­vel­lä? – Ainakin torilla viimein ta­pah­tuu

31.08.2022 04:00
Tilaajille
Työt alkoivat Pudasjärven torilla – kehitysvammaisten ryhmäkodin tontilla tapahtuu pitkän odotuksen jälkeen, katso kuvat

Työt al­koi­vat Pu­das­jär­ven torilla – ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din ton­til­la ta­pah­tuu pitkän odo­tuk­sen jäl­keen, katso kuvat

22.08.2022 17:00
Tilaajille
Valituskierre päättyi – kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentaminen viimein käyntiin Pudasjärvellä

Va­li­tus­kier­re päättyi – ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen viimein käyn­tiin Pu­das­jär­vel­lä

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Vielä yksi viivästys kehitysvammaisten ryhmäkodin päätöksessä: rakennuslupa palautui pöydälle järjestelmävirheen vuoksi – lue pääkohdat pitkään jumissa olleen rakennusurakan vaiheista

Vielä yksi vii­väs­tys ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din pää­tök­ses­sä: ra­ken­nus­lu­pa pa­lau­tui pöy­däl­le jär­jes­tel­mä­vir­heen vuoksi – lue pää­koh­dat pitkään jumissa olleen ra­ken­nus­ura­kan vai­heis­ta

04.05.2022 13:01
Tilaajille
Yksimielinen päätös: kehitysvammaisten ryhmäkoti sai rakennusluvan Pudasjärvellä

Yk­si­mie­li­nen päätös: ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti sai ra­ken­nus­lu­van Pu­das­jär­vel­lä

18.03.2022 08:02
Tilaajille
Kehitysvammaisten ryhmäkoti saamassa rakennusluvan Pudasjärvellä – Naapureilla ei ole ainakaan vielä ollut huomautettavaa

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti saa­mas­sa ra­ken­nus­lu­van Pu­das­jär­vel­lä – Naa­pu­reil­la ei ole ai­na­kaan vielä ollut huo­mau­tet­ta­vaa

15.03.2022 15:34
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pudasjärvelle suunnitellusta kehitysvammaisten ryhmäkodista tehdyt valituslupahakemukset

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Pu­das­jär­vel­le suun­ni­tel­lus­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­dis­ta tehdyt va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­set

02.02.2022 17:31
Tilaajille
"Täällä ei haise!" – Kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaat kakkukahvittelivat uuden kodin kunniaksi Pudasjärvellä

"Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

26.01.2022 18:59
Tilaajille
Kehitysvammaisten ryhmäkoti pääsee viimein muuttamaan Pudasjärvellä – Väliaikaistilojen remontti valmistui typistyneenä myöhässä ja saunassa pitää käydä naapurissa, mutta vastaavan ohjaajan mukaan kyseessä on silti askel parempaan

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti pääsee viimein muut­ta­maan Pu­das­jär­vel­lä – Vä­li­ai­kais­ti­lo­jen re­mont­ti val­mis­tui ty­pis­ty­nee­nä myö­häs­sä ja sau­nas­sa pitää käydä naa­pu­ris­sa, mutta vas­taa­van oh­jaa­jan mukaan ky­sees­sä on silti askel pa­rem­paan

25.01.2022 17:02
Tilaajille
Väliaikaisen kehitysvammaisten ryhmäkodin valmistuminen venyy odotetusti ensi vuoteen Pudasjärvellä – Entisen terveysaseman muutostyöt sujuneet silti rivakasti

Vä­li­ai­kai­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din val­mis­tu­mi­nen venyy odo­te­tus­ti ensi vuoteen Pu­das­jär­vel­lä – Entisen ter­veys­ase­man muu­tos­työt su­ju­neet silti ri­va­kas­ti

15.12.2021 04:01
Tilaajille
Pudasjärven entisen terveysaseman muutostöiden hinta pompsahti yli kaksinkertaiseksi – Muun muassa väliaikaiseen kehitysvammaisten ryhmäkotiin tähtäävään hankkeen kilpailutus meni ronskisti metsään

Pu­das­jär­ven entisen ter­veys­ase­man muu­tos­töi­den hinta pomp­sah­ti yli kak­sin­ker­tai­sek­si – Muun muassa vä­li­ai­kai­seen ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­tiin täh­tää­vään hank­keen kil­pai­lu­tus meni rons­kis­ti metsään

17.11.2021 04:02
Tilaajille
Väliaikaisen kehitysvammaisten ryhmäkodin valmistelevat työt alkavat torstaina Pudasjärven kaupungin omin voimin – "Työstämme hanketta kaikella käytettävissä olevalla resurssilla", sanoo kaupungin tekninen johtaja Janne Karhu

Vä­li­ai­kai­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din val­mis­te­le­vat työt alkavat tors­tai­na Pu­das­jär­ven kau­pun­gin omin voimin – "Työs­täm­me han­ket­ta kai­kel­la käy­tet­tä­vis­sä ole­val­la re­surs­sil­la", sanoo kau­pun­gin tek­ni­nen johtaja Janne Karhu

10.11.2021 17:38
Tilaajille
Kehitysvammaisten väliaikainenkin ryhmäkoti vastatuulessa Pudasjärvellä – Kaupunginhallitus torjui ainoan tarjouksen, joka tehtiin vanhan terveysaseman muutostöistä

Ke­hi­tys­vam­mais­ten vä­li­ai­kai­nen­kin ryh­mä­ko­ti vas­ta­tuu­les­sa Pu­das­jär­vel­lä – Kau­pun­gin­hal­li­tus torjui ainoan tar­jouk­sen, joka tehtiin vanhan ter­veys­ase­man muu­tos­töis­tä

10.11.2021 04:01
Tilaajille