Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Vielä yksi vii­väs­tys ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din pää­tök­ses­sä: ra­ken­nus­lu­pa pa­lau­tui pöy­däl­le jär­jes­tel­mä­vir­heen vuoksi – lue pää­koh­dat pitkään jumissa olleen ra­ken­nus­ura­kan vai­heis­ta

Kehitysvammaisten ryhmäkodin rakennuslupa on nostettu uudelleen esille. Syynä on järjestelmävirhe, joka tarjosi väärän valitusajan ja -osoitteen.

Pudasjärven viranomaislautakunta hyväksyi rakennusluvan alunperin 18.3. Nyt päätös on nostettu uudestaan julkipanolistalle. Uusi valitusaika on 29.5. asti. Jos valituksia ei tule määräaikaan mennessä, on rakennuslupapäätös lainvoimainen 1.6. Valituksia ei tullut aiempana valitusaikana.