Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kehitysvammaisten palvelukoti
Pudasjärven Ryhmäkoti Kortteessa alkoi uusi aktiivisempi arki – tältä näyttää vastavalmistuneessa kodissa, joka on asukkaiden mielestä unelmien täyttymys

Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

28.02.2024 05:00
Tilaajille
Palvelutalo valmistuu aikataulussa – tulevat asukkaat pääsevät jo tutustumaan tiloihin

Pal­ve­lu­ta­lo val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa – tulevat asuk­kaat pää­se­vät jo tu­tus­tu­maan ti­loi­hin

22.07.2023 09:26
Tilaajille
Työt jatkuvat kehitysvammaisten palvelukodilla – valmista pitäisi olla joulukuun alkupuolella

Työt jat­ku­vat ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­dil­la – val­mis­ta pitäisi olla jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­la

27.04.2023 05:00
Tilaajille
Harmittaa, mutta ei mitään mahda – Uusikaan palvelukoti ei kehitysvammaisten tilannetta täysin ratkaise, sillä kotona asuvia ja ehkä piankin palvelupaikkaa tarvitsevia on kymmenkunta.

Har­mit­taa, mutta ei mitään mahda – Uu­si­kaan pal­ve­lu­ko­ti ei ke­hi­tys­vam­mais­ten ti­lan­net­ta täysin rat­kai­se, sillä kotona asuvia ja ehkä piankin pal­ve­lu­paik­kaa tar­vit­se­via on kym­men­kun­ta.

14.03.2023 12:00
Tilaajille
Palvelukodin urakkasopimus Siklan kanssa purettu – Pudasjärven Vuokratalot etsii uutta urakoijaa, hankkeen toivotaan silti valmistuvan kuluvan vuoden aikana

Pal­ve­lu­ko­din urak­ka­so­pi­mus Siklan kanssa purettu – Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot etsii uutta ura­koi­jaa, hank­keen toi­vo­taan silti val­mis­tu­van kuluvan vuoden aikana

10.03.2023 12:34 1
Tilaajille
Työt seisovat torin reunalla - kehitysvammaisten palvelutalolle jälleen ainakin kuukauden viivästys

Työt sei­so­vat torin reu­nal­la - ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lol­le jälleen ainakin kuu­kau­den vii­väs­tys

22.02.2023 16:30
Tilaajille
Sikla vakuuttaa: palvelukodin rakentaminen jatkuu normaalisti Pudasjärvellä –konsernijohtaja Janne Nieminen:  "Työmaat ja projektit ovat olemassa ja ne saatetaan normaalisti valmiiksi",

Sikla va­kuut­taa: pal­ve­lu­ko­din ra­ken­ta­mi­nen jatkuu nor­maa­lis­ti Pu­das­jär­vel­lä –kon­ser­ni­joh­ta­ja Janne Nie­mi­nen:  "Työ­maat ja pro­jek­tit ovat ole­mas­sa ja ne saa­te­taan nor­maa­lis­ti val­miik­si",

16.01.2023 07:18 2
Tilaajille
Pudasjärveläiset tekivät yhteisöllisen taideteoksen – "Odotetaan vain että päästään uuteen kotiin"

Pu­das­jär­ve­läi­set tekivät yh­tei­söl­li­sen tai­de­teok­sen – "O­do­te­taan vain että pääs­tään uuteen kotiin"

20.12.2022 12:00
Tilaajille
Kehitysvammaisten palvelukodin hirsiasennukset valmiina – katso kuvat Pudasjärven torin laidan rakennustyömaalta

Ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­din hir­si­asen­nuk­set val­mii­na – katso kuvat Pu­das­jär­ven torin laidan ra­ken­nus­työ­maal­ta

19.12.2022 15:48
Tilaajille
Katto talveksi päälle – kehitysvammaisten palvelukodin rakennustyöt edistyvät hyvää vauhtia

Katto tal­vek­si päälle – ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­din ra­ken­nus­työt edis­ty­vät hyvää vauhtia

15.11.2022 05:00
Tilaajille
Tulevat asukkaat huutavat Hurraata! – Palvelukodin rakennustöiden alkaminen ilahduttaa. Katso video

Tulevat asuk­kaat huu­ta­vat Hur­raa­ta! – Pal­ve­lu­ko­din ra­ken­nus­töi­den al­ka­mi­nen ilah­dut­taa. Katso video

27.09.2022 07:37
Tilaajille