Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

kauppa
Kaupan alan selvitys Pudasjärveltä – tavoitteena keskustan kehittäminen ja vetovoiman lisääminen

Kaupan alan sel­vi­tys Pu­das­jär­vel­tä – ta­voit­tee­na kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­nen ja ve­to­voi­man li­sää­mi­nen

28.01.2019 16:00
Energiatehokkuutta ja valoisuutta uuteen kauppaan – Perhemarketin katolle suunnitellaan tuulispiraaleja ja aurinkopaneeleita

Ener­gia­te­hok­kuut­ta ja va­loi­suut­ta uuteen kaup­paan – Per­he­mar­ke­tin katolle suun­ni­tel­laan tuu­li­spi­raa­le­ja ja au­rin­ko­pa­nee­lei­ta

07.01.2019 09:00
Joulumieli leviää jo vuosikymmenten perinteellä – millaista oli Pudasjärven joulumyyjäisissä tänä vuonna?

Jou­lu­mie­li leviää jo vuo­si­kym­men­ten pe­rin­teel­lä – mil­lais­ta oli Pu­das­jär­ven jou­lu­myy­jäi­sis­sä tänä vuonna?

13.12.2018 08:00
Kiinteistökauppaa Kurenalla – koko kaupungintalon kortteli kaupungin omistukseen

Kiin­teis­tö­kaup­paa Ku­re­nal­la – koko kau­pun­gin­ta­lon kort­te­li kau­pun­gin omis­tuk­seen

25.10.2017 06:00
Perjantaina Kurenalla on aikaa tehdä ostoksia pimiään hintaan – käy kurkkaamassa, mikä kuva on Iijokiseudun ovessa ja osallistu arvontaan!

Per­jan­tai­na Ku­re­nal­la on aikaa tehdä os­tok­sia pimiään hintaan – käy kurk­kaa­mas­sa, mikä kuva on Ii­jo­ki­seu­dun ovessa ja osal­lis­tu ar­von­taan!

05.10.2017 09:00
Palveluliikenteen muutokset mahdollisia kauppa-auton lopetettua – Kipinässä ja Sarakylässä on kauppakyydillä käyttäjiä

Pal­ve­lu­lii­ken­teen muu­tok­set mah­dol­li­sia kaup­pa-au­ton lo­pe­tet­tua – Ki­pi­näs­sä ja Sa­ra­ky­läs­sä on kaup­pa­kyy­dil­lä käyt­tä­jiä

29.09.2017 09:00
Puhokselta alkoi Pudasjärven myymäläautojen historia – reilu viisi vuosikymmentä pihasta pihaan -palvelua

Pu­hok­sel­ta alkoi Pu­das­jär­ven myy­mä­lä­au­to­jen his­to­ria – reilu viisi vuo­si­kym­men­tä pihasta pihaan -pal­ve­lua

23.09.2017 10:00
Pudasjärven viimeinen kauppa-auto lopetti – Virosta tuli tarjous, josta ei voinut kieltäytyä

Pu­das­jär­ven vii­mei­nen kaup­pa-au­to lopetti – Virosta tuli tar­jous, josta ei voinut kiel­täy­tyä

22.09.2017 07:00
Kauppa-auton viimeisellä matkalla – "Täytyy vissiin laittaa hampaat naulaan tai sitten mennä taksilla Kurenalle"

Kaup­pa-au­ton vii­mei­sel­lä mat­kal­la – "Täytyy vissiin laittaa hampaat naulaan tai sitten mennä tak­sil­la Ku­re­nal­le"

22.09.2017 07:00
OSAO:lla perinteiset syysmarkkinat lauantaina – uutuutena eläinnäyttelyä ja talent-kisaa

OSAO:l­la pe­rin­tei­set syys­mark­ki­nat lauan­tai­na – uu­tuu­te­na eläin­näyt­te­lyä ja ta­lent-ki­saa

14.09.2017 08:00
Myymäläauton ajot Pudasjärvellä päättyvät, kun Kauppispojat lopettaa

Myy­mä­lä­au­ton ajot Pu­das­jär­vel­lä päät­ty­vät, kun Kaup­pis­po­jat lo­pet­taa

04.09.2017 09:20
Pudasjärven markkinoille lisää tilaa ja uutta myytävää – vuoden suurin yleisötapahtuma täyttää torin

Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­le lisää tilaa ja uutta myy­tä­vää – vuoden suurin ylei­sö­ta­pah­tu­ma täyttää torin

06.07.2017 16:30
Valtatien liikenneympyrä hahmottumassa – Kurenalan koulun tonttia kaavaillaan kaupan tarpeisiin

Val­ta­tien lii­ken­ne­ym­py­rä hah­mot­tu­mas­sa – Ku­re­na­lan koulun tonttia kaa­vail­laan kaupan tar­pei­siin

19.09.2016 14:00
Paikallinen maistuu paremmalle – Pudasjärvellä ostettaisiin lähituotteita enemmänkin

Pai­kal­li­nen maistuu pa­rem­mal­le – Pu­das­jär­vel­lä os­tet­tai­siin lä­hi­tuot­tei­ta enem­män­kin

17.08.2016 12:30
Kyläkauppiaan tilipäivät ovat kesällä – tarjolla pitää olla paljon muutakin kuin ruokaa

Ky­lä­kaup­piaan ti­li­päi­vät ovat kesällä – tar­jol­la pitää olla paljon muu­ta­kin kuin ruokaa

15.06.2016 09:00