Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kaupan alan sel­vi­tys Pu­das­jär­vel­tä – ta­voit­tee­na kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­nen ja ve­to­voi­man li­sää­mi­nen

Lumiset puut komistavat Kurenalustaa. Keskustan halki kulkeva Varsitie on yksi keskeisimmistä kulkuväylistä.
Lumiset puut komistavat Kurenalustaa. Keskustan halki kulkeva Varsitie on yksi keskeisimmistä kulkuväylistä.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven Kehitys Oy teettävät yhteistyössä kaupan alan selvityksen.

– Kaupunkistrategiansa mukaisesti Pudasjärvi luo edellytyksiä uusille työpaikoille ja asukasmäärän kasvulle. Keskustan alueen viihtyvyyden ja palvelujen kehittäminen on yksi keino lisätä sekä asukastyytyväisyyttä että paikkakunnan vetovoimaisuutta, joten kaupunki ja kehitysyhtiö teettävät kaupan alan selvityksen Pudasjärven keskustan alueelle, toteavat kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen.

FCG:n toteuttama selvitystyö valmistuu helmikuussa 2019. Selvitystyön taustalla on kaavamuutos, joka uudistaa sekä tieverkkoa että taajamarakennetta.

– Liikennejärjestelyt ohjaavat jatkossa keskustan eli Kurenalan laajenemista kohti valtatietä ja linjaavat keskustaan johtavan uuden tien niin, että keskustan sijainti palveluineen on helposti tavoitettavissa valtatieltä. Keskustan alueelle pyritään ohjaamaan Kuusamontieltä lisää kävijöitä, jotta myös matkailijavirta ja muu ohikulkuliikenne päätyisi entistäkin useammin ydinkeskustaan ja hyödyntämään sen palveluja, kaupungilta tiedotetaan.

Kaupungin toimijoiden mukaan tiivis taajamarakenne helpottaa asiointia keskustan eri liikkeissä ja tuo samalla hyvin esille paikkakunnan palveluvalikoiman.

Hyvän olon keskus ja uusi jäähalli sijoittuvat jatkossa keskeisille paikoille uuden pääväylän varteen eli keskustan alueen palvelut kehittyvät ja taajamarakenne tiivistyy jatkossa myös sitä kautta. Keskustaan rakennetaan myös uusi päiväkoti ja lisää kaupungin vuokra-asuntoja.

Uudistusten myötä monien palvelujen saavutettavuus paranee keskustan alueella. Lisäksi Kurenalla sijaitsee vielä osittain tyhjiä tai nykyään vajaakäytössä olevia liiketontteja, jotka vaikuttavat keskustan yleisnäkymään ja toisaalta sijaintinsa puolesta kiinnostavat mahdollisia uusia kaupan alan ja muita toimijoita.

Selvityksessä tarkastellaan, minne uusia palveluja olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista sijoittaa, ja miten se voi lisätä keskustan vetovoimaa ja muuttaa myös paikkakuntalaisten asiointitottumuksia niin, että ostovoiman siirtymä voisi pienentyä. Toisaalta tarkastellaan myös sitä, mitä vaikutuksia mahdollisella tonttien kehittämisellä ja potentiaalisilla uusilla toimijoilla on kaupan alan nykyiseen kilpailutilanteeseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Kaupan alan selvityksen puitteissa toteutetaan myös haastattelututkimus, jonka kohteena on otanta keskustan alueen olemassa olevista toimijoista. Haastattelut käynnistyvät helmikuussa 2019.