Virantäyttö: Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Mainos: Iijokiseudun joulutarjous: Iijokiseutu Digi + Lehti 3 kk vain 29 euroa, tilaa tästä!

nuorisotyö
Tiloja ja mahdollisuuksia kaikenikäisille nuorille – etsivä nuorisotyö nettipeleissä mukana: "Olemme pelanneet etäyhteyksin nuorten kanssa, striimanneet lähetystä ja pitäneet chat ja puheyhteydet avoinna"

Tiloja ja mah­dol­li­suuk­sia kai­ken­ikäi­sil­le nuo­ril­le – etsivä nuo­ri­so­työ net­ti­pe­leis­sä mukana: "Olemme pe­lan­neet etä­yh­teyk­sin nuorten kanssa, strii­man­neet lä­he­tys­tä ja pi­tä­neet chat ja pu­he­yh­tey­det avoin­na"

19.10.2022 16:30
Tilaajille
Pikku-Syötteellä kansainvälistä nuorisotyötä – pudasjärveläisille mahdollisuus tutustua nuoriin eri maista

Pik­ku-Syöt­teel­lä kan­sain­vä­lis­tä nuo­ri­so­työ­tä – pu­das­jär­ve­läi­sil­le mah­dol­li­suus tu­tus­tua nuoriin eri maista

14.10.2022 16:00
Tilaajille
Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa löytämään ratkaisun, oli kyse sitten Kela-hakemuksesta tai harrastuksen aloittamisesta – Pudasjärvelle 60 000 euroa avustusta toimintaan

Etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä auttaa löy­tä­mään rat­kai­sun, oli kyse sitten Ke­la-ha­ke­muk­ses­ta tai har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­ses­ta – Pu­das­jär­vel­le 60 000 euroa avus­tus­ta toi­min­taan

26.05.2022 12:01
Tilaajille
Snapchatissa nuorille tarjotaan avoimesti päihteitä ja hakupalveluita, paljastaa selvitys – nuoret näkevät erityisesti nikotiinituotteet arkipäiväisinä

Snapc­ha­tis­sa nuo­ril­le tar­jo­taan avoi­mes­ti päih­tei­tä ja ha­ku­pal­ve­lui­ta, pal­jas­taa sel­vi­tys – nuoret näkevät eri­tyi­ses­ti ni­ko­tii­ni­tuot­teet ar­ki­päi­väi­si­nä

20.01.2022 14:00
Tilaajille
Nuorille oma kesäpaku: "Kuin pyörillä liikkuva nuorisotila"

Nuo­ril­le oma ke­sä­pa­ku: "Kuin pyö­ril­lä liik­ku­va nuo­ri­so­ti­la"

11.06.2021 09:41
Tilaajille
Wauto huristelee pitkin Pudasjärven teitä ja tuo vaihtelua nuorten elämään – minne sinä haluaisit liekkikuvioidun auton pysähtyvän?

Wauto hu­ris­te­lee pitkin Pu­das­jär­ven teitä ja tuo vaih­te­lua nuorten elämään – minne sinä ha­luai­sit liek­ki­ku­vioi­dun auton py­säh­ty­vän?

19.02.2021 06:00
Tilaajille
Vuoden 2017 nuorisoteon tekijä on monessa mukana oleva Esa Erkkilä – "Kyllähän tämä mieltä lämmittää"

Vuoden 2017 nuo­ri­so­teon tekijä on monessa mukana oleva Esa Erkkilä – "Kyl­lä­hän tämä mieltä läm­mit­tää"

14.06.2017 14:00
Etsivään nuorisotyöhön avustusta työntekijän palkkaamiseen – Pudasjärvelle 27 000 euroa

Et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön avus­tus­ta työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen – Pu­das­jär­vel­le 27 000 euroa

25.04.2017 06:00
Johan tärppäsi! – Virpi tunsi saaneensa lottopotin Pudasjärven kaupungilta

Johan tärp­pä­si! – Virpi tunsi saa­neen­sa lot­to­po­tin Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­ta

06.06.2016 08:50
Tykkyläinen ilahtui vuoden nuorisoteko -tunnustuksesta

Tyk­ky­läi­nen ilahtui vuoden nuo­ri­so­te­ko -tun­nus­tuk­ses­ta

02.06.2016 13:50