Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

iijoki
Latvavesillä kohti Iijoki-sopimuksen tavoitteita, Loukusanjoessa ja alueen puroilla ja soilla on tehty monenlaisia kunnostustöitä – "Minulla on omana tavoitteena jättää maailma seuraaville sukupolville vähän parempana"

Lat­va­ve­sil­lä kohti Ii­jo­ki-so­pi­muk­sen ta­voit­tei­ta, Lou­ku­san­joes­sa ja alueen pu­roil­la ja soilla on tehty mo­nen­lai­sia kun­nos­tus­töi­tä – "Mi­nul­la on omana ta­voit­tee­na jättää maailma seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le vähän pa­rem­pa­na"

10.11.2021 09:00
Tilaajille
Iijoen kalatalousalue perustettiin – alueellisesti koottuun hallitukseen 11 jäsentä, hallinnon kotipaikka Pudasjärvi

Iijoen ka­la­ta­lous­alue pe­rus­tet­tiin – alueel­li­ses­ti koot­tuun hal­li­tuk­seen 11 jä­sen­tä, hal­lin­non ko­ti­paik­ka Pu­das­jär­vi

07.02.2019 12:37
Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutus varmistettiin sopimuksella – arvo 332 500 euroa

Iijoen ve­sis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­de­oh­jel­man to­teu­tus var­mis­tet­tiin so­pi­muk­sel­la – arvo 332 500 euroa

09.01.2019 06:00
Iijoen sillankaiteita vaaditaan vaihtoon kuntalaisaloitteella – jokinäkymä halutaan takaisin

Iijoen sil­lan­kai­tei­ta vaa­di­taan vaih­toon kun­ta­lais­aloit­teel­la – jo­ki­nä­ky­mä ha­lu­taan ta­kai­sin

07.01.2019 09:00
Iijoen vesistön kalastusalue lopetusta vaille valmis – kalatalousalueet jatkavat vuoden alusta

Iijoen ve­sis­tön ka­las­tus­alue lo­pe­tus­ta vaille valmis – ka­la­ta­lous­alueet jat­ka­vat vuoden alusta

29.12.2018 10:00
Iijoen Raasakan kalatien kilpailutus käynnissä – suunnitelmissa rakentaa 620 metriä pitkä kalatie

Iijoen Raa­sa­kan ka­la­tien kil­pai­lu­tus käyn­nis­sä – suun­ni­tel­mis­sa ra­ken­taa 620 metriä pitkä kalatie

18.12.2018 15:00
Luonnon veistämää pitsiä Iijoella
Lukijalta

Luonnon veis­tä­mää pitsiä Ii­joel­la

18.12.2018 12:00
Iijoen vesistövision rahoitus esillä – Kuusamo ja MTK liisivät Iijoki-sopimuksesta

Iijoen ve­sis­tö­vi­sion ra­hoi­tus esillä – Kuusamo ja MTK lii­si­vät Ii­jo­ki-so­pi­muk­ses­ta

15.12.2018 08:30
Jotain kummaa Pietarilan uimarannalla – ”Potaskaa kelluu veden pinnalla ja haisee”

Jotain kummaa Pie­ta­ri­lan ui­ma­ran­nal­la – ”Po­tas­kaa kelluu veden pin­nal­la ja haisee”

21.11.2018 13:30
Näitä muutoksia Lapin Ely hakee Iijoen kalatalousvelvoitteisiin – PVO-Vesivoiman mukaan vaatimukset kohtuuttomia

Näitä muu­tok­sia Lapin Ely hakee Iijoen ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­siin – PVO-Ve­si­voi­man mukaan vaa­ti­muk­set koh­tuut­to­mia

01.11.2017 06:00
Iijoen Raasakan kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu – kalatien teko alkaa keväällä

Iijoen Raa­sa­kan ka­la­tien ra­ken­nus­suun­nit­te­lu on aloi­tet­tu – ka­la­tien teko alkaa ke­vääl­lä

18.10.2017 13:00
Iijokisoutu menestyi hyvin Vesistöteko-äänestyksessä ja palkitaan Helsingissä Silakkasoudun yhteydessä

Ii­jo­ki­sou­tu me­nes­tyi hyvin Ve­sis­tö­te­ko-ää­nes­tyk­ses­sä ja pal­ki­taan Hel­sin­gis­sä Si­lak­ka­sou­dun yh­tey­des­sä

26.09.2017 15:00
Raasakan kalatien suunnittelija valittiin – yli 200 000 euron hanke vauhtiin

Raa­sa­kan ka­la­tien suun­nit­te­li­ja va­lit­tiin – yli 200 000 euron hanke vauh­tiin

14.09.2017 10:00
Puroluontoa kunnostamaan Iijoelle – syyskuussa talkoillaan Pintamolla

Pu­ro­luon­toa kun­nos­ta­maan Ii­joel­le – syys­kuus­sa tal­koil­laan Pin­ta­mol­la

25.08.2017 16:00
Siltarummut usein pahoja vaellusesteitä – merkittävää ympäristöongelmaa selvitetään Iijoella

Sil­ta­rum­mut usein ­pa­ho­ja vael­lus­es­tei­tä – ­mer­kit­tä­vää­ ym­pä­ris­töon­gel­maa sel­vi­te­tää­n Ii­joel­la

18.08.2017 14:00
Lukijalta

Iijoen ka­la­por­tail­le on vaih­to­eh­to – saaliin pa­laut­ta­mi­nen vil­jel­lyil­lä ka­loil­la on yk­sin­ker­tais­ta

17.07.2017 10:07
Rakkaudesta jokeen – I love Iijoki -esitys toi villilohen Iijokeen 50 vuoden odotuksen jälkeen

Rak­kau­des­ta jo­keen – I love Iijoki -esitys toi vil­li­lo­hen Ii­jo­keen 50 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

12.07.2017 17:30
35. Iijokisoudun varrella sattui ja tapahtui – Toho kasteli, kesä kuivasi

35. Ii­jo­ki­sou­dun var­rel­la sattui ja ta­pah­tui – Toho kas­te­li, kesä kuivasi

12.07.2017 10:10
Iijokisoutu päättyi lauantaina kyläjuhlaan – katso vauhdikas video koskenlaskusta!

Ii­jo­ki­sou­tu päättyi lauan­tai­na ky­lä­juh­laan – katso vauh­di­kas video kos­ken­las­kus­ta!

10.07.2017 12:58
Iijoki
Lukijalta

Iijoki

04.07.2017 07:00