SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Iijoen ve­sis­tö­vi­sion ra­hoi­tus esillä – Kuusamo ja MTK lii­si­vät Ii­jo­ki-so­pi­muk­ses­ta

Yhteisen vesistövision muodostaminen on yksi Otva-hankkeen tavoitteista. Vesistön kehittämisen kokonaisratkaisussa on tavoitteena huomioida vesienhoito, kalatalous, vesitalous, alueiden käyttö ja elinkeinoelämä. Kuvassa IIjoen Raasakan voimalaitos.
Yhteisen vesistövision muodostaminen on yksi Otva-hankkeen tavoitteista. Vesistön kehittämisen kokonaisratkaisussa on tavoitteena huomioida vesienhoito, kalatalous, vesitalous, alueiden käyttö ja elinkeinoelämä. Kuvassa IIjoen Raasakan voimalaitos.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteuttamiseen kaavailtu Iijoki-sopimus on ollut käsittelyssä kaikissa organisaatioissa, joita sopimukseen on mukaan pyydetty. Iijokivarren kunnista kaikki muut ovat sitoutuneet 9500 euron vuotuiseen rahoitusosuuteensa paitsi Kuusamo, jolta ei heltiä kuin 2000 euroa.

Muista alueella vaikuttavista yhteisöistä mukaan ovat lähteneet PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. MTK Pohjois-Suomi on ilmoittanut, että he eivät sopimukseen mukaan lähde.

Hankkeen johtoryhmä pyrkii vielä neuvottelemaan Kuusamon ja MTK:n täysimääräisestä mukanaolosta. Sopimuksen allekirjoituksen ajankohdaksi on kaavailtu tammikuun alkua.