SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Ely-keskus
Paula-myrskyn tuhoamia metsäalueita mahdollista ehdottaa suojelukohteiksi – ELY-keskuksen asiantuntijan mukaan suojelu voi olla korjuuta taloudellisesti parempi vaihtoehto

Pau­la-myrs­kyn tu­hoa­mia met­sä­aluei­ta mah­dol­lis­ta eh­dot­taa suo­je­lu­koh­teik­si – ELY-kes­kuk­sen asian­tun­ti­jan mukaan suojelu voi olla kor­juu­ta ta­lou­del­li­ses­ti parempi vaih­to­eh­to

24.08.2021 09:27
Työttömien työnhakijoiden määrä laskenut tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan korkein työttömyysaste Taivalkoskella

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä las­ke­nut ta­sai­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te Tai­val­kos­kel­la

22.06.2021 16:00
Tilaajille
Ely-keskus jakaa avustuksia erilaisiin hankkeisiin – hakuaikaa marraskuun loppuun saakka

Ely-kes­kus jakaa avus­tuk­sia eri­lai­siin hank­kei­siin – ha­ku­ai­kaa mar­ras­kuun loppuun saakka

03.11.2018 10:00
Näitä muutoksia Lapin Ely hakee Iijoen kalatalousvelvoitteisiin – PVO-Vesivoiman mukaan vaatimukset kohtuuttomia

Näitä muu­tok­sia Lapin Ely hakee Iijoen ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­siin – PVO-Ve­si­voi­man mukaan vaa­ti­muk­set koh­tuut­to­mia

01.11.2017 06:00
Yritystukea maakuntaan yli kolme miljoonaa euroa – yritykset ovat aktivoituneet

Yri­tys­tu­kea maa­kun­taan yli kolme mil­joo­naa euroa – yri­tyk­set ovat ak­ti­voi­tu­neet

31.10.2017 08:00
Viinivaara vaatii käsittelyn valtioneuvostossa – Varsinais-Suomen Ely-keskus tyrmäsi Oulun Veden pohjavesihankkeet

Vii­ni­vaa­ra vaatii kä­sit­te­lyn val­tio­neu­vos­tos­sa – ­Var­si­nais-Suo­men Ely-kes­kus tyrmäsi Oulun Veden poh­ja­ve­si­hank­keet

19.07.2017 10:45
Valtionavustukset yksityisteille nousivat – avustukset haettavissa ympäri vuoden

Val­tion­avus­tuk­set yk­si­tyis­teil­le nou­si­vat – avus­tuk­set haet­ta­vis­sa ympäri vuoden

02.03.2017 07:00
Näyttävä maamerkki ohikulkijoille – Iijoen sillan valoteos uudessa aloituksessa

Näyt­tä­vä maa­merk­ki ohi­kul­ki­joil­le – Iijoen sillan va­lo­teos uudessa aloi­tuk­ses­sa

01.02.2017 06:00
Maaseuturahastosta miljoonia euroja jaossa – uusia ideoita hevosenlannasta suopursuun

Maa­seu­tu­ra­has­tos­ta mil­joo­nia euroja jaossa – uusia ideoita he­vo­sen­lan­nas­ta suo­pur­suun

17.12.2016 12:00
Ennakoitavissa liikennehaittaa – Iijoen silta jälleen remonttiin tammikuussa

En­na­koi­ta­vis­sa lii­ken­ne­hait­taa – Iijoen silta jälleen re­mont­tiin tam­mi­kuus­sa

12.12.2016 10:00
ELY-keskukselta maakuntaan 10 miljoonaa: Pudasjärvelle tukirahaa kotouttamiseen ja työllistämiseen

ELY-kes­kuk­sel­ta maa­kun­taan 10 mil­joo­naa: Pu­das­jär­vel­le tu­ki­ra­haa ko­tout­ta­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­seen

15.09.2016 16:00