Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Viikko
Periksiantamattomuus palkittiin: Pudasjärven kulttuuristipendi taiteilija Kari Tykkyläiselle – "Tehdään Pudasjärvestä kulttuurikaupunki!"

Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

06.12.2023 16:28
Tilaajille
Tällaiseen asuun pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma pukeutuu itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa

Täl­lai­seen asuun pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma pu­keu­tuu it­se­näi­syys­päi­vä­nä Linnan juh­lis­sa

10:52
Tilaajille
Anna joulun riemun tarttua – kannattaa jaksaa lähteä mukaan tapahtumiin, joita Pudasjärvelläkin on paljon tarjolla
Pääkirjoitus

Anna joulun riemun tarttua – kan­nat­taa jaksaa lähteä mukaan ta­pah­tu­miin, joita Pu­das­jär­vel­lä­kin on paljon tar­jol­la

06.12.2023 05:00
Tilaajille
Tunnelmallinen Suvi Teräsniskan joulukonsertti täytti Pudasjärven kirkon ääriään myöten

Tun­nel­mal­li­nen Suvi Te­räs­nis­kan jou­lu­kon­sert­ti täytti Pu­das­jär­ven kirkon ääriään myöten

05.12.2023 12:00 3
Tilaajille
Kotirintama on esillä kaikille avoimessa Pudasjärven itsenäisyyspäivän juhlassa Pirtin Kurkisalissa

Ko­ti­rin­ta­ma on esillä kai­kil­le avoi­mes­sa Pu­das­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Pirtin Kur­ki­sa­lis­sa

04.12.2023 05:00
Tilaajille
Kuukausi
Paluun tehnyt Tanna esiintyy Kurenkoskessa 46 vuoden jälkeen – "Ikinuorten rokkipikkujoulut!"

Paluun tehnyt Tanna esiin­tyy Ku­ren­kos­kes­sa 46 vuoden jälkeen – "I­ki­nuor­ten rok­ki­pik­ku­jou­lut!"

30.11.2023 11:00
Tilaajille
Tiernapoikanäytelmä sujuu jo ilman montaa harjoituskertaa – paikalliset nuoret esiintyvät Pudasjärven torilla joulunavaustapahtumassa

Tier­na­poi­ka­näy­tel­mä sujuu jo ilman montaa har­joi­tus­ker­taa – pai­kal­li­set nuoret esiin­ty­vät Pu­das­jär­ven torilla jou­lun­avaus­ta­pah­tu­mas­sa

29.11.2023 12:00
Tilaajille
Positiivisemmalla asenteella negatiivisuusharhailujen tuiverruksessa – Tunnetko märkyyden ja kylmyyden vai sateen ja raikkauden?
Kolumni

Po­si­tii­vi­sem­mal­la asen­teel­la ne­ga­tii­vi­suus­har­hai­lu­jen tui­ver­ruk­ses­sa – Tun­net­ko mär­kyy­den ja kyl­myy­den vai sateen ja raik­kau­den?

29.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Hirvaskosken kartanon Joulupolku-tapahtumassa vilisi tonttuja – kartanon historiaa kuultiin tonttujen kertomana Tonttupolun varrella

Hir­vas­kos­ken kar­ta­non Jou­lu­pol­ku-ta­pah­tu­mas­sa vilisi tont­tu­ja – kar­ta­non his­to­riaa kuul­tiin tont­tu­jen ker­to­ma­na Tont­tu­po­lun var­rel­la

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärven kansalaisopiston musiikin opiskelijat pääsevät esiintymään – joulumusiikkia tarjolla kirjastolla ja seurakuntatalolla

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton mu­sii­kin opis­ke­li­jat pää­se­vät esiin­ty­mään – jou­lu­mu­siik­kia tar­jol­la kir­jas­tol­la ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

28.11.2023 15:00
Tilaajille
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

23.11.2023 12:02
Tilaajille
Pudasjärven kotirintama oli koko maan mittakaavassa poikkeustapaus – Juha Hagelberg sai pitkän kirjaurakkansa valmiiksi

Pu­das­jär­ven ko­ti­rin­ta­ma oli koko maan mit­ta­kaa­vas­sa poik­keus­ta­paus – Juha Ha­gel­berg sai pitkän kir­ja­urak­kan­sa val­miik­si

23.11.2023 07:16
Tilaajille
Tahdotteko tavata Joulupukin? – Pudasjärven joulunavaus kutsuu torille joulukuun ensimmäisenä päivänä

Tah­dot­te­ko tavata Jou­lu­pu­kin? – Pu­das­jär­ven jou­lun­avaus kutsuu torille jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä päivänä

21.11.2023 17:00
Pudasjärvelle joulumyyjäistapahtuma yhdessä tehden Suojalinnassa

Pu­das­jär­vel­le jou­lu­myy­jäis­ta­pah­tu­ma yhdessä tehden Suo­ja­lin­nas­sa

20.11.2023 18:00
Tilaajille
IIjokiseutu on Suomen kolmanneksi paras kerran viikossa ilmestyvä paikallismedia

II­jo­ki­seu­tu on Suomen kol­man­nek­si paras kerran vii­kos­sa il­mes­ty­vä pai­kal­lis­me­dia

16.11.2023 22:16
Tilaajille
Tontut valtaavat Hirvaskosken kartanon erityisesti lapsille suunnatussa Joulupolku-tapahtumassa

Tontut val­taa­vat Hir­vas­kos­ken kar­ta­non eri­tyi­ses­ti lap­sil­le suun­na­tus­sa Jou­lu­pol­ku-ta­pah­tu­mas­sa

15.11.2023 15:00
Tilaajille
Meri-Lapin Oratoriokuoro tuo Mozartin sävellyksen Pudasjärvelle – suuri musiikin helmi Pudasjärven kirkossa viikon päästä sunnuntaina

Me­ri-La­pin Ora­to­rio­kuo­ro tuo Mo­zar­tin sä­vel­lyk­sen Pu­das­jär­vel­le – suuri mu­sii­kin helmi Pu­das­jär­ven kir­kos­sa viikon päästä sun­nun­tai­na

12.11.2023 12:00
Tilaajille
Grafiikassa on aina uutta oppimista ja yllätyksiä mukana – Pirtin Taidekamarin näyttelyssä selviää, miten mehutölkit liittyvät grafiikkaan

Gra­fii­kas­sa on aina uutta op­pi­mis­ta ja yl­lä­tyk­siä mukana – Pirtin Tai­de­ka­ma­rin näyt­te­lys­sä sel­viää, miten me­hu­töl­kit liit­ty­vät gra­fiik­kaan

08.11.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Odotettu viikko oli ohjelmaa täynnä – tällaisia muistoja Iijokiseudun römppäaiheinen näyttely herätti Urpon ja Eijan mielissä

Odo­tet­tu viikko oli oh­jel­maa täynnä – täl­lai­sia muis­to­ja Ii­jo­ki­seu­dun römp­päai­hei­nen näyt­te­ly herätti Urpon ja Eijan mie­lis­sä

07.11.2023 18:53
Tilaajille