Kulttuuri
Oulun kulttuuritapahtumayhdistykselle noin 160 000 euron rahoitus – tavoitteena kehittää alueen kulttuuritapahtumia

Oulun kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma­yh­dis­tyk­sel­le noin 160 000 euron ra­hoi­tus – ta­voit­tee­na ke­hit­tää alueen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia

08.01.2021 12:00
Tänään televisiossa näkyy monelle tuttuja paikkoja ja kasvoja – Diva of Finland -elokuva sijoittuu Pudasjärvelle, missä sitä myös kuvattiin

Tänään te­le­vi­sios­sa näkyy monelle tuttuja paik­ko­ja ja kasvoja – Diva of Finland -e­lo­ku­va si­joit­tuu Pu­das­jär­vel­le, missä sitä myös ku­vat­tiin

18.12.2020 10:14
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin kulttuuristipendit neljälle ansioituneelle toimijalle – stipendeillä tuetaan paikkakunnan aktiivisia kulttuurin tekijöitä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kult­tuu­ri­sti­pen­dit nel­jäl­le an­sioi­tu­neel­le toi­mi­jal­le – sti­pen­deil­lä tuetaan paik­ka­kun­nan ak­tii­vi­sia kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä

16.12.2020 14:11
Tilaajille
Syötteen kulttuuriyhdistyksen toiminta pyörähti käyntiin – näin Syötteen historiaa, ilmiöitä ja erikoislaatuisuutta halutaan tuoda esille

Syöt­teen kult­tuu­ri­yh­dis­tyk­sen toi­min­ta pyö­räh­ti käyn­tiin – näin Syöt­teen his­to­riaa, il­miöi­tä ja eri­kois­laa­tui­suut­ta ha­lu­taan tuoda esille

18.11.2020 18:00
Tilaajille
Kalevalan naiset saivat uuden ilmeen mangatyyliin – Mariannen luoma Ajan aallot -näyttely vie runoin ja kuvin kalevalaiseen maailmaan

Ka­le­va­lan naiset saivat uuden ilmeen man­ga­tyy­liin – Ma­rian­nen luoma Ajan aallot -näyt­te­ly vie runoin ja kuvin ka­le­va­lai­seen maail­maan

07.11.2020 08:00
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki avusti seitsemää paikallista toimijaa juhlarahastostaan – lahjoitusten saajat kertovat kiitollisina, miten tukieuroja aiotaan käyttää

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki avusti seit­se­mää pai­kal­lis­ta toi­mi­jaa juh­la­ra­has­tos­taan – lah­joi­tus­ten saajat ker­to­vat kii­tol­li­si­na, miten tu­ki­eu­ro­ja aiotaan käyttää

09.09.2020 05:45
Tilaajille
Miten käy, kun kaksi akkaa ja kaksi ukkoa valloittavat Koskenhovin? – "Tässä ajassa nauraminen on entistäkin tärkeämpää"

Miten käy, kun kaksi akkaa ja kaksi ukkoa val­loit­ta­vat Kos­ken­ho­vin? – "Tässä ajassa nau­ra­mi­nen on en­tis­tä­kin tär­keäm­pää"

04.09.2020 13:26
Tilaajille
Ensimmäiset Taidekummit aloittavat tehtävänsä myös Pudasjärvellä

En­sim­mäi­set Tai­de­kum­mit aloit­ta­vat teh­tä­vän­sä myös Pu­das­jär­vel­lä

03.09.2020 12:30
Tilaajille
Vastapainoa elämän vakavuudelle korkokenkäkukkamekkosuohiihdoissa – katso kuvat ja video hauskasta ja vetisestä menosta

Vas­ta­pai­noa elämän va­ka­vuu­del­le kor­ko­ken­kä­kuk­ka­mek­ko­suo­hiih­dois­sa – katso kuvat ja video haus­kas­ta ja ve­ti­ses­tä menosta

12.08.2020 10:00
Draamakomedia Diva of Finland tuo Pudasjärven valkokankaalle – Miksi Pudasjärvi valikoitui elokuvan tapahtumapaikaksi?

Draa­ma­ko­me­dia Diva of Finland tuo Pu­das­jär­ven val­ko­kan­kaal­le – Miksi Pu­das­jär­vi va­li­koi­tui elo­ku­van ta­pah­tu­ma­pai­kak­si?

23.10.2019 06:00
Tilaajille