Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Viikko
Paluun tehnyt Tanna esiintyy Kurenkoskessa 46 vuoden jälkeen – "Ikinuorten rokkipikkujoulut!"

Paluun tehnyt Tanna esiin­tyy Ku­ren­kos­kes­sa 46 vuoden jälkeen – "I­ki­nuor­ten rok­ki­pik­ku­jou­lut!"

30.11.2023 11:00
Tilaajille
Tiernapoikanäytelmä sujuu jo ilman montaa harjoituskertaa – paikalliset nuoret esiintyvät Pudasjärven torilla joulunavaustapahtumassa

Tier­na­poi­ka­näy­tel­mä sujuu jo ilman montaa har­joi­tus­ker­taa – pai­kal­li­set nuoret esiin­ty­vät Pu­das­jär­ven torilla jou­lun­avaus­ta­pah­tu­mas­sa

29.11.2023 12:00
Tilaajille
Positiivisemmalla asenteella negatiivisuusharhailujen tuiverruksessa – Tunnetko märkyyden ja kylmyyden vai sateen ja raikkauden?
Kolumni

Po­si­tii­vi­sem­mal­la asen­teel­la ne­ga­tii­vi­suus­har­hai­lu­jen tui­ver­ruk­ses­sa – Tun­net­ko mär­kyy­den ja kyl­myy­den vai sateen ja raik­kau­den?

29.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Hirvaskosken kartanon Joulupolku-tapahtumassa vilisi tonttuja – kartanon historiaa kuultiin tonttujen kertomana Tonttupolun varrella

Hir­vas­kos­ken kar­ta­non Jou­lu­pol­ku-ta­pah­tu­mas­sa vilisi tont­tu­ja – kar­ta­non his­to­riaa kuul­tiin tont­tu­jen ker­to­ma­na Tont­tu­po­lun var­rel­la

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärven kansalaisopiston musiikin opiskelijat pääsevät esiintymään – joulumusiikkia tarjolla kirjastolla ja seurakuntatalolla

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton mu­sii­kin opis­ke­li­jat pää­se­vät esiin­ty­mään – jou­lu­mu­siik­kia tar­jol­la kir­jas­tol­la ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

28.11.2023 15:00
Tilaajille
Kuukausi
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

23.11.2023 12:02
Tilaajille
Pudasjärven kotirintama oli koko maan mittakaavassa poikkeustapaus – Juha Hagelberg sai pitkän kirjaurakkansa valmiiksi

Pu­das­jär­ven ko­ti­rin­ta­ma oli koko maan mit­ta­kaa­vas­sa poik­keus­ta­paus – Juha Ha­gel­berg sai pitkän kir­ja­urak­kan­sa val­miik­si

23.11.2023 07:16
Tilaajille
Tahdotteko tavata Joulupukin? – Pudasjärven joulunavaus kutsuu torille joulukuun ensimmäisenä päivänä

Tah­dot­te­ko tavata Jou­lu­pu­kin? – Pu­das­jär­ven jou­lun­avaus kutsuu torille jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä päivänä

21.11.2023 17:00
Pudasjärvelle joulumyyjäistapahtuma yhdessä tehden Suojalinnassa

Pu­das­jär­vel­le jou­lu­myy­jäis­ta­pah­tu­ma yhdessä tehden Suo­ja­lin­nas­sa

20.11.2023 18:00
Tilaajille
IIjokiseutu on Suomen kolmanneksi paras kerran viikossa ilmestyvä paikallismedia

II­jo­ki­seu­tu on Suomen kol­man­nek­si paras kerran vii­kos­sa il­mes­ty­vä pai­kal­lis­me­dia

16.11.2023 22:16
Tilaajille
Tontut valtaavat Hirvaskosken kartanon erityisesti lapsille suunnatussa Joulupolku-tapahtumassa

Tontut val­taa­vat Hir­vas­kos­ken kar­ta­non eri­tyi­ses­ti lap­sil­le suun­na­tus­sa Jou­lu­pol­ku-ta­pah­tu­mas­sa

15.11.2023 15:00
Tilaajille
Meri-Lapin Oratoriokuoro tuo Mozartin sävellyksen Pudasjärvelle – suuri musiikin helmi Pudasjärven kirkossa viikon päästä sunnuntaina

Me­ri-La­pin Ora­to­rio­kuo­ro tuo Mo­zar­tin sä­vel­lyk­sen Pu­das­jär­vel­le – suuri mu­sii­kin helmi Pu­das­jär­ven kir­kos­sa viikon päästä sun­nun­tai­na

12.11.2023 12:00
Tilaajille
Grafiikassa on aina uutta oppimista ja yllätyksiä mukana – Pirtin Taidekamarin näyttelyssä selviää, miten mehutölkit liittyvät grafiikkaan

Gra­fii­kas­sa on aina uutta op­pi­mis­ta ja yl­lä­tyk­siä mukana – Pirtin Tai­de­ka­ma­rin näyt­te­lys­sä sel­viää, miten me­hu­töl­kit liit­ty­vät gra­fiik­kaan

08.11.2023 12:00
Tilaajille
Odotettu viikko oli ohjelmaa täynnä – tällaisia muistoja Iijokiseudun römppäaiheinen näyttely herätti Urpon ja Eijan mielissä

Odo­tet­tu viikko oli oh­jel­maa täynnä – täl­lai­sia muis­to­ja Ii­jo­ki­seu­dun römp­päai­hei­nen näyt­te­ly herätti Urpon ja Eijan mie­lis­sä

07.11.2023 18:53
Tilaajille
Pudasjärven koululaiset osallistuivat Lions rauhanjulistekilpailuun – LC Pudasjärvi sponsoroi kilpasarjat, joiden voittajatyöt ovat nähtävillä kirjastossa

Pu­das­jär­ven kou­lu­lai­set osal­lis­tui­vat Lions rau­han­ju­lis­te­kil­pai­luun – LC Pu­das­jär­vi spon­so­roi kil­pa­sar­jat, joiden voit­ta­ja­työt ovat näh­tä­vil­lä kir­jas­tos­sa

06.11.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Näin riemukkaasti eskarilaiset kulkivat tassun jälkiä pitkin Pudasjärven kirjastolla Karhumetsän satuseikkailulla

Näin rie­muk­kaas­ti es­ka­ri­lai­set kul­ki­vat tassun jälkiä pitkin Pu­das­jär­ven kir­jas­tol­la Kar­hu­met­sän sa­tu­seik­kai­lul­la

01.11.2023 05:00
Tilaajille
Pian römppäilisin menemään, jos olisin piika 1800-luvulla – unhoon jäänyt loppuvuoden juhla sopisi hyvin vuoden synkimmän ajan valopilkuksi
Pääkirjoitus

Pian römp­päi­li­sin me­ne­mään, jos olisin piika 1800-lu­vul­la – unhoon jäänyt lop­pu­vuo­den juhla sopisi hyvin vuoden syn­kim­män ajan va­lo­pil­kuk­si

01.11.2023 05:00
Tilaajille
Musiikkia konfliktin ja sovinnon teemoista Pudasjärven kirkossa – konsertissa kuullaan tuttuja sävelmiä, mutta myös neuvostohallinnon tilaamia kansanlaulusovituksia

Mu­siik­kia konf­lik­tin ja so­vin­non tee­mois­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa – kon­ser­tis­sa kuul­laan tuttuja sä­vel­miä, mutta myös neu­vos­to­hal­lin­non ti­laa­mia kan­san­lau­lu­so­vi­tuk­sia

31.10.2023 14:48
Tilaajille
Pudasjärveläislähtöinen Niko Laamanen unelmoi bändistä ja laulujen kirjoittamisesta – Uusi Rakkaus -yhtye julkaisee debyyttialbuminsa

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­nen Niko Laa­ma­nen unelmoi bän­dis­tä ja lau­lu­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta – Uusi Rakkaus -yhtye jul­kai­see de­byyt­ti­al­bu­min­sa

29.10.2023 10:45
Tilaajille