Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työelämä
Viimeisin 24 tuntia
Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset

Ken­raa­li­kun­nas­sa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Poh­jois-Suo­men ja muun maan ylen­nyk­set

06.12.2023 00:01
Tilaajille
Kuukausi
Taivalkoskelainen Juha Parviainen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "erittäin yhteistyökykyinen ja pidetty henkilö"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Juha Par­viai­nen on hyvä tyyppi ja sai siitä 500 euroa – "e­rit­täin yh­teis­työ­ky­kyi­nen ja pidetty hen­ki­lö"

05.12.2023 18:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivänä Pudasjärvelle kolme ja Taivalkoskelle viisi kunniamerkkiä – katso nimet

It­se­näi­syys­päi­vä­nä Pu­das­jär­vel­le kolme ja Tai­val­kos­kel­le viisi kun­nia­merk­kiä – katso nimet

01.12.2023 12:54
Tilaajille
Uutiserämaan kehittyminen olisi ongelma ja siksi meillä Iijokiseudussa on tehtävää
Pääkirjoitus

Uu­tis­erä­maan ke­hit­ty­mi­nen olisi ongelma ja siksi meillä Ii­jo­ki­seu­dus­sa on teh­tä­vää

22.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärvellä maakunnan korkein työttömyysaste – miesten työttömyys on kasvanut nopeammin kuin naisten Pohjois-Pohjanmaalla

Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te – miesten työt­tö­myys on kas­va­nut no­peam­min kuin naisten Poh­jois-Poh­jan­maal­la

21.11.2023 11:42
Tilaajille
Vuoden nuori yrittäjä -palkinnon sai Tapio Liikanen – 35-vuotias Liikanen on ollut yrittäjänä jo 15 vuotta: "ei välttämättä tunnu enää niin nuorelta"

Vuoden nuori yrit­tä­jä -pal­kin­non sai Tapio Lii­ka­nen – 35-vuo­tias Lii­ka­nen on ollut yrit­tä­jä­nä jo 15 vuotta: "ei vält­tä­mät­tä tunnu enää niin nuo­rel­ta"

20.11.2023 15:05
Tilaajille
Kuntien sometus on kuin vanhemmuus – mietityllä tekemisellä kunnat saavat somen kanavista parhaan hyödyn

Kuntien sometus on kuin van­hem­muus – mie­ti­tyl­lä te­ke­mi­sel­lä kunnat saavat somen ka­na­vis­ta parhaan hyödyn

16.11.2023 12:00
Tilaajille
Taivalkoskelta lähtöisin oleva opettaja Markku Perälä kehitti ylioppilaskokeisiin valmistavan sivuston, jota on klikattu jo miljoona kertaa

Tai­val­kos­kel­ta läh­töi­sin oleva opet­ta­ja Markku Perälä kehitti yli­op­pi­las­ko­kei­siin val­mis­ta­van si­vus­ton, jota on kli­kat­tu jo mil­joo­na kertaa

12.11.2023 09:00
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken suurituloisimmat – tutut nimet kärjessä toista vuotta peräkkäin

Tässä ovat Tai­val­kos­ken suu­ri­tu­loi­sim­mat – tutut nimet kär­jes­sä toista vuotta pe­räk­käin

09.11.2023 06:00
Tilaajille
Iijokiseudun verokone on auki – löydät koneesta yli 100 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa tie­nan­neet

Ii­jo­ki­seu­dun ve­ro­ko­ne on auki – ­löy­dät ko­nees­ta yli 100 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa tie­nan­neet

08.11.2023 07:55
Tilaajille
Vanhemmat
Iijokiseutu on ehdolla Suomen parhaaksi paikallismediaksi – palkinnot jaetaan ensi viikolla Helsingissä

Ii­jo­ki­seu­tu on ehdolla Suomen par­haak­si pai­kal­lis­me­diak­si – pal­kin­not jaetaan ensi vii­kol­la Hel­sin­gis­sä

06.11.2023 12:47
Talviaikaan siirrytään pyhänä – muistatko mihin suuntaan kelloja piti kääntää?

Tal­vi­ai­kaan siir­ry­tään pyhänä – ­muis­tat­ko mihin suun­taan kelloja piti kään­tää?

27.10.2023 09:00
Tilaajille
Pudasjärveläisille yrityksille avataan virtuaalipankki – tällaista maksutonta koulutusmateriaalia uusi Aarreaitta tarjoaa

Pu­das­jär­ve­läi­sil­le yri­tyk­sil­le avataan vir­tuaa­li­pank­ki – täl­lais­ta mak­su­ton­ta kou­lu­tus­ma­te­riaa­lia uusi Aar­re­ait­ta tarjoaa

25.10.2023 05:00
Tilaajille
Työttömien määrä kovassa nousussa Pohjois-Pohjanmaalla – Pudasjärvellä edelleen korkein työttömyysaste

Työt­tö­mien määrä kovassa nou­sus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­vel­lä edel­leen korkein työt­tö­myys­as­te

24.10.2023 11:36 1
Metsähallitus aloittaa muutosneuvottelut – uudelleenjärjestelyt voivat johtaa enintään 60 työtehtävän päättymiseen

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – uu­del­leen­jär­jes­te­lyt voivat johtaa enin­tään 60 työ­teh­tä­vän päät­ty­mi­seen

12.10.2023 14:13
Tilaajille
Oululaistutkimus: Aamuvirkut tienaavat enemmän kuin yökyöpelit

Ou­lu­lais­tut­ki­mus: Aa­mu­vir­kut tie­naa­vat enemmän kuin yö­kyö­pe­lit

10.10.2023 18:12
Tilaajille
Kansanedustaja Olga Oinas-Panuma sai kummiyrittäjältään Pohjanrahdin Mikko Lauhikarilta kyydin lentoasemalle – kummiyrittäjiltä kansanedustajat saavat tietoa kokemusasiantuntijan näkökulmasta

Kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma sai kum­mi­yrit­tä­jäl­tään Poh­jan­rah­din Mikko Lau­hi­ka­ril­ta kyydin len­to­ase­mal­le – kum­mi­yrit­tä­jil­tä kan­san­edus­ta­jat saavat tietoa ko­ke­mus­asian­tun­ti­jan nä­kö­kul­mas­ta

03.10.2023 12:08 1
Tilaajille
Pudasjärveltä kotoisin oleva Henna Vanhanen työskentelee yöt OYSin päivystyksessä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on ylivoimaisesti Suomen paras juoksija ikäluokassaan

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

28.09.2023 20:00
Tilaajille
Työttömyyslukemat kurjistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, uusia työpaikkojen määrä romahti – Pudasjärvellä maakunnan korkein työttömyys

Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, uusia työ­paik­ko­jen määrä romahti – Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan korkein työt­tö­myys

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven kylien työllistämishanke päättymässä – työntekijät ovat etenkin kylätalojen toiminnalle tärkeitä

Pu­das­jär­ven kylien työl­lis­tä­mis­han­ke päät­ty­mäs­sä – työn­te­ki­jät ovat etenkin ky­lä­ta­lo­jen toi­min­nal­le tär­kei­tä

23.09.2023 14:00
Tilaajille