Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Työelämä
Kurkistus opettajainhuoneeseen – Hirsikampuksen opettajat Sari, Mika, Leo ja Marjut kertovat, millaista opettajan työ on ja miten he päätyivät alalle

Kur­kis­tus opet­ta­jain­huo­nee­seen – Hir­si­kam­puk­sen opet­ta­jat Sari, Mika, Leo ja Marjut ker­to­vat, mil­lais­ta opet­ta­jan työ on ja miten he pää­tyi­vät alalle

25.11.2022 12:12
Tilaajille
Koulumaailman ja työelämän yhteensovittamisesta – Koulumaailma voisi tulla tässä myönteisessä ongelmassa vastaan vähän enemmän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­maail­man ja työ­elä­män yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta – Kou­lu­maail­ma voisi tulla tässä myön­tei­ses­sä on­gel­mas­sa vastaan vähän enemmän

25.11.2022 06:00
Tilaajille
"Että jos jotain aikoo, kannattaisi tehdä nyt" – Tyrävaaran kasvattama vt. kunnanjohtaja Aki Räisänen jahtasi poliisina rosvoa Liettuaan asti, kunnes terveys alkoi kärsiä

"Että jos jotain aikoo, kan­nat­tai­si tehdä nyt" – ­Ty­rä­vaa­ran kas­vat­ta­ma vt. kun­nan­joh­ta­ja Aki Räi­sä­nen jahtasi po­lii­si­na rosvoa Liet­tuaan asti, kunnes terveys alkoi kärsiä

30.10.2022 17:00
Tilaajille
Monimuoto-vänkäri auttaa metsätöissä – Matti Salonpää löysi leipäpuun metsien monikäytöstä 1980-luvun puolivälistä.

Mo­ni­muo­to-vän­kä­ri auttaa met­sä­töis­sä – Matti Sa­lon­pää löysi lei­pä­puun metsien mo­ni­käy­tös­tä 1980-lu­vun puo­li­vä­lis­tä.

28.10.2022 19:00
Tilaajille
Työttömyys vähenee edelleen Pohjois-Pohjanmaalla, mutta vauhti hiipuu – työttömyysaste vaihtelee maakunnan sisällä voimakkaasti

Työt­tö­myys vähenee edel­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta vauhti hiipuu – työt­tö­myys­as­te vaih­te­lee maa­kun­nan sisällä voi­mak­kaas­ti

25.10.2022 12:28
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus jyrähtää postilain valmisteluun: Paikallislehtien toimintaedellytyksiä ei tule heikentää

Poh­jois-Poh­jan­maan liiton maa­kun­ta­hal­li­tus jy­räh­tää pos­ti­lain val­mis­te­luun: Pai­kal­lis­leh­tien toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää

19.10.2022 16:00
Oulun yliopisto lisää kyberturvallisuuden opintoja – alalle voi hakea ensi kevään yhteishaussa

Oulun yli­opis­to lisää ky­ber­tur­val­li­suu­den opin­to­ja – alalle voi hakea ensi kevään yh­teis­haus­sa

15.10.2022 12:00
Oulusta Pudasjärvelle palannut muotoilija Asko Lax: "Haave klassikkotuotteesta on lähempänä kuin koskaan" – Pudasjärven Taipaleenharjuun valmistuu designhuonekalujen verstas

Oulusta Pu­das­jär­vel­le pa­lan­nut muo­toi­li­ja Asko Lax: "Haave klas­sik­ko­tuot­tees­ta on lä­hem­pä­nä kuin kos­kaan" – Pu­das­jär­ven Tai­pa­leen­har­juun val­mis­tuu de­sign­huo­ne­ka­lu­jen verstas

14.10.2022 13:00
Tilaajille
Lastenhoitajan toimi täytettiin Syötteelle ja luokanopettaja valittiin Hirsikampukselle

Las­ten­hoi­ta­jan toimi täy­tet­tiin Syöt­teel­le ja luo­kan­opet­ta­ja va­lit­tiin Hir­si­kam­puk­sel­le

28.09.2022 16:00
Tilaajille
Pudasjärvelle uudeksi palvelusuunnittelijaksi valittiin tuttu tekijä – vastuualueena asuminen ja eläminen

Pu­das­jär­vel­le uudeksi pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jak­si va­lit­tiin tuttu tekijä – vas­tuu­aluee­na asu­mi­nen ja elä­mi­nen

30.09.2022 08:37
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 12:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta vakinaistaa kuusi määräaikaista ruokahuollon työntekijää – in-house-yhtiö vakautti tilanteen, mukana myös Kuusamo ja Pudasjärvi

Tai­val­kos­ken kunta va­ki­nais­taa kuusi mää­rä­ai­kais­ta ruo­ka­huol­lon työn­te­ki­jää – in-hou­se-yh­tiö va­kaut­ti ti­lan­teen, mukana myös Kuusamo ja Pu­das­jär­vi

27.09.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärvellä pääsee talkshow-tunnelmaan torstaina – kaikille avoimen tapahtuman aiheena on työ

Pu­das­jär­vel­lä pääsee talks­how-tun­nel­maan tors­tai­na – kai­kil­le avoimen ta­pah­tu­man aiheena on työ

25.09.2022 13:44
Tilaajille
Raja pitää kertausharjoitukset Taivalkoskella lokakuun alussa – liikkeellä jalkaväkeä ja sotilasajoneuvoja

Raja pitää ker­taus­har­joi­tuk­set Tai­val­kos­kel­la lo­ka­kuun alussa – ­liik­keel­lä jal­ka­vä­keä ja so­ti­las­ajo­neu­vo­ja

24.09.2022 14:49
Tilaajille
Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi kasvuun – Pudasjärven työttömyysaste maakunnan korkein

Avoi­mien työ­paik­ko­jen määrä kääntyi kasvuun – Pu­das­jär­ven työt­tö­myys­as­te maa­kun­nan korkein

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärvelle muuttava saattaa saada opintolainastaan jopa 8 800 euroa hyvitystä – alueellinen opintolainahyvityksen kokeilu etenee

Pu­das­jär­vel­le muut­ta­va saattaa saada opin­to­lai­nas­taan jopa 8 800 euroa hy­vi­tys­tä – alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen kokeilu etenee

06.09.2022 15:47
Tilaajille
Maahanmuuttajien työllistämiseen uusia velvoitteita – kotouttamistyön määrä Pudasjärvellä ei ole pienentynyt

Maa­han­muut­ta­jien työl­lis­tä­mi­seen uusia vel­voit­tei­ta – ko­tout­ta­mis­työn määrä Pu­das­jär­vel­lä ei ole pie­nen­ty­nyt

01.09.2022 05:00
Tilaajille
Kunnanjohtajan pesti kotikylässä sytyttää rikoskomisario Räisäsen, muutto takaisin Taivalkoskelle on monimutkaisempi kuvio – Vastavalittu kunnanjohtaja toivoo pääsevänsä aloittamaan jo lokakuussa

Kun­nan­joh­ta­jan pesti ko­ti­ky­läs­sä sy­tyt­tää ri­kos­ko­mi­sa­rio Räi­sä­sen, muutto ta­kai­sin Tai­val­kos­kel­le on mo­ni­mut­kai­sem­pi kuvio – ­Vas­ta­va­lit­tu kun­nan­joh­ta­ja toivoo pää­se­vän­sä aloit­ta­maan jo lo­ka­kuus­sa

30.08.2022 14:07
Tilaajille
Heikki Heikura Pudasjärven kaupungin palvelusuunnittelijaksi – vastuualueena viestintä ja markkinointi

Heikki Heikura Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jak­si – vas­tuu­aluee­na vies­tin­tä ja mark­ki­noin­ti

29.08.2022 14:17
Tilaajille
Taivalkoskelainen Olavi Kauppila vaihtoi lentämisen moton ohjaimiin: "Metsätilalla pitää osatakin tehdä jotain, ja lentäjän statuksella ei ole kovin katu-uskottava metsätöiden tekijä"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Olavi Kaup­pi­la vaihtoi len­tä­mi­sen moton oh­jai­miin: "Met­sä­ti­lal­la pitää osa­ta­kin tehdä jotain, ja len­tä­jän sta­tuk­sel­la ei ole kovin ka­tu-us­kot­ta­va met­sä­töi­den tekijä"

28.08.2022 06:00
Tilaajille