Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

hirvenmetsästys
Pisteen metsästäjillä jo hirvenlihaa pakastimissa – hirvijahtiin ajetaan satojen kilometrien päästä

Pisteen met­säs­tä­jil­lä jo hir­ven­li­haa pa­kas­ti­mis­sa – hir­vi­jah­tiin ajetaan satojen ki­lo­met­rien päästä

21.10.2017 11:00
Hirvijahti alkaa viikonloppuna – aloitusta lykättiin parilla viikolla parhaan kiima-ajan rauhoittamiseksi

Hir­vi­jah­ti alkaa vii­kon­lop­pu­na – aloi­tus­ta ly­kät­tiin parilla vii­kol­la parhaan kii­ma-ajan rau­hoit­ta­mi­sek­si

11.10.2017 06:00
Hirven peltopyyntiä kokeillaan ensimmäisen kerran – aikuisehto poistettiin tälle kaudelle Pudasjärven alueelta

Hirven pel­to­pyyn­tiä ko­keil­laan en­sim­mäi­sen kerran – ai­kuis­eh­to pois­tet­tiin tälle kau­del­le Pu­das­jär­ven alueel­ta

06.09.2017 12:00
Hirviluvat yhtenä könttänä – Pudasjärvelle 530 hirvilupaa

Hir­vi­lu­vat yhtenä könt­tä­nä – Pu­das­jär­vel­le 530 hir­vi­lu­paa

09.08.2017 12:00
Hirviluvat puhuttavat riistaväkeä – lentolaskentaa ei tehdä Pudasjärvellä

Hir­vi­lu­vat pu­hut­ta­vat riis­ta­vä­keä – len­to­las­ken­taa ei tehdä Pu­das­jär­vel­lä

02.03.2017 07:00
Pudasjärvellä hirvien kaatoprosentiksi 90  – talvivaellus lisännyt hirvikolareita

Pu­das­jär­vel­lä hirvien kaa­to­pro­sen­tik­si 90  – tal­vi­vael­lus li­sän­nyt hir­vi­ko­la­rei­ta

21.01.2017 15:00
Yli puolet lupahirvistä saatu kaadettua – saalista tasaisesti eri puolilla pitäjää

Yli puolet lu­pa­hir­vis­tä saatu kaa­det­tua – saa­lis­ta ta­sai­ses­ti eri puo­lil­la pitäjää

09.11.2016 06:00
Hirvipalaveri veti tuvan täyteen – hirvestyksen digitalisaatio kiinnosti riistaväkeä

Hir­vi­pa­la­ve­ri veti tuvan täyteen – hir­ves­tyk­sen di­gi­ta­li­saa­tio kiin­nos­ti riis­ta­vä­keä

08.09.2016 12:00
Hirvitiedot sähköiseen muotoon – Oma riista -sovellus kaikkien käyttöön

Hir­vi­tie­dot säh­köi­seen muotoon – Oma riista -so­vel­lus kaik­kien käyt­töön

23.08.2016 06:00