hirsikoulu
Hirsikampuksen rehtorille ei myönnetty virkavapaata – virkavapaa olisi aiheuttanut huomattavia ongelmia

Hir­si­kam­puk­sen reh­to­ril­le ei myön­net­ty vir­ka­va­paa­ta – vir­ka­va­paa olisi ai­heut­ta­nut huo­mat­ta­via on­gel­mia

27.10.2017 10:00
Pudasjärven kadettiupseerit kokoontuivat Hirsikampuksella – osallistujien ikähaarukka lähes 50 vuotta

Pu­das­jär­ven ka­det­ti­up­see­rit ko­koon­tui­vat Hir­si­kam­puk­sel­la – osal­lis­tu­jien ikä­haa­ruk­ka lähes 50 vuotta

02.08.2017 12:00 0
Hirsikoulu kiinnostanut jonkin verran – opastuskierroksella tietoa niin koulusta kuin hirrestä

Hir­si­kou­lu kiin­nos­ta­nut jonkin ver­ran – opas­tus­kier­rok­sel­la tietoa niin kou­lus­ta kuin hir­res­tä

26.07.2017 11:00
Pudasjärven Hirsikampukseen pääsee tutustumaan pääsymaksua vastaan – kesätyöläisiä oppaina

Pu­das­jär­ven ­Hir­si­kam­puk­seen pääsee tu­tus­tu­maan ­pää­sy­mak­sua vastaan – ke­sä­työ­läi­siä oppaina

09.06.2017 15:50
Pudasjärveltä soitettiin presidentille – Hirsikampus sai julkisuutta presidentin kyselytunnilla

Pu­das­jär­vel­tä soi­tet­tiin pre­si­den­til­le – Hir­si­kam­pus sai jul­ki­suut­ta pre­si­den­tin ky­se­ly­tun­nil­la

08.12.2016 12:18 0
Asenne ratkaisee! – Pekka Hyysalo kannusti Pudasjärven koululaisia

Asenne rat­kai­see! – Pekka Hyysalo kan­nus­ti Pu­das­jär­ven kou­lu­lai­sia

25.11.2016 12:00
Pudasjärven Hirsikampus voitti vuoden 2016 Puupalkinnon ja yleisöäänestyksen

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­pus voitti vuoden 2016 Puu­pal­kin­non ja ylei­sö­ää­nes­tyk­sen

10.11.2016 17:50
Hirsikampus ehdokkaana Puupalkinnon saajaksi – äänestys käynnissä nyt!

Hir­si­kam­pus eh­dok­kaa­na Puu­pal­kin­non saa­jak­si – ää­nes­tys käyn­nis­sä nyt!

06.10.2016 13:00
Kolumni

Rim­min­kan­kaal­ta Hir­si­kam­puk­sel­le on pitkä matka – vai onko sit­ten­kään?

31.08.2016 05:00
Katso kuvat Hirsikampuksen vihkiäisjuhlasta – lasten esitys hurmasi

Katso kuvat Hir­si­kam­puk­sen vih­kiäis­juh­las­ta – lasten esitys hurmasi

30.08.2016 21:00
Pudasjärvi julistautui Suomen hirsipääkaupungiksi – Hirsikampus veti pääministeri Sipilän sanattomaksi

Pu­das­jär­vi ju­lis­tau­tui Suomen hir­si­pää­kau­pun­gik­si – Hir­si­kam­pus veti pää­mi­nis­te­ri Sipilän sa­nat­to­mak­si

26.08.2016 19:00
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta hirsikoulusta – tutustumiskierroksilla ihailtiin värejä ja äänimaailmaa

Ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia uudesta hir­si­kou­lus­ta – tu­tus­tu­mis­kier­rok­sil­la ihail­tiin värejä ja ää­ni­maail­maa

24.08.2016 13:00
Oppilaat ovat ottaneet uuden koulun omakseen – perjantaille ja lauantaille odotetaan yleisöryntäystä

Op­pi­laat ovat ot­ta­neet uuden koulun omak­seen – per­jan­tail­le ja lauan­tail­le odo­te­taan ylei­sö­ryn­täys­tä

17.08.2016 09:00
Koulutyö alkoi Hirsikampuksella – katso historialliset kuvat ensimmäisistä koulupäivistä

Kou­lu­työ alkoi Hir­si­kam­puk­sel­la – katso his­to­rial­li­set kuvat en­sim­mäi­sis­tä kou­lu­päi­vis­tä

12.08.2016 11:15
Ihan kuin joulu olisi tullut! - ensimmäinen koulupäivä Hirsikampuksella

Ihan kuin joulu olisi tullut! - en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä Hir­si­kam­puk­sel­la

10.08.2016 21:00 0
Pääkirjoitus

Hyvä kou­lu­tie ra­ken­tuu yh­des­sä, pienet rep­pu­sel­käi­set otet­ta­va huo­mioon lii­ken­tees­sä

10.08.2016 05:00
Tavoitteena maailman suurin kyläkoulu – Rehtori haluaa opetuksen laajenevan ympäristöön

Ta­voit­tee­na maail­man suurin ky­lä­kou­lu – Rehtori haluaa ope­tuk­sen laa­je­ne­van ym­pä­ris­töön

05.08.2016 09:00
Hirsikampuksen katto on korkealla, mutta ulkokengillä ei sisällä tepastella

Hir­si­kam­puk­sen katto on kor­keal­la, mutta ul­ko­ken­gil­lä ei sisällä te­pas­tel­la

15.07.2016 11:00