Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti kouluverkko on tarkastelun kohteena tämän syksyn aikana.

Koulujen pihat täyttyvät oppilaista keskiviikkona. Kuva muutaman vuoden takaa Hirsikampukselta.
Koulujen pihat täyttyvät oppilaista keskiviikkona. Kuva muutaman vuoden takaa Hirsikampukselta.
Kuva: Toivo Kiminki

Pudasjärvellä perusasteen syyslukukauden aloittaa huomenna keskiviikkona yhteensä 916 oppilasta. Oppilasmäärässä ei ole tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna, jolloin koulutielle lähti noin kymmenen oppilasta enemmän.

Ensimmäisen luokan aloittaa hieman tavanomaista suurempi ikäluokka, sillä reppunsa pakkaa yhteensä 83 ekaluokkalaista. Esikoululaisia tänä syksynä on 60, mikä on lähempänä viime aikojen keskiarvoa.