Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronaepidemia
Koronapotilaiden määrä laskee sairaaloissa – pohjoisen perusterveydenhuollossa korona yhä näkyy

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä laskee sai­raa­lois­sa – poh­joi­sen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa korona yhä näkyy

19.05.2022 13:58
Maskisuositus loppuu Pohjois-Pohjanmaallakin – paitsi muutamassa tilanteessa

Mas­ki­suo­si­tus loppuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin – paitsi muu­ta­mas­sa ti­lan­tees­sa

26.04.2022 15:57
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

19.04.2022 08:32
Tilaajille
OYSissa 12 koronapotilasta – koko maassa 697

OYSissa 12 ko­ro­na­po­ti­las­ta – koko maassa 697

18.02.2022 16:53
Tilaajille
THL julkaisi lausunnon koronarokotusstrategian muutostarpeista, rokotteiden merkitys omikrontartuntojen ja tartuntaketjujen hallinnassa vähentynyt

THL jul­kai­si lau­sun­non ko­ro­na­ro­ko­tus­stra­te­gian muu­tos­tar­peis­ta, ro­kot­tei­den mer­ki­tys omik­ron­tar­tun­to­jen ja tar­tun­ta­ket­ju­jen hal­lin­nas­sa vä­hen­ty­nyt

10.02.2022 19:32
Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto päättyy Pohjois-Pohjanmaalla – toimintaa voi järjestää terveysturvallisesti helmikuun alusta alkaen

Si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten kielto päättyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – toi­min­taa voi jär­jes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti hel­mi­kuun alusta alkaen

28.01.2022 18:22
Sairaalassa olevien koronapotilaiden kokonaismäärä laskenut hieman Suomessa – Pudasjärvellä jälleen nolla tartuntaa

Sai­raa­las­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den ko­ko­nais­mää­rä las­ke­nut hieman Suo­mes­sa – Pu­das­jär­vel­lä jälleen nolla tar­tun­taa

28.01.2022 13:38
Suomessa rekisteriin reilut 6 200 uutta tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 382 tapausta, joista Oulussa 218

Suo­mes­sa re­kis­te­riin reilut 6 200 uutta tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 382 ta­paus­ta, joista Oulussa 218

27.01.2022 12:39
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 416 uutta koronatartuntaa – OYSissa hoidossa kymmenen koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 416 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa hoi­dos­sa kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta

26.01.2022 18:24
THL:n uudet koronaluvut tiistaina: Pudasjärvellä kuusi uutta tartuntaa

THL:n uudet ko­ro­na­lu­vut tiis­tai­na: Pu­das­jär­vel­lä kuusi uutta tar­tun­taa

25.01.2022 13:29
Omikron jyllää Pohjois-Pohjanmaalla, mutta sairaaloita se ei vielä kuormita – "Erinomaisen hyvä asia, että kuormitus ei ole lähtenyt nousuun"

Omikron jyllää Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta sai­raa­loi­ta se ei vielä kuor­mi­ta – "E­ri­no­mai­sen hyvä asia, että kuor­mi­tus ei ole läh­te­nyt nou­suun"

24.01.2022 21:12
Tilaajille
Avin Savolainen: Epidemiatilanne yhä vaikea Pohjois-Pohjanmaalla – kauppojen henkilöstössä odotettavissa poissaoloja

Avin Sa­vo­lai­nen: Epi­de­mia­ti­lan­ne yhä vaikea Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kaup­po­jen hen­ki­lös­tös­sä odo­tet­ta­vis­sa pois­sa­olo­ja

21.01.2022 18:08
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu 568 uutta koronatartuntaa – Pudasjärvellä neljä uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­le on kir­jat­tu 568 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Pu­das­jär­vel­lä neljä uutta tar­tun­taa

21.01.2022 16:49
THL painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä omikron-epidemiassa – tartuntahuippu ehkä jo tammi-helmikuun vaihteessa

THL pai­not­taa ro­ko­tuk­sia ja oi­reis­ten ko­ti­eris­tys­tä omik­ron-epi­de­mias­sa – tar­tun­ta­huip­pu ehkä jo tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa

18.01.2022 17:17
Uusi ohje sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Pohjanmaalle: Koronatestiin terveydenhuoltoon vain poikkeustapauksissa – THL:n mukaan koronan sairastaneet eivät tarvitse kolmatta rokotusta

Uusi ohje sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­le: Ko­ro­na­tes­tiin ter­vey­den­huol­toon vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa – THL:n mukaan koronan sai­ras­ta­neet eivät tar­vit­se kol­mat­ta ro­ko­tus­ta

14.01.2022 18:58
Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on kirjattu 340 – Pudasjärvi ja Taivalkoski palasivat tilastoihin nollapäivän jälkeen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on kir­jat­tu 340 – Pu­das­jär­vi ja Tai­val­kos­ki pa­la­si­vat ti­las­toi­hin nol­la­päi­vän jälkeen

14.01.2022 16:32
Pohjois-Pohjanmaalla 449 uutta koronatartuntaa – Pudasjärvellä ja Taivalkoskella nollapäivä

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 449 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la nol­la­päi­vä

13.01.2022 16:44
Pudasjärvellä neljä uutta koronatartuntaa – Perjantain tartuntamäärä koko maassa 9 921

Pu­das­jär­vel­lä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Per­jan­tain tar­tun­ta­mää­rä koko maassa 9 921

07.01.2022 13:47
Maakunnan koronanyrkki: Tilanne jatkuu vakavana, potilasmäärien odotetaan nousevan – Ensimmäiset omikron-tartunnat varmistuivat viikkojen viiveellä

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Tilanne jatkuu va­ka­va­na, po­ti­las­mää­rien odo­te­taan nou­se­van – En­sim­mäi­set omik­ron-tar­tun­nat var­mis­tui­vat viik­ko­jen vii­veel­lä

04.01.2022 17:30
Pudasjärvellä ei uusia tartuntoja: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 132 uutta koronatartuntaa – OYSissa koronapotilaiden määrä ennallaan

Pu­das­jär­vel­lä ei uusia tar­tun­to­ja: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 132 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä en­nal­laan

04.01.2022 15:23