Koronaepidemia
Viimeisin 12 tuntia
Toiveikkaana kohti joulua, vaikka tiukentuneet koronarajoitukset vaikuttavatkin arkeemme Pudasjärvelläkin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Toi­veik­kaa­na kohti joulua, vaikka tiu­ken­tu­neet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat­kin ar­keem­me Pu­das­jär­vel­lä­kin

04:00
Tilaajille
Viikko
Tässä ovat leviämisvaiheen uudet ohjeistukset ja suositukset Pudasjärvellä – koronarajoituksia 20. joulukuuta saakka

Tässä ovat le­viä­mis­vai­heen uudet oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set Pu­das­jär­vel­lä – ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 20. jou­lu­kuu­ta saakka

01.12.2020 13:22
Pudasjärvellä esille tulleet koronatartunnat on jäljitetty ja altistuneet asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä esille tulleet ko­ro­na­tar­tun­nat on jäl­ji­tet­ty ja al­tis­tu­neet ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

30.11.2020 17:10
Pudasjärven seurakunnan koronaohjeita tiukennetaan: jumalanpalvelukset ja kauneimmat joululaulut verkkolähetyksinä

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ko­ro­na­oh­jei­ta tiu­ken­ne­taan: ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja kau­neim­mat jou­lu­lau­lut verk­ko­lä­he­tyk­si­nä

30.11.2020 13:29
Pudasjärvi nousi koronakartalle – Pohjois-Pohjanmaalla eletään koronaepidemian leviämisvaihetta

Pu­das­jär­vi nousi ko­ro­na­kar­tal­le – Poh­jois-Poh­jan­maal­la eletään ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­het­ta

29.11.2020 13:48 0
THL: Oulussa 37 uutta tartuntaa, vain Helsingissä enemmän – myös Ylivieskassa, Tyrnävällä ja Kuusamossa uusia tartuntoja

THL: Oulussa 37 uutta tar­tun­taa, vain Hel­sin­gis­sä enemmän – myös Yli­vies­kas­sa, Tyr­nä­väl­lä ja Kuu­sa­mos­sa uusia tar­tun­to­ja

29.11.2020 12:23 0
THL: Oulussa 48 uutta koronatartuntaa, myös Ylivieskassa ja Raahessa useita tartuntoja – koko maassa uusia tautitapauksia 541

THL: Oulussa 48 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, myös Yli­vies­kas­sa ja Raa­hes­sa useita tar­tun­to­ja – koko maassa uusia tau­ti­ta­pauk­sia 541

28.11.2020 12:20 0
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ravintoloita tarkastettiin asiakkaiden koronaturvallisuudesta – viranomaiselta kiitosta

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ra­vin­to­loi­ta tar­kas­tet­tiin asiak­kai­den ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta – vi­ran­omai­sel­ta kii­tos­ta

27.11.2020 15:01 0
Oulun päivätartuntamäärä ennätykseen, Pudasjärveä ei näy koronakartalla – koko maassa uusia koronatartuntoja 618

Oulun päi­vä­tar­tun­ta­mää­rä en­nä­tyk­seen, Pu­das­jär­veä ei näy ko­ro­na­kar­tal­la – koko maassa uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 618

27.11.2020 13:58 0
Veikkaus sulkee automaatit ja pelipaikat Pohjois-Pohjanmaalla –  toiminta seis muillakin koronan leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla

Veik­kaus sulkee au­to­maa­tit ja pe­li­pai­kat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – toi­min­ta seis muil­la­kin koronan le­viä­mis- ja kiih­ty­mis­vai­heen alueil­la

26.11.2020 15:54 0
Tätä uusi maskisuositus tarkoittaa: Nyt maskit myös toiseen asteen opetukseen, korkeakouluihin ja sisätöihin

Tätä uusi mas­ki­suo­si­tus tar­koit­taa: Nyt maskit myös toiseen asteen ope­tuk­seen, kor­kea­kou­lui­hin ja si­sä­töi­hin

25.11.2020 19:44
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sairaanhoitopiiri: Nyt on toimittava, ettei tilanne mene pääkaupunkiseudun tasolle – yksi trendi huolestuttaa johtajaylilääkäriä

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Nyt on toi­mit­ta­va, ettei tilanne mene pää­kau­pun­ki­seu­dun tasolle – yksi trendi huo­les­tut­taa joh­ta­ja­yli­lää­kä­riä

25.11.2020 12:38
Unohtumaton joulu – yritetään hyödyntää uudesta tilanteesta parhaat puolet
Kolumni Reeta Jylhänlehto

Unoh­tu­ma­ton joulu – yri­te­tään hyö­dyn­tää uudesta ti­lan­tees­ta parhaat puolet

25.11.2020 04:00
Presidentti Niinistö: ”Itsekuri ei ole kärsimystä – se pelastaa kärsimyksiltä”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: ”It­se­ku­ri ei ole kär­si­mys­tä – se pe­las­taa kär­si­myk­sil­tä”

24.11.2020 05:00
Oulun kaupunki: Maanantaina yksi uusi koronakuolema ja viisi uutta tartuntatapausta

Oulun kau­pun­ki: Maa­nan­tai­na yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma ja viisi uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta

16.11.2020 13:33
Oulussa todettu tällä viikolla 28 koronatartuntaa, uusin joukkoaltistuminen Kastellin koulussa – Oulun kaupungin mukaan tilanne rauhallisempi kuin viikko sitten

Oulussa todettu tällä vii­kol­la 28 ko­ro­na­tar­tun­taa, uusin jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Kas­tel­lin kou­lus­sa – Oulun kau­pun­gin mukaan tilanne rau­hal­li­sem­pi kuin viikko sitten

13.11.2020 15:24
THL: Suomessa todettu 220 uutta koronavirustartuntaa – Ouluun merkitty neljä uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 220 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Ouluun mer­kit­ty neljä uutta tar­tun­taa

10.11.2020 15:22
Koronasta jo miljoonakulut Oulunkaarelle – kuntayhtymän talouden tasapainotuksessa muitakin haasteita

Ko­ro­nas­ta jo mil­joo­na­ku­lut Ou­lun­kaa­rel­le – kun­ta­yh­ty­män ta­lou­den ta­sa­pai­no­tuk­ses­sa mui­ta­kin haas­tei­ta

04.11.2020 14:00
Tilaajille
THL korjasi tietojaan: Suomessa todettu 293 uutta koronatartuntaa – Oulun lisäksi myös Kempeleessä uusi tautitapaus

THL korjasi tie­to­jaan: Suo­mes­sa todettu 293 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulun lisäksi myös Kem­pe­lees­sä uusi tau­ti­ta­paus

04.11.2020 12:29
THL: Suomessa 237 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa neljä uutta tautitapausta

THL: Suo­mes­sa 237 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa neljä uutta tau­ti­ta­paus­ta

03.11.2020 13:32