SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

verkko
Pääkirjoitus

Va­lo­kui­tu sytytti valot Pu­das­jär­ven si­vu­ky­lil­le­kin – toimiva net­ti­yh­teys on vält­tä­mät­tö­myys

28.11.2018 06:00
Kairan Kuitu tekee tulevaisuutta – maltilliset maksut verkkoyhtiön menestyksen avain

Kairan Kuitu tekee tu­le­vai­suut­ta – mal­til­li­set maksut verk­ko­yh­tiön me­nes­tyk­sen avain

28.11.2018 06:00
Kiusaaminen on siirtynyt virtuaaliseen maailmaan – näin nettipoliisi Lauri evästi pudasjärveläisiä nettiasioissa

Kiu­saa­mi­nen on siir­ty­nyt vir­tuaa­li­seen maail­maan – näin net­ti­po­lii­si Lauri evästi pu­das­jär­ve­läi­siä net­ti­asiois­sa

05.10.2017 09:00
Nettipoliisiksi Korentojärven rannalta – mitä poliisin tehtävää hoidetaan virtuaalisessa maailmassa?

Net­ti­po­lii­sik­si Ko­ren­to­jär­ven ran­nal­ta – mitä po­lii­sin teh­tä­vää hoi­de­taan vir­tuaa­li­ses­sa maail­mas­sa?

05.10.2017 09:00
Valokuituverkon maanrakennustyöt loppusuoralla – töitä käynnissä taajamassa ja sen ulkopuolella

Va­lo­kui­tu­ver­kon maan­ra­ken­nus­työt lop­pu­suo­ral­la – töitä käyn­nis­sä taa­ja­mas­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la

28.06.2017 07:30
Valokuituverkon rakentaminen jatkuu, kun säät sen sallivat – näillä alueilla rakennetaan tänä kesänä

Va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­nen jatkuu, kun säät sen sal­li­vat – näillä alueil­la ra­ken­ne­taan tänä kesänä

18.05.2017 07:00
Muualla Suomessa ihmetellään: Pudasjärvellä yksi Suomen edullisimmista valokuituyhteyksistä kauimmaisillakin kylillä

Muualla Suo­mes­sa ih­me­tel­lään: Pu­das­jär­vel­lä yksi Suomen edul­li­sim­mis­ta va­lo­kui­tu­yh­teyk­sis­tä kauim­mai­sil­la­kin kylillä

19.01.2017 16:30
Live-kuvaa verkkoon – Kairan Kuitu rakentaa nettiyhteyden Pudasjärven torille ja Suojalinnalle

Li­ve-ku­vaa verk­koon – Kairan Kuitu ra­ken­taa net­ti­yh­tey­den Pu­das­jär­ven torille ja Suo­ja­lin­nal­le

12.10.2016 06:00
Nyt on ahvenella kokoa
Lukijalta

Nyt on ah­ve­nel­la kokoa

25.05.2016 14:00