Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

kairan kuitu
Pääkirjoitus

Va­lo­kui­tu sytytti valot Pu­das­jär­ven si­vu­ky­lil­le­kin – toimiva net­ti­yh­teys on vält­tä­mät­tö­myys

28.11.2018 06:00
Kairan Kuitu tekee tulevaisuutta – maltilliset maksut verkkoyhtiön menestyksen avain

Kairan Kuitu tekee tu­le­vai­suut­ta – mal­til­li­set maksut verk­ko­yh­tiön me­nes­tyk­sen avain

28.11.2018 06:00
Valokuituverkon maanrakennustyöt loppusuoralla – töitä käynnissä taajamassa ja sen ulkopuolella

Va­lo­kui­tu­ver­kon maan­ra­ken­nus­työt lop­pu­suo­ral­la – töitä käyn­nis­sä taa­ja­mas­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la

28.06.2017 07:30
Valokuituverkon rakentaminen jatkuu, kun säät sen sallivat – näillä alueilla rakennetaan tänä kesänä

Va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­nen jatkuu, kun säät sen sal­li­vat – näillä alueil­la ra­ken­ne­taan tänä kesänä

18.05.2017 07:00
Sähköinen asiointi jo arkea monin tavoin – hyviä esimerkkejä uuden tekniikan käytöstä

Säh­köi­nen asioin­ti jo arkea monin tavoin – hyviä esi­merk­ke­jä uuden tek­nii­kan käy­tös­tä

25.04.2017 06:00
Muualla Suomessa ihmetellään: Pudasjärvellä yksi Suomen edullisimmista valokuituyhteyksistä kauimmaisillakin kylillä

Muualla Suo­mes­sa ih­me­tel­lään: Pu­das­jär­vel­lä yksi Suomen edul­li­sim­mis­ta va­lo­kui­tu­yh­teyk­sis­tä kauim­mai­sil­la­kin kylillä

19.01.2017 16:30
Kairan Kuidun talous kohentumassa – vuoden kuluttua positiivinen tulos

Kairan Kuidun talous ko­hen­tu­mas­sa – vuoden ku­lut­tua po­si­tii­vi­nen tulos

22.11.2016 09:30
Live-kuvaa verkkoon – Kairan Kuitu rakentaa nettiyhteyden Pudasjärven torille ja Suojalinnalle

Li­ve-ku­vaa verk­koon – Kairan Kuitu ra­ken­taa net­ti­yh­tey­den Pu­das­jär­ven torille ja Suo­ja­lin­nal­le

12.10.2016 06:00