Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kairan Kuitu tekee tu­le­vai­suut­ta – mal­til­li­set maksut verk­ko­yh­tiön me­nes­tyk­sen avain

Kairan Kuitu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Turpeinen ja toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto muistivat Kairan Kuitu verkko-osuuskunnan perustajajäseniä kunniakirjoilla. Paikalla 5-vuotisjuhlassa kunniakirjan vastaanottamassa olivat  Pauli Harju, Jari Jussila, Toivo Miettinen, Hannu Nissi,  Raimo Tervonen, Pentti Rantala ja Toivo Ahonen. Lisäksi kunniakirjan saivat Veikko Hyttinen, Kaisa Nivala, Antero Kokko, Aki Niemitalo ja Seppo Holmström. Kairan Kuitu Oy:n viisivuotisjuhlassa korostui nopean laajakaistayhteyden suuri merkitys Pudasjärven ja Taivalkosken asukkaiden elämässä. Nykytoiminnasta kertoi toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto. Pudasjärven kaupungin puolesta Kairan Kuitua onnitteli valtuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä. Toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto kertoi, että kyselyjä uusista liittyjistä tulee jatkuvasti. Maakuntajohtaja Pauli Harju uskoo, että verkkoyhtiöissä kunnilla on käsissään kultakimpale, sillä tulevaisuudessa valokuidun merkitys vain kasvaa. Jukka Mikkonen toimi Taivalkosken kunnanjohtajana, kun Kairan Kuitu perustettiin ja päätettiin, että kaikille taivalkoskelaisille ja pudasjärveläisille tarjotaan toimivat laajakaistayhteydet. Pian eläkkeelle jäävä Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen oli avainasemassa lainarahoituksen järjestämisessä Kairan Kuidulle yhtiön alkuvaiheessa. Kaarina Daavittilaa kiitettiin kukin.
Kairan Kuitu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Turpeinen ja toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto muistivat Kairan Kuitu verkko-osuuskunnan perustajajäseniä kunniakirjoilla. Paikalla 5-vuotisjuhlassa kunniakirjan vastaanottamassa olivat Pauli Harju, Jari Jussila, Toivo Miettinen, Hannu Nissi, Raimo Tervonen, Pentti Rantala ja Toivo Ahonen. Lisäksi kunniakirjan saivat Veikko Hyttinen, Kaisa Nivala, Antero Kokko, Aki Niemitalo ja Seppo Holmström.
Kairan Kuitu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Turpeinen ja toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto muistivat Kairan Kuitu verkko-osuuskunnan perustajajäseniä kunniakirjoilla. Paikalla 5-vuotisjuhlassa kunniakirjan vastaanottamassa olivat Pauli Harju, Jari Jussila, Toivo Miettinen, Hannu Nissi, Raimo Tervonen, Pentti Rantala ja Toivo Ahonen. Lisäksi kunniakirjan saivat Veikko Hyttinen, Kaisa Nivala, Antero Kokko, Aki Niemitalo ja Seppo Holmström.
Kuva: Martta Oinas-panuma

Vuoden 2012 maaliskuussa Pudasjärven kaupungintalon valtuustosalissa pidettiin historiallinen kokous, jossa perustettiin Kairan Kuitu -verkko-osuuskunta. Tarpeeseen syntyneen osuuskunnan tavoitteen oli rakennuttaa koko Pudasjärven kattava valokuituverkko ja toimia laajakaistaoperaattorina.

Varsinaisen perustamisasiakirjan allekirjoitti 12 henkilöä. Tuota hetkeä ja yhtiön vaiheita muisteltiin viime perjantaina samaisessa valtuustosalissa, kun siellä vietettiin Kairan Kuitu Oy:n 5-vuotisjuhlia.

Osuuskunta muutettiin Pudasjärven ja Taivalkosken omistamaksi osakeyhtiöksi vuonna 2013. Nykyisin yhtiö toimii Pudasjärven kaupungin, Taivalkosken kunnan sekä osin myös Suomussalmen kunnan alueella.

– Omistajakuntien yhteistyö on toiminut saumattomasti, kiitti Kairan Kuitu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Turpeinen.

Alueen kehityksen ja asukkaiden tasa-arvon kannalta toimivaa internetyhteyttä pidettiin elintärkeänä.

– Tavoite on ollut, että yritys kantaa höyhenensä eli että talous on kunnossa. Siinä on onnistuttu, Turpeinen totesi ja viittasi julkisuudessakin käytyyn keskusteluun joidenkin laajakaistayhtiöiden talousvaikeuksista.

Talousasiat nousivatkin verkon perustamisvaiheessa suureen rooliin, koska Viestintäviraston laajakaistatukien saamisessa oli omat tiukat ehtonsa.

Pudasjärven kaupunginjohtajana tuolloin toiminut Kaarina Daavittila totesi juhlassa, että monissa asioissa toimittiin ensimmäisten joukossa. Daavittila vertasi laajakaistayhteyttä tie- ja sähköverkostoon – sen avulla voidaan kytkeytyä muuhun Suomeen, Eurooppaan ja koko maailmaan.

Tuota tavoitetta kohti lähdettiin kulkemaan määrätietoisesti:

– Tuolloin monet kokivat Pudasjärven ja Taivalkosken tilanteen surkeaksi. Ajateltiin, että täällä on vähän ihmisiä ja pitkät välimatkat. Päätimme, että nyt käännetään kuppi nurinpäin ja heikkoudet vahvuudeksi!

Koska kaupalliset toimijat eivät tehneet tarjouksia verkon rakentamisesta Laajakaista kaikille -hankkeessa, kunnissa oivallettiin, että on toimittava itse.

– Saimme suunnitelmille päättäjien varauksettoman tuen.

Kairan Kuidun menestyksen suurimpana tekijänä pidetään sitä, että yhteyden liittymä- ja käyttömaksut ovat alusta asti olleet hyvin maltilliset. Sadan euron liittymämaksu ja 50 euron kuukausimaksu eivät ole olleet esteenä osuuskuntaan liittymisessä.

– Toiminnasta oli tarkat laskelmat, Daavittila muistutti. Parhaana myyntivalttina oli kiinteistöjen arvon nostaminen.

Pian eläkkeelle jäävä Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen totesi, että Taivalkoskella oli helppo kulkea Pudasjärven viitoittamalla tiellä.

– Halusimme lähteä Pudasjärven kanssa yhtä jalkaa rakentamaan verkkoyhtiötä. Rahoituksen saaminen oli vaikein paikka, mutta lainarahoitus saatiin lopulta Danske Bankista. Myös kolmen yhtiön malli oli hyvä keksintö, Mikkonen viittasi yritysrakenteeseen, jonka avulla tukieurot saatiin.

Kairan Kuitu Oy:n ensimmäisen toimitusjohtajan, Mikko Kälkäjän, mukaan omistajien tahtotila verkon rakentamiseen oli niin vahva, että kaikki eteen tulleet ongelmat saatiin ratkaistua.

Toteutusvaiheessa tehtiin paljon työtä aina suunnittelusta ja luvituksesta maatöihin:

– 2000 kilometrin kaivu-urakka vastaa matkaa Helsingistä Sodankylään ja takaisin.

Kairan Kuidun nykyinen toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto valotti yhtiön nykytilannetta. Kairan Kuitu on laajasti verkottunut naapuriverkkojen kanssa ja toiminta on kannattavaa.

– Teemme tulevaisuutta. Tiedonsiirron perustana ovat kuituverkot, esimerkiksi 5G-verkko ei toimi ilman laajakaistaa. Myös uusia liittymiä tulee jatkuvasti.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju uskoo, verkkoyhtiöissä kunnilla on käsissään kultakimpale, kun niiden toimintaa ohjataan oikeaan suuntaan niin että tulopohja kasvaa ja menot pienevät. Harju viittasi myös maarajoja ylittäviin yhteyksiin, joiden perustana ovat valokuituverkot.

Kairan Kuitu Oy

Kairan Kuitu Oy Pudasjärven kaupungin (65 %) ja Taivalkosken kunnan (35 %) omistama verkkoyhtiö, joka tarjoaa yhteyttä vähintään 100/100 Mbs:n nopeudella

Yhtiön liikevaihto on noin 1,1 miljoonaa euroa, josta valtaosa muodostuu perusliittymistä. Lisäksi on osa-aikaliittymiä ja operaattoriliittymiä.

Kairan Kuidun henkilöstöä on kaksi henkeä ja ostopalveluna hankitaan muun muassa viankorjaus- ja ylläpitopalveluja.

2012 Osuuskunta perustetaan, verkkosuunnittelu aloitetaan ja Pudasjärven alueen hakemus jätetään Viestintävirastolle.

2013 Osuuskunta muutetaan Oy:ksi ja perustetaan Pudasjärven Kyläverkot Oy ja Taivalkosken Kyläverkot Oy. Taivalkosken alueen hakemus jätetään Viestintävirastolle.

2014 Verkon rakentaminen alkaa yhtä aikaa Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

2015 Rakentaminen jatkuu. Taivalkosken sivukylät valmiit 31.12.2015

2016 Rakentaminen jatkuu. Taivalkosken keskusta valmis 31.12.2016

2017 Rakentaminen päättyy. Pudasjärven sivukylät ja keskusta valmis 31.12.2017

2018 Viestintäviraston rahoitukset saadaan tilille saakka ja yhtiö siirtyy rakentamisvaiheesta verkon ylläpitoon ja kehittämiseen.

Lähteet Kairan Kuidun toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto ja www.kairankuitu.fi