Vanhukset
Kuukausi
Ikääntyvien hoidontarve ja määrä kasvaa Taivalkoskella – Terhi Kurtti: "Ihmiset tulisi hoitaa mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa."

Ikään­ty­vien hoi­don­tar­ve ja määrä kasvaa Tai­val­kos­kel­la – Terhi Kurtti: "Ih­mi­set tulisi hoitaa mah­dol­li­sim­man ko­din­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa."

01.03.2021 09:16
Tilaajille
Valoa kohti! – Välitetään toisistamme ja älkäämme jättäkö ketään yksin
Lukijalta Mielipide Kaisu Heikkinen

Valoa kohti! – Vä­li­te­tään toi­sis­tam­me ja äl­kääm­me jättäkö ketään yksin

12.02.2021 09:29
Taina kysyy Pudasjärven vanhusten hoivasta ja Oulunkaari vastaa – vanhuspalveluja voidaan tarjota yksilöidysti
Lukijalta Mielipide

Taina kysyy Pu­das­jär­ven van­hus­ten hoi­vas­ta ja Ou­lun­kaa­ri vastaa – van­hus­pal­ve­lu­ja voidaan tarjota yk­si­löi­dys­ti

11.02.2021 11:55
Tilaajille
Koti on paras paikka maailmassa, mutta ei välttämättä aina ja ikuisesti
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Koti on paras paikka maail­mas­sa, mutta ei vält­tä­mät­tä aina ja ikui­ses­ti

10.02.2021 05:00
Tilaajille
Pudasjärven ikäihmisten palveluasuminen – miten tähän ratkaisuun on alunperin päädytty?
Lukijalta Mielipide Susanna Nivakoski

Pu­das­jär­ven ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­nen – miten tähän rat­kai­suun on alun­pe­rin pää­dyt­ty?

10.02.2021 05:00
Keskustan kannanotto vanhusten asumispalveluista Pudasjärvellä
Lukijalta Mielipide Pudasjärven Keskusta

Kes­kus­tan kan­nan­ot­to van­hus­ten asu­mis­pal­ve­luis­ta Pu­das­jär­vel­lä

08.02.2021 06:58 2
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos: Kurenkartanon väestönsuojaa ei saa käyttää potilashuoneena

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lii­ke­lai­tos: Ku­ren­kar­ta­non väes­tön­suo­jaa ei saa käyttää po­ti­las­huo­nee­na

05.02.2021 14:35
Tilaajille
Oulunkaarelta vastataan: Kurenkartanon väliaikaistila on ihan tavallinen huone
Lukijalta Mielipide Hannele Pöykiö, Leena Pimperi-Koivisto, Tomi Timonen

Ou­lun­kaa­rel­ta vas­ta­taan: Ku­ren­kar­ta­non vä­li­ai­kais­ti­la on ihan ta­val­li­nen huone

04.02.2021 18:08
Vanhuksia Kurenkartanon pommisuojassa – asia tuli hyvinvoinnista vastaaville luottamushenkilöille yllätyksenä

Van­huk­sia Ku­ren­kar­ta­non pom­mi­suo­jas­sa – asia tuli hy­vin­voin­nis­ta vas­taa­vil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le yl­lä­tyk­se­nä

03.02.2021 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ovatko ikäihmiset taakkana?
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Ovatko ikä­ih­mi­set taak­ka­na?

23.12.2020 10:48
Vanhustenviikon teemana ”Onni on vanheta” – Pudasjärvellä ei järjestetä Vanhustenviikon tapahtumaa

Van­hus­ten­vii­kon teemana ”Onni on van­he­ta” – Pu­das­jär­vel­lä ei jär­jes­te­tä Van­hus­ten­vii­kon ta­pah­tu­maa

30.09.2020 06:31
Tilaajille
Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvosto nimetty – mukana monen yhdistyksen edustajia

Pu­das­jär­ven vanhus- ja vam­mais­neu­vos­to nimetty – mukana monen yh­dis­tyk­sen edus­ta­jia

20.01.2017 07:00
Vapun ja Raunin rempseä ystävyys sai alkunsa lähimmäispalvelusta

Vapun ja Raunin rempseä ys­tä­vyys sai alkunsa lä­him­mäis­pal­ve­lus­ta

13.11.2016 05:00
86-vuotias Veikko etsii tanssiparia – iloisena pysyy kun tanssii ja tapaa ystäviä

86-vuo­tias Veikko etsii tans­si­pa­ria – iloi­se­na pysyy kun tanssii ja tapaa ystäviä

21.10.2016 06:00
Ikäihmisille aurinkoista mieltä opiskelijoiden ulkoilutustempauksesta

Ikä­ih­mi­sil­le au­rin­kois­ta mieltä opis­ke­li­joi­den ul­koi­lu­tus­tem­pauk­ses­ta

22.09.2016 07:00