TuKi
Metsänomistajien tukiin liki 50 miljoonaa euroa viime vuonna – vanhoja metsäojia kunnostettiin noin 286 kilometriä

Met­sän­omis­ta­jien tukiin liki 50 mil­joo­naa euroa viime vuonna – vanhoja met­sä­ojia kun­nos­tet­tiin noin 286 ki­lo­met­riä

11.02.2019 12:00
Pudasjärven kaupungin tukirahaa jaossa – "Avustuksilla on saatu paljon aikaan, niihin käytetyt eurot tulevat moninkertaisina takaisin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin tu­ki­ra­haa jaossa – "A­vus­tuk­sil­la on saatu paljon aikaan, niihin käy­te­tyt eurot tulevat mo­nin­ker­tai­si­na ta­kai­sin"

21.01.2019 12:00
Pudasjärven kaupungilla jaossa 150 000 euroa kehittämis- ja toimintatukia – tammikuu hakuaikaa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­la jaossa 150 000 euroa ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kia – tam­mi­kuu ha­ku­ai­kaa

04.01.2019 12:00
Pohjoisessa toivotaan kuljetustuen jatkuvan – tuki ei vääristä kilpailua

Poh­joi­ses­sa toi­vo­taan kul­je­tus­tuen jat­ku­van – tuki ei vää­ris­tä kil­pai­lua

29.08.2017 07:00
Pudasjärven Osuuspankki jakoi avustuksia Sadasta toiselle -juhlarahastosta – katso, ketkä saivat tukea

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki jakoi avus­tuk­sia Sadasta toi­sel­le -juh­la­ra­has­tos­ta – katso, ketkä saivat tukea

17.06.2017 10:00
Ruskapirtin kodeissa kelpaa asua – tukiasumisen malli saanut laajalti kehuja ja valtakunnallista julkisuutta

Rus­ka­pir­tin ko­deis­sa kelpaa asua – tu­ki­asu­mi­sen malli saanut laa­jal­ti kehuja ja val­ta­kun­nal­lis­ta jul­ki­suut­ta

16.05.2017 06:00
Yhdistyksille tukea yli 90 000 euroa – nämä kaikki toimijat saivat toimintatukea Pudasjärven kaupungilta

Yh­dis­tyk­sil­le tukea yli 90 000 euroa – nämä kaikki toi­mi­jat saivat toi­min­ta­tu­kea Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­ta

03.05.2017 14:30
Suomi 100 -aluetukea haettavana eri hankkeisiin

Suomi 100 -a­lue­tu­kea haet­ta­va­na eri hank­kei­siin

04.11.2016 05:00
Korvausvarauksia vapautui yli kaksi miljoonaa muuhun käyttöön – KOIPAK:n avustusjuttu viimein päätökseen

Kor­vaus­va­rauk­sia va­pau­tui yli kaksi mil­joo­naa muuhun käyt­töön – KOI­PAK:n avus­tus­jut­tu viimein pää­tök­seen

13.10.2016 06:00
ELY-keskukselta maakuntaan 10 miljoonaa: Pudasjärvelle tukirahaa kotouttamiseen ja työllistämiseen

ELY-kes­kuk­sel­ta maa­kun­taan 10 mil­joo­naa: Pu­das­jär­vel­le tu­ki­ra­haa ko­tout­ta­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­seen

15.09.2016 16:00
Maataloustuottajien kesässä ahdistavat tukiasiat, mutta rehusato näyttää hyvältä

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien kesässä ah­dis­ta­vat tu­kia­siat, mutta re­hu­sa­to näyttää hyvältä

22.08.2016 10:00
Kaupungin kehittämis- ja toimintatuet jaettu – euroja enemmän kuin ennakoitiin

Kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tuet jaettu – euroja enemmän kuin en­na­koi­tiin

23.06.2016 15:00