Syötteen matkailuyhdistys
Näin Syötteen matkailumarkkinointi siirtyy entistä enemmän verkkoon – matkailualueen verkkosivua ollaan uudistamassa

Näin Syöt­teen mat­kai­lu­mark­ki­noin­ti siirtyy entistä enemmän verk­koon – mat­kai­lu­alueen verk­ko­si­vua ollaan uu­dis­ta­mas­sa

21.01.2021 15:28
Tilaajille
Syöte ei pysynyt osana Lappia – päätös syntyi äänestämällä

Syöte ei pysynyt osana Lappia – päätös syntyi ää­nes­tä­mäl­lä

16.12.2020 12:00
Tilaajille
Minna Hirvonen siirtyy Syötteen matkailuyhdistyksen toiminnanjohtajaksi Pudasjärven kaupungilta

Minna Hir­vo­nen siirtyy Syöt­teen mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jak­si Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­ta

04.12.2020 07:00
Tilaajille
Koko perheen syystapahtuma uusin kuvioin Syötteellä – useita eri käyntikohteita ja monenlaista toimintaa luvassa

Koko perheen syys­ta­pah­tu­ma uusin kuvioin Syöt­teel­lä – useita eri käyn­ti­koh­tei­ta ja mo­nen­lais­ta toi­min­taa luvassa

26.08.2020 15:54 1
Syötteen matkailuyhdistyksen hallitus uudistui – luonnon puhtaus ja ruuhkattomuus kiinnostavat nyt matkailijoita

Syöt­teen mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen hal­li­tus uu­dis­tui – luonnon puhtaus ja ruuh­kat­to­muus kiin­nos­ta­vat nyt mat­kai­li­joi­ta

10.06.2020 10:00