Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki tukee Syöt­teen mat­kai­luyh­dis­tys­tä – ää­nes­tyk­ses­sä myös hy­väk­syt­tyä pie­nem­pi mak­suo­suus

Pudasjärvi
Syötteen matkailuyhdistys ry on perustettu vuonna 2006 edistämään Syötteen matkailualueella toimivien yritysten yhteistoimintaa. Yhdistys vastaa muun muassa Syote.fi-sivustosta ja alueen markkinoinnista.
Syötteen matkailuyhdistys ry on perustettu vuonna 2006 edistämään Syötteen matkailualueella toimivien yritysten yhteistoimintaa. Yhdistys vastaa muun muassa Syote.fi-sivustosta ja alueen markkinoinnista.
Kuva: Toivo Kiminki

Pudasjärven kaupunki on osallistunut Syötteen Matkailuyhdistys ry:n toiminnan tukemiseen vuosittain kaupungin talousarvion yhteistoimintaosuuksiin varatulla summalla.

Vuodesta 2021 alkaen summaa on pienennetty osana talouden sopeuttamista siten, että se on ollut 60 000 euroa vuodessa. Syötteen Matkailuyhdistys ry esitti vuoden 2024 kaupungin rahoitusosuudeksi edelleen 60  000 euroa yhdistyksen kokonaisbudjetin ollessa 200 000 euroa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä Heikki Erkkilä (ps) esitti, että Pudasjärven kaupunki osallistuu Syötteen Matkailuyhdistys ry:n toimintaan vain 30 000 euron rahoitusosuudella. Sirkka Pankinaho  (ps) kannatti Erkkilän esitystä.

Äänestyksessä suuremman summan kannalla oli kuusi kaupunginhallituksen jäsentä ja Erkkilän esitys sai taakseen kaksi ääntä. Yksi kaupunginhallituksen jäsen äänesti tyhjää.