Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sota
Neuvostopartisaanit tekivät tuhoretkiä myös Koillismaalle – tuoreessa kirjassa avataan kuinka  pohjoisen partisaanisodassa myös suomalaiset sotivat toisiaan vastaan

Neu­vos­to­par­ti­saa­nit tekivät tu­ho­ret­kiä myös Koil­lis­maal­le – ­tuo­rees­sa kir­jas­sa avataan kuinka poh­joi­sen par­ti­saa­ni­so­das­sa myös suo­ma­lai­set sotivat toi­siaan vastaan

07.02.2023 16:48
Tilaajille
Itsenäisyyspäivänä Pudasjärven hautausmaalla totuus iskee vasten kasvoja
Pääkirjoitus

It­se­näi­syys­päi­vä­nä Pu­das­jär­ven hau­taus­maal­la totuus iskee vasten kasvoja

08.12.2022 15:25
Tilaajille
Isäni uni sota-ajalta – "Eiköhän ne keskiviikkona ole aseet vaienneet"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isäni uni so­ta-ajal­ta – "Ei­kö­hän ne kes­ki­viik­ko­na ole aseet vaien­neet"

10.08.2022 18:28
Tilaajille
Katso ennen julkaisemattomia kuvia Kiestingistä jatkosodan ajalta – tunnistatko kuvassa esiintyviä henkilöitä?

Katso ennen jul­kai­se­mat­to­mia kuvia Kies­tin­gis­tä jat­ko­so­dan ajalta – tun­nis­tat­ko kuvassa esiin­ty­viä hen­ki­löi­tä?

22.05.2022 16:00
Tilaajille
Ajatuksia Raatteen tieltä Libanonin kautta Ukrainaan – "Neuvostoliiton hajottua Ukraina on ollut itsenäinen valtio. Se on pyrkinyt olemaan demokraattinen maa vaihtelevalla menestyksellä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tuk­sia Raat­teen tieltä Li­ba­no­nin kautta Uk­rai­naan – "­Neu­vos­to­lii­ton ha­jot­tua Ukraina on ollut it­se­näi­nen valtio. Se on pyr­ki­nyt olemaan de­mo­kraat­ti­nen maa vaih­te­le­val­la me­nes­tyk­sel­lä"

26.04.2022 13:15
Sen piti olla tavallinen vapaapäivä, kuten yleensä torstait kalenterissani ovat – Päivä kalenterissa oli 24. helmikuuta. Se muutti maailman.
Kolumni

Sen piti olla ta­val­li­nen va­paa­päi­vä, kuten yleensä tors­tait ka­len­te­ris­sa­ni ovat – Päivä ka­len­te­ris­sa oli 24. hel­mi­kuu­ta. Se muutti maail­man.

02.04.2022 04:00
Elma on kokenut mitä on lähteä sotaa pakoon: "Kun lähdimme kotoa, jäivät perunat maahan ja kun palasimme marraskuulla kaivoimme jäisiä perunoita ruuaksi"

Elma on kokenut mitä on lähteä sotaa pakoon: "Kun läh­dim­me kotoa, jäivät perunat maahan ja kun pa­la­sim­me mar­ras­kuul­la kai­voim­me jäisiä pe­ru­noi­ta ruuak­si"

28.03.2022 04:00
Tilaajille
Näin varaudut pahimman varalle – joditabletteja ei saa ottaa ennakkoon, kotivara tärkeä etenkin pientaloalueilla

Näin va­rau­dut pa­him­man varalle – jo­di­tab­let­te­ja ei saa ottaa en­nak­koon, ko­ti­va­ra tärkeä etenkin pien­ta­lo­alueil­la

18.03.2022 17:00
Tilaajille
Väestönsuojia ei riitä kaikille pudasjärveläisille, eikä ole tarkoituskaan – sotatilanteessa ensin suoritetaan evakuoinnit

Väes­tön­suo­jia ei riitä kai­kil­le pu­das­jär­ve­läi­sil­le, eikä ole tar­koi­tus­kaan – so­ta­ti­lan­tees­sa ensin suo­ri­te­taan eva­kuoin­nit

18.03.2022 13:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­poh­jai­nen maail­man­jär­jes­tys muutti ker­ral­la suun­taa: "Pu­ti­nin ja Venäjän johdon selkeä piit­taa­mat­to­muus so­pi­muk­sis­ta ja so­pi­mi­ses­ta sekä mää­rä­tie­toi­nen so­ti­las­voi­man käyttö he­rät­tää huolta"

07.03.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ih­mis­kun­ta vii­sas­tu­nut – "Näyt­tää olevan, että asei­siin säm­pä­tyt varat eivät ole olleet tär­kei­tä ta­val­lis­ten ih­mis­ten hy­vin­voin­nin pa­ran­ta­mi­seen, vaan niillä ta­pe­taan ja sä­re­tään aina jos­sa­kin päin maail­maa"

06.03.2022 20:50
Emme ole hirviöitä
Kolumni

Emme ole hir­viöi­tä

02.03.2022 06:02
Kiestinki 80 vuotta sitten – Osa III: "Jussi Turtolan komentamat joukot olivat olleet liian syvällä vihollisen saartamina. Motissa kaatuneista sotureista 50 oli pudasjärveläisiä"

Kies­tin­ki 80 vuotta sitten – Osa III: "Jussi Tur­to­lan ko­men­ta­mat joukot olivat olleet liian syvällä vi­hol­li­sen saar­ta­mi­na. Motissa kaa­tu­neis­ta so­tu­reis­ta 50 oli pu­das­jär­ve­läi­siä"

21.08.2021 15:00
Tilaajille
Kiestinki 80 vuotta sitten – Osa II

Kies­tin­ki 80 vuotta sitten – Osa II

14.08.2021 09:00
Tilaajille
Mitä tapahtui Kiestingissä 80 vuotta sitten? – Osa I

Mitä ta­pah­tui Kies­tin­gis­sä 80 vuotta sitten? – Osa I

07.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Sodasta jäi poltettu ja ryöstetty Taivalkoski – nimismies K. Louekoski kertoi raportissaan mitä tapahtui

Sodasta jäi pol­tet­tu ja ryös­tet­ty Tai­val­kos­ki – ni­mis­mies K. Loue­kos­ki kertoi ra­por­tis­saan mitä ta­pah­tui

18.09.2020 18:46
Tilaajille