Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­poh­jai­nen maail­man­jär­jes­tys muutti ker­ral­la suun­taa: "Pu­ti­nin ja Venäjän johdon selkeä piit­taa­mat­to­muus so­pi­muk­sis­ta ja so­pi­mi­ses­ta sekä mää­rä­tie­toi­nen so­ti­las­voi­man käyttö he­rät­tää huolta"

Pudasjärvi

Käsittämätöntä – sanon minä ja moni muu, vaikkakin valitettavan toistuvaa toimintaa vielä maapallolla. Niiden näkemysten pohjalta mitä olen saanut kirjallisuudesta ja muualta – voin todeta, että geopoliittinen valtapeli on tullut takaisin Eurooppaan voimalla ja ennen kaikkea sotilaallisella voimalla.

Nyt oleellisin kysymys kuuluu, että; onko Venäjän poliittinen sekä sotilaallinen johto tehnyt jo selvemmät suunnitelmat miten edetään Euroopassa ja kuinka pitkälle, sekä sen, että; oletetaanko sotateknistä yhteenottoa Naton kanssa?

Voi hyvinkin olla, että Venäjän fossiilipolttoaineisiin nojaavan talouden nähdään olevan veitsenterällä tulevaisuudessa, ja nyt on päätetty reagoida ja kääntää nähtyä kehityskulkua, koska nykynäkymät ovat kuihtuminen olemattomiin ja menettää merkitys maailman järjestyksessä.

Siksi onkin tärkeää kansallisesti vähentää riippuvuutta yleensäkin öljystä, sähköstä, muista energian lähteistä ja raaka-aineista sekä kehittää kotimaan sisäistä toimintaa, jotta häiriö alttius saataisiin minimoitua kansalaisille ja Suomen yhteiskunnalle. Biopolttoaineet ja tuulivoima on yksiä keskeisiä ratkaisuita tässä tavoitteessa.

Varmaa tässä vaiheessa on kuitenkin se, että Euroopassa on sota käynnissä.

Putinin ja Venäjän johdon selkeä piittaamattomuus sopimuksista ja sopimisesta sekä määrätietoinen sotilasvoiman käyttö herättää huolta. Onko käytössä hullu miehen taktiikka vai onko tarkoituksena kovalla riskillä pyrkiä hakemaan odottamattomia voittoja ja hyötyjä vai onko nyt käynnissä pitkälle suunniteltu Suur-Venäjän rajojen palauttaminen, ja suunnitelma sisältää mahdollisuuden kolmanteen maailmansotaan?

Lähivuodet näyttävät, nyt 8 vuoden erikoisoperaatio on muuttunut sodaksi.

Kirjoituksen ensimmäiseen kysymykseen vastaus voisi olla: on syytä olettaa, että täydellinen tilanteen eskaloituminen eri osissa Europpaa on mahdollista minunkin elinaikana. Siitä täytyy lähteä mihin on tultu.

Venäjän kansa ja ulkovaltojen paine vaikuttaa Putinin toimintaan. Sotilastermein sanottuna – kohteeseen pyritään vaikuttamaan. Hakkeri ryhmä Anonymous julisti sodan Venäjälle ja siksi on todella mielenkiintoista nähdä kuinka paljon ryhmä pystyy vaikuttamaan maan sisäpolitiikkaan ja yhteiskunnan toimintaan. Hakkeri ryhmän tiedustelutietojen jakaminen tulee myös olemaan iso apu Ukrainan kansalaisille ja sotilaallisille toimijoille.

Venäjällä johto sanoo, että venäjä on osa maailmankauppaa. USA sanoi, että et ainakaan samaa kuin me. Dollaritaloudesta ulos potkittu on todella ison sopimuksen ulkopuolella ja vaikutukset ihmisten arkeen ovat negatiiviset ja mittavat.

Toivottavasti joukkoäly voittaa ja tilanne purkautuu sisältä ja tämä tapahtuu joutuin.

Ystävällisin terveisin,

Antti TihinenPudasjärvi