Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

sata
Juhlasali täynnä Sarakylän koululla – satavuotisjuhlassa muisteltiin koulusta saatuja hyviä oppeja

Juh­la­sa­li täynnä Sa­ra­ky­län kou­lul­la – sa­ta­vuo­tis­juh­las­sa muis­tel­tiin kou­lus­ta saatuja hyviä oppeja

19.12.2018 06:00
Ennen koulukyytejä asuttiin asuntolassa – kuusivuotias ekaluokkalainen Juho oli viikot pois kotoaan

Ennen kou­lu­kyy­te­jä asut­tiin asun­to­las­sa – kuu­si­vuo­tias eka­luok­ka­lai­nen Juho oli viikot pois kotoaan

11.12.2018 09:00
Sarakylässä juhlitaan satavuotiasta kyläkoulua – Jorman tie kylän ensimmäiseksi ylioppilaaksi vei pois kotoa jo lapsena

Sa­ra­ky­läs­sä juh­li­taan sa­ta­vuo­tias­ta ky­lä­kou­lua – Jorman tie kylän en­sim­mäi­sek­si yli­op­pi­laak­si vei pois kotoa jo lapsena

10.12.2018 10:00
Pudasjärven siirtolaisuudesta aletaan tehdä musiikkinäytelmää – rooleihin kaivataan lisää miehiä

Pu­das­jär­ven siir­to­lai­suu­des­ta aletaan tehdä mu­siik­ki­näy­tel­mää – roo­lei­hin kai­va­taan lisää miehiä

21.01.2017 14:00
Satavuotiaan juhlinta alkaa uudenvuodenaattona – koko perheen tapahtumassa luvassa räiskyvää ohjelmaa

Sa­ta­vuo­tiaan juh­lin­ta alkaa uu­den­vuo­den­aat­to­na – koko perheen ta­pah­tu­mas­sa luvassa räis­ky­vää oh­jel­maa

26.12.2016 08:00
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelma rakentuu yhdessä – kaupungin avustukset jaossa nyt

Suomi 100 -juh­la­vuo­den ohjelma ra­ken­tuu yhdessä – kau­pun­gin avus­tuk­set jaossa nyt

14.12.2016 12:00
Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin rahoitusta – Pudasjärvelle toivotaan ohjelmaa ympäri vuotta 2017

Suomi 100 -juh­la­vuo­den ta­pah­tu­miin ra­hoi­tus­ta – Pu­das­jär­vel­le toi­vo­taan oh­jel­maa ympäri vuotta 2017

30.09.2016 07:00
Pääkirjoitus

Mil­lai­seen juh­la­vuo­den ta­pah­tu­maan itse osal­lis­tui­sit? – ei kiitos pö­nö­tyk­sel­le

28.09.2016 05:00