Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjät
Näin Pudasjärven Yrittäjät juhli Kurenkoskessa puheiden, palkitsemisten ja haitarimusiikin tahtiin – Katso kuvat juhlatunnelmasta

Näin Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät juhli Ku­ren­kos­kes­sa pu­hei­den, pal­kit­se­mis­ten ja hai­ta­ri­mu­sii­kin tahtiin – Katso kuvat juh­la­tun­nel­mas­ta

16.04.2023 16:32
Tilaajille
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haluaa talouspolitiikan suunnan muuttuvan: Yritykset tekevät lopulta kasvun, hän painotti Pudasjärvellä

Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen haluaa ta­lous­po­li­tii­kan suunnan muut­tu­van: Yri­tyk­set tekevät lopulta kasvun, hän pai­not­ti Pu­das­jär­vel­lä

15.04.2023 17:13
Tilaajille
Yhdistys Pudasjärven yrittäjien tukena jo 50 vuotta – Markkinat ovat olleet lähes koko järjestön toiminnan ajan Pudasjärven suurin yleisötapahtuma ja ehdoton vuosittainen huippuhetki

Yh­dis­tys Pu­das­jär­ven yrit­tä­jien tukena jo 50 vuotta – Mark­ki­nat ovat olleet lähes koko jär­jes­tön toi­min­nan ajan Pu­das­jär­ven suurin ylei­sö­ta­pah­tu­ma ja ehdoton vuo­sit­tai­nen huip­pu­het­ki

12.04.2023 14:29
Tilaajille
Pudasjärven Halla Cafe'n ovi kiinni ja irtaimisto myyntiin – Henna Ryhänen lopettaa yritystoiminnan

Pu­das­jär­ven Halla Cafe'n ovi kiinni ja ir­tai­mis­to myyn­tiin – Henna Ryhänen lo­pet­taa yri­tys­toi­min­nan

28.03.2023 05:00
Tilaajille
”Tunne itsesi, yhdessä ollaan enemmän” – Aktiiviuransa lopettanut Lasse Kukkonen puhui Koillismaan yrittäjille  yhdessä pelaamisen merkityksestä menestyvän tiimin rakentamisessa

”Tunne itsesi, yhdessä ollaan enem­män” – Ak­tii­vi­uran­sa lo­pet­ta­nut Lasse Kuk­ko­nen puhui Koil­lis­maan yrit­tä­jil­le yhdessä pe­laa­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä me­nes­ty­vän tiimin ra­ken­ta­mi­ses­sa

26.03.2023 18:00
Tilaajille
Yrittäjä haussa Syötteen luontokeskuksen kahvilaan – Puitteet entistä paremmat ja kävijämäärä kasvussa

Yrit­tä­jä haussa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen kah­vi­laan – Puit­teet entistä pa­rem­mat ja kä­vi­jä­mää­rä kas­vus­sa

20.03.2023 12:00
Tilaajille
Yrittäjä Jari Meriläinen tuo työturvallisuuteen liittyvät koulutukset Pudasjärvelle – "Työturvakortti löytyy jo joka kolmannelta suomalaiselta"

Yrit­tä­jä Jari Me­ri­läi­nen tuo työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät kou­lu­tuk­set Pu­das­jär­vel­le – "­Työ­tur­va­kort­ti löytyy jo joka kol­man­nel­ta suo­ma­lai­sel­ta"

17.03.2023 12:22
Tilaajille
Energian hinnan nousu pakottaa monet pienyrittäjät pohtimaan toiminnan jatkoa – Seppo Huitsi: "Ei kustannusten nousun jälkeen enää suoramyynnillä palkoille pääse"

Ener­gian hinnan nousu pa­kot­taa monet pien­yrit­tä­jät poh­ti­maan toi­min­nan jatkoa – Seppo Huitsi: "Ei kus­tan­nus­ten nousun jälkeen enää suo­ra­myyn­nil­lä pal­koil­le pääse"

11.01.2023 22:26
Tilaajille
Pudasjärven kauppiaspariskunnalle kultaiset yrittäjäristit – "Asiakkaat arvioivat onnistumisemme joka päivä"

Pu­das­jär­ven kaup­pias­pa­ris­kun­nal­le kul­tai­set yrit­tä­jä­ris­tit – "A­siak­kaat ar­vioi­vat on­nis­tu­mi­sem­me joka päivä"

12.12.2022 18:00
Tilaajille
Yrittäjä ovat yhteiskunnan tukipilareita – Kokonaisvaltainen kustannusten nousu vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jä ovat yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rei­ta – Ko­ko­nais­val­tai­nen kus­tan­nus­ten nousu vai­kut­taa kaik­kiin elämän osa-aluei­siin

04.12.2022 09:00
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjillä ensi vuonna uusia ja perinteisiä tapahtumia – uusi hallitus valittiin syyskokouksessa

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jil­lä ensi vuonna uusia ja pe­rin­tei­siä ta­pah­tu­mia – uusi hal­li­tus va­lit­tiin syys­ko­kouk­ses­sa

28.11.2022 15:51
Tilaajille
Pudasjärveläiset yrittäjät saivat tunnustusta pitkistä urista – Yrittäjäristejä eri alojen yrittäjille

Pu­das­jär­ve­läi­set yrit­tä­jät saivat tun­nus­tus­ta pit­kis­tä urista – Yrit­tä­jä­ris­te­jä eri alojen yrit­tä­jil­le

28.11.2022 12:15
Tilaajille
Ville Pulkkanen on Pudasjärven Vuoden nuori yrittäjä – Pudasjärven Yrittäjät jakoi palkinnon nyt ensimmäistä kertaa

Ville Pulk­ka­nen on Pu­das­jär­ven Vuoden nuori yrit­tä­jä – Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jät jakoi pal­kin­non nyt en­sim­mäis­tä kertaa

27.11.2022 15:00 1
Tilaajille
Joulutervehdyksellä kannustetaan Pudasjärven yrittäjiä someen – katso miten videokuvaus Auvolta ja Anuliinalta onnistuu

Jou­lu­ter­veh­dyk­sel­lä kan­nus­te­taan Pu­das­jär­ven yrit­tä­jiä someen – katso miten vi­deo­ku­vaus Auvolta ja Anu­lii­nal­ta on­nis­tuu

24.11.2022 11:37
Tilaajille
Naturpolis tarjoaa yrittäjille aamukahvit Taivalkoskella – yrittäjien yhteiset tapaamiset halutaan säännölliseksi osaksi yrityskehittämistä

Na­tur­po­lis tarjoaa yrit­tä­jil­le aa­mu­kah­vit Tai­val­kos­kel­la – yrit­tä­jien yh­tei­set ta­paa­mi­set ha­lu­taan sään­nöl­li­sek­si osaksi yri­tys­ke­hit­tä­mis­tä

20.10.2022 16:00
Tilaajille
Juustokievari muuttuu Landemarketiksi, mutta sitä ennen Lasse käy esittelemässä äitinsä Pudasjärvellä tekemää mustikkasinappia ja puolukkaketsuppia Islannissa

Juus­to­kie­va­ri muuttuu Lan­de­mar­ke­tik­si, mutta sitä ennen Lasse käy esit­te­le­mäs­sä äitinsä Pu­das­jär­vel­lä tekemää mus­tik­ka­si­nap­pia ja puo­luk­ka­ket­sup­pia Is­lan­nis­sa

12.10.2022 10:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

09.09.2022 17:00
Tilaajille
Lapsilla on usein silmää liiketoiminnalle – Yrittäjyyteen kannattaa kannusta jo pienestä pitäen
Pääkirjoitus

Lap­sil­la on usein silmää lii­ke­toi­min­nal­le – Yrit­tä­jyy­teen kan­nat­taa kan­nus­ta jo pie­nes­tä pitäen

07.09.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellä sata avointa työpaikkaa – valtatien mainostaululla ja yhteishankkeella haetaan tekijöitä

Pu­das­jär­vel­lä sata avointa työ­paik­kaa – val­ta­tien mai­nos­tau­lul­la ja yh­teis­hank­keel­la haetaan te­ki­jöi­tä

06.09.2022 10:43 1
Tilaajille
Täsmätyölle tekijöitä tukiverkoston avulla – toimintaa on aloitettu kolmessa pudasjärveläisessä yrityksessä

Täs­mä­työl­le te­ki­jöi­tä tu­ki­ver­kos­ton avulla – toi­min­taa on aloi­tet­tu kol­mes­sa pu­das­jär­ve­läi­ses­sä yri­tyk­ses­sä

31.08.2022 09:00
Tilaajille