Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven kyläneuvosto
Pudasjärven kylien työllistämishanke päättymässä – työntekijät ovat etenkin kylätalojen toiminnalle tärkeitä

Pu­das­jär­ven kylien työl­lis­tä­mis­han­ke päät­ty­mäs­sä – työn­te­ki­jät ovat etenkin ky­lä­ta­lo­jen toi­min­nal­le tär­kei­tä

23.09.2023 14:00
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvoston kuulumiskierroksesta ei meinannut tulla loppua – tällainen tunnelma kylillä on kesän jälkeen

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

22.09.2023 13:25
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu Paukkerinharjulle – teemana asuminen ja eläminen kylillä

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Pauk­ke­rin­har­jul­le – teemana asu­mi­nen ja elä­mi­nen kylillä

10.09.2023 09:07
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto koolla kesäillassa Iinattijärvellä – ensin noustiin Hampusvaaralle ja sitten laskeuduttiin Hampushallille

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to koolla ke­sä­il­las­sa Ii­nat­ti­jär­vel­lä – ensin nous­tiin Ham­pus­vaa­ral­le ja sitten las­keu­dut­tiin Ham­pus­hal­lil­le

21.06.2023 05:00
Tilaajille
Kyläneuvosto kokoontuu Hampushallilla – samalla vietetään yhdistystoimijoiden virkistysiltaa

Ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Ham­pus­hal­lil­la – samalla vie­te­tään yh­dis­tys­toi­mi­joi­den vir­kis­tys­il­taa

14.06.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto koolla juhannusviikolla Hampushallilla

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to koolla ju­han­nus­vii­kol­la Ham­pus­hal­lil­la

14.05.2023 08:00
Tilaajille
Uutena mahdollisuutena on saada rahaa yhdistysten hankkeiden valmisteluun – Kevät tuo virtaa Pudasjärven kylille

Uutena mah­dol­li­suu­te­na on saada rahaa yh­dis­tys­ten hank­kei­den val­mis­te­luun – Kevät tuo virtaa Pu­das­jär­ven kylille

27.03.2023 11:08
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu Sarakylässä – Tarjolla tietoa tukimahdollisuuksista

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Sa­ra­ky­läs­sä – ­Tar­jol­la tietoa tu­ki­mah­dol­li­suuk­sis­ta

19.03.2023 12:00
Tilaajille
Kyläneuvoston kuulumiskierros osoittaa: Pudasjärven kylillä on toiminnan täyteistä ja uutta suunnitellaan

Ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­ros osoit­taa: Pu­das­jär­ven kylillä on toi­min­nan täy­teis­tä ja uutta suun­ni­tel­laan

03.12.2022 08:00
Tilaajille
Uusi haaste Pudasjärven kylille – Tavoitteena maailman pisimmän villasukan neulominen ja ennätystenkirjaan pääseminen

Uusi haaste Pu­das­jär­ven kylille – Ta­voit­tee­na maail­man pi­sim­män vil­la­su­kan neu­lo­mi­nen ja en­nä­tys­ten­kir­jaan pää­se­mi­nen

01.12.2022 13:55
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu keskiviikkona Kurkisalissa – Tietoa hankkeista ja kylien kuulumisia

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu kes­ki­viik­ko­na Kur­ki­sa­lis­sa – ­Tie­toa hank­keis­ta ja kylien kuu­lu­mi­sia

25.11.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kylien turvallisuussuunnitelmat laadintaan – "Kyläyhdistys on turvallisuusteko jo olemassaolollaan"

Pu­das­jär­ven kylien tur­val­li­suus­suun­ni­tel­mat laa­din­taan – "Ky­läyh­dis­tys on tur­val­li­suus­te­ko jo ole­mas­sao­lol­laan"

19.08.2022 11:06
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu Livolla elokuussa – turvallisuusasiat esillä

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Livolla elo­kuus­sa – tur­val­li­suus­asiat esillä

02.08.2022 15:59
Tilaajille
Pudasjärvellä on aistittu pöhinää – kyläneuvoston kokouksen osallistujamäärässä sitä ei ollut havaittavissa

Pu­das­jär­vel­lä on ais­tit­tu pöhinää – ­ky­lä­neu­vos­ton ko­kouk­sen osal­lis­tu­ja­mää­räs­sä sitä ei ollut ha­vait­ta­vis­sa

09.11.2021 18:10
Tilaajille
Kyläneuvosto kokoontui – Pudasjärvellä tapahtuu ensi kesänä poikkeuksellisista oloista huolimatta

Ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tui – Pu­das­jär­vel­lä ta­pah­tuu ensi kesänä poik­keuk­sel­li­sis­ta oloista huo­li­mat­ta

07.05.2021 06:00
Tilaajille
Pudasjärven yhdistyksissä on keksitty keinoja toimintaan korona-aikana – yhteinen tekeminen on painottunut ulkoaktiviteetteihin

Pu­das­jär­ven yh­dis­tyk­sis­sä on kek­sit­ty keinoja toi­min­taan ko­ro­na-ai­ka­na – yh­tei­nen te­ke­mi­nen on pai­not­tu­nut ul­ko­ak­ti­vi­teet­tei­hin

01.04.2021 14:00
Tilaajille
Pudasjärven kylätoimintaa kuritti korona, mutta eteenpäin mennään totesi kyläneuvosto – tällaisia ovat kylien kuulumiset

Pu­das­jär­ven ky­lä­toi­min­taa kuritti korona, mutta eteen­päin mennään totesi ky­lä­neu­vos­to – täl­lai­sia ovat kylien kuu­lu­mi­set

17.02.2021 11:55
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu etänä helmikuussa – luvassa tietoisku tieavustusten uudistumisesta

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu etänä hel­mi­kuus­sa – luvassa tie­to­is­ku tie­avus­tus­ten uu­dis­tu­mi­ses­ta

21.01.2021 16:20
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin jakamien kehittämis- ja toimintatukien summa on pienenemässä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ja­ka­mien ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kien summa on pie­ne­ne­mäs­sä

20.11.2020 16:02
Tilaajille
Pudasjärven paras kylä selviää keskiviikkona kyläneuvoston etäkokouksen päätteeksi

Pu­das­jär­ven paras kylä selviää kes­ki­viik­ko­na ky­lä­neu­vos­ton etä­ko­kouk­sen päät­teek­si

10.11.2020 18:00
Tilaajille