TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

Kalastus
Pudasjärveläinen Eero Raiskio paljastaa kirjassaan parhaat tonkopaikat – "Syyvään mitä saahaan -malli on ikiaikainen ja oikea", hän sanoo kalastuksen nykytrendistä

Pu­das­jär­ve­läi­nen Eero Raiskio pal­jas­taa kir­jas­saan parhaat ton­ko­pai­kat – "­Syy­vään mitä saahaan -malli on iki­ai­kai­nen ja oikea", hän sanoo ka­las­tuk­sen ny­ky­tren­dis­tä

11.11.2021 04:08 2
Tilaajille
Taivalkoskelta nousi sellainen siika, että oksat pois: "mätiäkin oli 800 grammaa"

Tai­val­kos­kel­ta nousi sel­lai­nen siika, että oksat pois: "mä­tiä­kin oli 800 gram­maa"

15.10.2021 11:11
Tilaajille
Tuhottuja tammukkapuroja kunnostetaan uusin konstein – "Kun ei ollut menetelmää, päätettiin kehittää sellainen itse"

Tu­hot­tu­ja tam­muk­ka­pu­ro­ja kun­nos­te­taan uusin kons­tein – "Kun ei ollut me­ne­tel­mää, pää­tet­tiin ke­hit­tää sel­lai­nen itse"

08.10.2021 08:00
Tilaajille
Lohikalojen syysrauhoitus alkaa – rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen lisääntymistä

Lo­hi­ka­lo­jen syys­rau­hoi­tus alkaa – rau­hoi­tuk­sel­la suo­ja­taan syys­ku­tuis­ten lo­hi­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­tä

31.08.2021 18:00
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

18.08.2021 18:00
Tilaajille
Iijoki antoi harjukset, kun Suomen parhaat perhokalastajat kerääntyivät viikonloppuna Jurmuun – Taivalkoskella ja Kuusamossa järjestetään pian perhokalastuksen MM-kisat

Iijoki antoi har­juk­set, kun Suomen parhaat per­ho­ka­las­ta­jat ke­rään­tyi­vät vii­kon­lop­pu­na Jurmuun – Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa jär­jes­te­tään pian per­ho­ka­las­tuk­sen MM-ki­sat

02.08.2021 09:34
Tilaajille
Virvelistä on vaikka mihin, ja vieheiden määrä on nykyään huikea – Suosittu oululainen kalastustubettaja Sopuli: ”Ei tarvitse olla heti monta vapaa”

Vir­ve­lis­tä on vaikka mihin, ja vie­hei­den määrä on nykyään huikea – Suo­sit­tu ou­lu­lai­nen ka­las­tus­tu­bet­ta­ja Sopuli: ”Ei tar­vit­se olla heti monta vapaa”

25.07.2021 11:00
Tilaajille
Maanantaina päästään pilikille – MM-kesäpilikki järjestetään 18. kerran

Maa­nan­tai­na pääs­tään pi­li­kil­le – MM-ke­sä­pi­lik­ki jär­jes­te­tään 18. kerran

21.07.2021 18:00
Tilaajille
Oulankajoen kalastuslupien myynti keskeytetään vesien lämpenemisen vuoksi

Ou­lan­ka­joen ka­las­tus­lu­pien myynti kes­key­te­tään vesien läm­pe­ne­mi­sen vuoksi

08.07.2021 16:42
Tilaajille
Kalastuslaiturit avattiin Pietarilaan ja Rajamaan rantaan – laiturit ensisijaisesti vain kalastuskäyttöön

Ka­las­tus­lai­tu­rit avat­tiin Pie­ta­ri­laan ja Ra­ja­maan rantaan – lai­tu­rit en­si­si­jai­ses­ti vain ka­las­tus­käyt­töön

29.06.2021 15:49
Tilaajille
Kalan savustaminen ei oikeasti ole vaikeaa – Jukka jakaa vinkit onnistuneeseen kesäherkkuun: "Ahven on paras, helposti saatavilla eikä vaadi käsittelyä"

Kalan sa­vus­ta­mi­nen ei oi­keas­ti ole vaikeaa – Jukka jakaa vinkit on­nis­tu­nee­seen ke­sä­herk­kuun: "Ahven on paras, hel­pos­ti saa­ta­vil­la eikä vaadi kä­sit­te­lyä"

28.06.2021 18:00
Tilaajille
Arkiston aarteet: Millaisia kaloja on Iijokeen noussut ennen voimalaitoksia?

Ar­kis­ton aar­teet: Mil­lai­sia kaloja on Ii­jo­keen noussut ennen voi­ma­lai­tok­sia?

27.06.2021 19:50
Viehe- ja pyydyskalastukseen tarvitaan vähintään kalastonhoitomaksu − kalastusluvat kannattaa hankkia viimeistään nyt

Viehe- ja pyy­dys­ka­las­tuk­seen tar­vi­taan vä­hin­tään ka­las­ton­hoi­to­mak­su − ka­las­tus­lu­vat kan­nat­taa hankkia vii­meis­tään nyt

27.06.2021 10:00
Tilaajille
Iijoella kymmenen koskea kesällä kuntoon – töitä tehdään Livojoella ja Loukusanjoella

Ii­joel­la kym­me­nen koskea kesällä kuntoon – töitä tehdään Li­vo­joel­la ja Lou­ku­san­joel­la

21.06.2021 14:53
Tilaajille
Iijoen uudet rantakalastuslaiturit odottavat asennusta – tavoite on saada lähikalastuksesta helppoa ja turvallista

Iijoen uudet ran­ta­ka­las­tus­lai­tu­rit odot­ta­vat asen­nus­ta – tavoite on saada lä­hi­ka­las­tuk­ses­ta helppoa ja tur­val­lis­ta

04.06.2021 08:00
Tilaajille
Sari ja Mika Käsmä saivat Taivalkosken Loukusanjärvestä verkoilla 2,27-kiloisen ahvenen.

Sari ja Mika Käsmä saivat Tai­val­kos­ken Lou­ku­san­jär­ves­tä ver­koil­la 2,27-ki­loi­sen ah­ve­nen.

03.06.2021 14:27
Tilaajille
"Sehän on kuin sonni pöydällä" – Sari ja Mika saivat Taivalkoskelta Suomen kolmanneksi suurimman ahvenen – lohnake piti perata kirveellä

"Sehän on kuin sonni pöy­däl­lä" – Sari ja Mika saivat Tai­val­kos­kel­ta Suomen kol­man­nek­si suu­rim­man ahvenen – lohnake piti perata kir­veel­lä

03.06.2021 14:26
Tilaajille
Iijoen voimalaitosten yläpuolelle siirretään merilohia ja -taimenia – poikasten vaellusta mereen seurataan tulevina vuosina

Iijoen voi­ma­lai­tos­ten ylä­puo­lel­le siir­re­tään me­ri­lo­hia ja -tai­me­nia – poi­kas­ten vael­lus­ta mereen seu­ra­taan tu­le­vi­na vuosina

01.06.2021 08:22
Tilaajille
Kalastonhoitomaksut ja valtion kalastusluvat menevät kuin kuumille kiville myös tänä vuonna – viime vuonna kalastuksen suosio kasvoi räjähdysmäisesti

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sut ja valtion ka­las­tus­lu­vat menevät kuin kuu­mil­le kiville myös tänä vuonna – viime vuonna ka­las­tuk­sen suosio kasvoi rä­jäh­dys­mäi­ses­ti

10.05.2021 12:00
Tilaajille
Kalastuslupia myytyjä lähes ennätyksellisen viime vuoden tahtiin – huhtikuun loppuun mennessä kalastonhoitomaksun oli maksanut Suomessa yli 70 000 kalastajaa

Ka­las­tus­lu­pia myytyjä lähes en­nä­tyk­sel­li­sen viime vuoden tahtiin – huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä ka­las­ton­hoi­to­mak­sun oli mak­sa­nut Suo­mes­sa yli 70 000 ka­las­ta­jaa

08.05.2021 09:00
Tilaajille