tykkyläinen
Lukijalta

Val­tuu­tet­tu Tyk­ky­läi­nen pohtii – kuntien hoito on ver­rat­ta­vis­sa suoraan perheen hoitoon

12.12.2018 05:30
Hiihtäjät viihtyivät suonsilmäkkeen syleilyssä – Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon ämmänkisat kuvina

Hiih­tä­jät viih­tyi­vät suon­sil­mäk­keen sy­lei­lys­sä – Kor­ko­ken­kä­kuk­ka­mek­ko­suo­hiih­don äm­män­ki­sat kuvina

15.08.2017 15:45
Korkokenkäkukkamekkosuohiihdon ämmänkisa palaa Pudasjärvelle – jäähyväiset tapahtumalle jätetään kotikonnuilla

Kor­ko­ken­kä­kuk­ka­mek­ko­suo­hiih­don äm­män­ki­sa pa­laa ­Pu­das­jär­vel­le – jää­hy­väi­set ta­pah­tu­mal­le jä­te­tään ko­ti­kon­nuil­la

12.07.2017 12:30
Metsästä salvokseksi -veistos uudelleen valtuustoon? – viimeinen kokous poiki kolme valtuustoaloitetta

Met­säs­tä sal­vok­sek­si -veis­tos uu­del­leen val­tuus­toon? – vii­mei­nen kokous poiki kolme val­tuus­to­aloi­tet­ta

02.06.2017 09:30
Kaunottaria ja utareita -näyttely leikkii mielikuvilla – Tykkyläisen ja Naumasen valokuvissa nähdään niin naiskauneutta kuin nisiäkin

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00
Kaunottaria ja utareita -näyttely leikkii mielikuvilla – Tykkyläisen ja Naumasen valokuvissa nähdään niin naiskauneutta kuin nisiäkin

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00
Vihreät uutena Pudasjärven valtuustoon – Tykkyläisen laulu raikasi vaalivalvojaisissa

Vihreät uutena Pu­das­jär­ven val­tuus­toon – Tyk­ky­läi­sen laulu raikasi vaa­li­val­vo­jai­sis­sa

09.04.2017 21:49
Ensimmäinen Pudasjärvellä – Tykkyläisesestä ylimääräinen taitelijaeläkeläinen

En­sim­mäi­nen Pu­das­jär­vel­lä – Tyk­ky­läi­se­ses­tä yli­mää­räi­nen tai­te­li­jae­lä­ke­läi­nen

30.03.2017 13:30
Tykkyläinen jättää perussuomalaiset ja on valinnut uuden puolueen

Tyk­ky­läi­nen jättää pe­rus­suo­ma­lai­set ja on va­lin­nut uuden puo­lueen

07.07.2016 09:14
Tykkyläinen ilahtui vuoden nuorisoteko -tunnustuksesta

Tyk­ky­läi­nen ilahtui vuoden nuo­ri­so­te­ko -tun­nus­tuk­ses­ta

02.06.2016 13:50